@lobkevlaming @heestermanhm @HPhilippens @GuiseppeDon @wskamphuis @tonvanhaperen @GerardVerhoef @PatrickWoudstra @JeanetMeijs @benwilbrink @eddyerkelens @ariannemantel @BurgersJessy Het convenant is ondertekend door Verheggen. Ging de algemeen secretaris akkoord? Is dat vastgelegd? Gemandateerd? Volmacht?

Is het convenant wel rechtsgeldig?

#leraren #lerarentekort #lerarenstaking #onderwijs
@lobkevlaming @heestermanhm @HPhilippens @GuiseppeDon @wskamphuis @tonvanhaperen @GerardVerhoef @PatrickWoudstra @JeanetMeijs @benwilbrink @eddyerkelens @ariannemantel @BurgersJessy En wat kan de Algemene Vergadering doen? Dat vind je terug in artikel 18 van de statuten. Docenten die lid zijn van de AOB horen toch te weten hoe dat werkt, dat lijkt mij?

#leraren #lerarentekort #onderwijs #lerarenstaking
@lobkevlaming @heestermanhm @HPhilippens @GuiseppeDon @wskamphuis @tonvanhaperen @GerardVerhoef @PatrickWoudstra @JeanetMeijs @benwilbrink @eddyerkelens @ariannemantel @BurgersJessy Is het convenant niet een enorme zeperd van de AOB als je dit even naast artikel 4.1. van de statuten legt????? Kom op #leraren, dit is niet alleen voer voor juristen, dit moeten jullie ook op jullie netvlies hebben!

#leraren #lerarenstaking #lerarentekort #onderwijs #AOB
@lobkevlaming @heestermanhm @HPhilippens @GuiseppeDon @wskamphuis @tonvanhaperen @GerardVerhoef @PatrickWoudstra @JeanetMeijs @benwilbrink @eddyerkelens @ariannemantel @BurgersJessy Kunnen jullie zo verder?
Schandalig @lobkevlaming dat je-net als je voorganger-de #leraren en diegenen die zich goed genoeg achten bestuurslid te zijn of te worden, het ‘gezicht’ mogen zijn van.....dit niet weten, niet uitzoeken.

Wie vertegenwoordig je dan?Op wat voor manier?
@lobkevlaming @heestermanhm @HPhilippens @GuiseppeDon @wskamphuis @tonvanhaperen @GerardVerhoef @PatrickWoudstra @JeanetMeijs @benwilbrink @eddyerkelens @ariannemantel @BurgersJessy Statuten staan op internet, die huishoudelijk reglementen liggen ergens onder het stof, en als je daar een goeie jurist op zet dan hangen ze.

@JDrentje @Cultuur_Vuur @HenkRijkers (zie draad ⬆️)
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Aan het Volk van Nederland

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!