@hboinactie @schoolleider @PO_Raad @VO_raad @FederatieFvOv @AObtweets @CNVOnderwijs Verheggen heeft in strijd met de statuten gehandeld dus haar lidmaatschap zou door ontzetting beëindigd kunnen worden.
Sterker: de mede hoofdbestuursleden van AOb moeten haar het lidmaatschap ontnemen. Idioter kan het haast niet.
Zie draad.

threadreaderapp.com/thread/1190708…
@hboinactie @schoolleider @PO_Raad @VO_raad @FederatieFvOv @AObtweets @CNVOnderwijs Ik mis bij alle actiegroepen, lerarenverenigingen en vakbonden het lijstje met de juiste eisen!
Meer geld lost de problemen niet op!

*stop Curriculumnu
*stop lerarencollectief
*stop lumpsum
*stop girfec
*stop indoctrinatie Agenda21
@hboinactie @schoolleider @PO_Raad @VO_raad @FederatieFvOv @AObtweets @CNVOnderwijs Want daar ⬆️ gaat het extra geld naar toe!
Het is ongepast om als #leraren meer geld en hoger salaris te verwachten. Immers, u voert een onderwijsverdomming uit via Agenda21. Daar hoor ik geen #leraar over!
@hboinactie @schoolleider @PO_Raad @VO_raad @FederatieFvOv @AObtweets @CNVOnderwijs #lerarentekort #lerarenstaking #leraren

Agenda21 for dummies!

Charlotte Iserbyt, former senior policy advisor to the U.S. Department of Education and most important whistleblower!

@hboinactie @schoolleider @PO_Raad @VO_raad @FederatieFvOv @AObtweets @CNVOnderwijs Weten die 60.000 #leraren die nu als een kip zonder kop kritiekloos en klakkeloos achter POinactie aanhuppelen wel waar het extra geld naar toe gaat? Hebben die 60.000 #leraren weet van Curriculumnu en hebben zij feedback gegeven?
Zie draad.
@hboinactie @schoolleider @PO_Raad @VO_raad @FederatieFvOv @AObtweets @CNVOnderwijs Weten #leraren dat het nieuwe Curriculumnu een groot verplichtend karakter krijgt? Dat hiervoor het controlesysteem via #lerarencollectief nodig is om de #leraren te controleren, bij te scholen hiervoor, te filmen in de klas en leraren af te rekenen?
@hboinactie @schoolleider @PO_Raad @VO_raad @FederatieFvOv @AObtweets @CNVOnderwijs Zie het filmpje hoe u als #leraren straks gefilmd wordt in de klas. Hier gaat het extra geld naar toe!

Heeft vakbond of actiekluppie u dit allemaal wel uitgelegd?

@hboinactie @schoolleider @PO_Raad @VO_raad @FederatieFvOv @AObtweets @CNVOnderwijs Is #leraren bekend dat Vn-Unesco en @arieslob wereldwijd 60 miljoen leraren ziet als pion voor Agenda21, de transitie van de samenleving? Is het de #leraren duidelijk dat zij misbruikt worden? Is u dat wel eens verteld door de vakbond?

@hboinactie @schoolleider @PO_Raad @VO_raad @FederatieFvOv @AObtweets @CNVOnderwijs @arieslob Is het #leraren bekend dat Paul van Meenen en Arie Slob de ‘ouder voor de klas’ zetten opdat #leraren zelf gaan smeken om een #lerarencollectief en Jan daarom nu opeens weer super actief is om u erin te rommelen?

#lerarentekort

@hboinactie @schoolleider @PO_Raad @VO_raad @FederatieFvOv @AObtweets @CNVOnderwijs @arieslob Is het #leraren bekend dat het #lerarentekort een georganiseerde crisis is voor implementatie in regulier onderwijs van Natuurlijk Leren, digitaal thuisonderwijs, #girfec, democratische -avatar- scholen, #lerarencollectief en dit Agenda21 is?

