, 20 tweets, 3 min read Read on Twitter
Even een draadje over die verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers.

Zo ongeveer iedereen die er mee te maken heeft is tegen (zipconomy.nl/2019/06/veel-v…). Dat zou je iets moeten zeggen, maar blijkbaar denken veel mensen het beter te weten, dus nu de feiten.
Er wordt gesproken over het afwentelen van de kosten van onverzekerd zijn op de maatschappij. Welke kosten?

De bijstand? Volgens mij betalen ZZP'ers daar ook aan mee, dat noemen we belasting (u weet wel, inkomstenbelasting en BTW, betalen ze ook).
Ziektekosten? Die worden betaald vanuit de ziektekosten verzekeringen en daar zijn ze gewoon voor verzekerd. Sterker, aangezien je als ZZP'er ook het werkgeversdeel betaald betalen ze daar MEER voor dan een werknemer.
Weke andere kosten krijgt een arbeidsongeschikte onverzekerde ZZP'er? Eventuele toeslagen, net als elk mens in Nederland, ook betaald vanuit diezelfde algemene middelen waar ze ook aan bijdragen. Dus ook hier geen afwenteling van kosten.
Waarom die weerstand tegen de verzekeringen? Omdat het of een bureaucratisch gedrocht wordt vanuit de overheid of een commercieel alternatief dat nu ook al peperduur is met belachelijke voorwaarden.
Laten we uitgaan van het commerciële alternatief, want men heeft het over een verplichte verzekering, geen basisverzekering voor alle werkenden. Dat houdt dus in dat de verzekeraars de macht in handen hebben om te vragen wat ze willen, nog meer dan bij zorgverzekeringen.
Nu al zijn oude kwalen onverzekerbaar. De grootste risico's worden dus uitgesloten. Dus je hebt straks een verzekering, betaal je veel voor, geen kans meer om buffers aan te houden, maar als je arbeidsongeschikt wordt krijg je niets. Heel realistisch scenario.
Verplichte acceptatie, dat kan wettelijk gezien volgens mij niet, maar dan zullen dus ook de premies nog verder stijgen. En het is voor de meesten nu al onbetaalbaar.
Laat ik mijn AOV (want ik ben verzekerd) vertellen om een indicatie te geven hoe dit proces loopt.

Het begint met een vragenlijst. Logisch.
Een vraag daarop is of je ooit geweigerd bent. Als je dus in zo'n proces stopt, wat ik overwogen heb, heeft dat tot gevolg dat je daarna altijd 'ja' moet invullen bij die vraag (want ik stop = geweigerd volgens hun logica) en dan krijg je er nooit meer één.
Ik moest op controle komen. Ik was te dik, dat weet ik, maar in 5 jaar geen dag ziek geweest. Ik kreeg 20% premie opslag (500 euro per jaar) omdat ik te dik was. Geen conditie test (die was goed ondanks mijn gewicht), alleen een weegschaal.
De vraag hoeveel ik moest wegen om die opslag eraf te krijgen vond men heel vreemd. Het heeft ook veel tijd gekost om op papier te krijgen dat als ik 1 jaar op een bepaald niveau zat ik van die opslag af was.
Hoewel de opslag alleen was vanwege mijn gewicht, moest ook mijn cholesterol op een bepaald niveau zitten. Dat was overigens nooit getest bij de acceptatie en geen reden voor de opslag, maar wel een voorwaarde voor het verwijderen van de opslag.
Die metingen m.b.t. gewicht en cholesterol moest mijn huisarts doen. niet de controle arts. Moest ook een jaar op dat gewicht zitten. En dan kwamen die metingen in mijn medisch dossier en moest ik dat een 2e keer vrij geven aan de verzekeraar.
Ja, u leest het goed, ik heb zowel bij acceptatie als bij die opslag eraf halen mijn VOLLEDIGE MEDISCHE DOSSIER aan een COMMERCIËLE VERZEKERAAR moeten vrijgeven. En zoals ik al zei: weigeren is geen optie, dan ben je onverzekerbaar de rest van je leven!
Uit mijn dossier kwam dat ik ooit, toen 10 jaar geleden, fysiotherapie aan mijn knie heb gehad. Niet dat ik daar last van had, al jaren niet, maar die is dus uitgesloten. Alle arbeidsongeschiktheid vanwege mijn linker knie is uitgesloten van uitkering.
Let wel, als ik dus een auto ongeluk krijg en daarmee mijn linkerbeen zou verbrijzelen en bijvoorbeeld niet meer op een podium kan staan, ben ik dus de pineut, want ik heb ooit fysiotherapie aan mijn linkerknie gehad.
Bekend is dat alle verzekeraars oude kwalen altijd uitsluiten. Ooit kanker gehad, ook al ben je 100% schoon, nooit meer te verzekeren. Dus leuk zo'n verplichte verzekering, maar de kans dat die uitkeert als die nodig is, is minimaal veel veel mensen.
En dan hebben we het nog niet over alle part-time zelfstandigen. Moeten die zich ook verzekeren? Logischerwijs wel. Zo niet ontstaat er meteen een netwerk aan schijnconstructies waar iedereen 1 uur in loondienst is bij een ander.
Ik ken veel zelfstandigen. Iedereen is voor een vangnet. Een publiek vangnet voor alle werkenden. Ongeacht hun juridische positie, waar alle werkenden naar rato aan bijdragen. Dit voorstel, hoe vaag het ook is, kan alleen leiden tot verliezers.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Bas van de Haterd
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!