@hboinactie @schoolleider @PO_Raad @VO_raad @FederatieFvOv @AObtweets @CNVOnderwijs @arieslob #leraren leveren onvoldoende kwaliteit! Meer thuiszitters. Nog steeds geen passend onderwijs. 400.000 kinderen bij jeugdzorg. Cognitieve verwaarlozing hoog gemiddeld intelligente en hb kinderen. Explosieve toename part. en thuisonderwijs door slecht regulier onderwijs.
@hboinactie @schoolleider @PO_Raad @VO_raad @FederatieFvOv @AObtweets @CNVOnderwijs @arieslob #leraren blijken geen flauwe notie te hebben van bovenstaande en laten zich beduvelen door hun vakbonden, hoogleraren, actievoerders, klimaatactivisten en politici! Het is volstrekt ongepast dat #leraren meer geld en meer salaris vragen terwijl zij hun primaire taak verzuimen!
@hboinactie @schoolleider @PO_Raad @VO_raad @FederatieFvOv @AObtweets @CNVOnderwijs @arieslob Het is de primaire taak van #leraren en #schoolleiders de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen!

#leraren -en vakbonden- hebben hun primaire taak verzaakt en óns onderwijs uit handen gegeven aan VN-Unesco activisten!
#leraren moeten hun hiërarchie pakken! #lerarenstaking
@hboinactie @schoolleider @PO_Raad @VO_raad @FederatieFvOv @AObtweets @CNVOnderwijs @arieslob Dat waarborgen doet u als #leraren zelf. Niet dmv een #lerarencollectief maar door zelf uw reguliere onderwijs en lesmateriaal te maken, gericht op de Christelijke beschaving en Nederlandse cultuur, tradities en normen en waarden! Niet door u te laten bijscholen voor NLP
@hboinactie @schoolleider @PO_Raad @VO_raad @FederatieFvOv @AObtweets @CNVOnderwijs @arieslob , VN-Unesco Agenda21 en SDG doelen of een #lerarencollectief die u verplicht daartoe!

Heel goed dat Verheggen is opgestapt. #leraren zouden alle bestuursleden van alle lerarenverenigingen, vakbonden en actiekluppies met pek en veren eruit moeten gooien!
#lerarenstaking
@hboinactie @schoolleider @PO_Raad @VO_raad @FederatieFvOv @AObtweets @CNVOnderwijs @arieslob #leraren moeten #lerarenstaking houden op een nieuwe datum en zonder de actiegroepen. Immers, die naaien u in het pak!
#leraren maak óns onderwijs weer tot een nationale aangelegenheid!
Dat is de enige manier om de explosieve groei van particuliere scholen, #lerarentekort
@hboinactie @schoolleider @PO_Raad @VO_raad @FederatieFvOv @AObtweets @CNVOnderwijs @arieslob implementatie Natuurlijk Leren, democratische scholen, infiltratie Avatar in ons onderwijs en activistische indoctrinatie via Curriculumnu te stoppen.

Dat willen ouders.
Agenda21 is onlosmakelijk verbonden met het Klimaatakkoord en Marrakesh Pact.
@hboinactie @schoolleider @PO_Raad @VO_raad @FederatieFvOv @AObtweets @CNVOnderwijs @arieslob Uw bonden en actiekluppies zullen nooit het Marrakesh Pact en Agenda21 als oorzaak van het #lerarentekort benoemen.

@hboinactie @schoolleider @PO_Raad @VO_raad @FederatieFvOv @AObtweets @CNVOnderwijs @arieslob Verheggen heeft in strijd met de statuten gehandeld dus haar lidmaatschap zou door ontzetting beëindigd kunnen worden.
Sterker: de mede hoofdbestuursleden van AOb moeten haar het lidmaatschap ontnemen. Idioter kan het haast niet.
Zie draad.

threadreaderapp.com/thread/1190708…
@hboinactie @schoolleider @PO_Raad @VO_raad @FederatieFvOv @AObtweets @CNVOnderwijs @arieslob Waarom moet er meer belastinggeld van #ouders en #boeren naar #leraren die kritiekloos en klakkeloos radicale VN-Unesco Change Agents achterna huppelen om zich via #lerarencollectief te laten omscholen tot #coach met een indoctrinatie #curriculum voor de Dumbing Down of Holland?
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Aan het Volk van Nederland

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!