My Authors
Read all threads
@kaatje1919 Het lerarentekort is een wereldwijde georganiseerde crisis voor de transitie naar digitaal onderwijs. De schoolgebouwen zullen gebruikt worden voor soc.doeleinden.

Charlotte Iserbyt, most important whistleblower

newswithviews.com/iserbyt/iserby…
@kaatje1919 In België, Zweden Duitsland,Frankrijk, Nederland, VK, U.S, Australië, Nieuw Zeeland, Canada....waar komt nu toch dat lerarentekort vandaan🤔

Al die landen incapabel? Slecht bestuur?
Ze moeten wel allemaal naar World curriculum🤔
pedrodebruyckere.blog/2018/08/30/lan…

caop.nl/actueel/nieuws…
@kaatje1919 VN en Unesco bedachten het World Curriciculum. Ons ‘verkocht’ als ‘ieder kind heeft recht op goed onderwijs’. Het is echter niet zo humaan. Het is gecontroleerd staatsonderwijs en tevens indoctrinatie tbv de transitie van de samenleving naar ideologie van VN en Unesco.
@kaatje1919 De brief van Charlotte Iserbyt aan Reagan die zij naar de pers lekte. Dit leidde tot ontslag .
Must read.

lionsground.com/wp-content/upl…
@kaatje1919 Je moet je ernstig zorgen maken om spijbelende kinderen die voor klimaatplan worden ingezet,op onderwijsvernieuwing die ons onderwijs infiltreert. Het draait niet om goed taal en rekenonderwijs, maar om persoonlijkheidsontwikkeling, persoonsverandering. Indoctrinatie tbv VN SDG’s
@kaatje1919 Indoctrinatie voor de extreem linkse klimaatagenda en het extreem rechts facistische One World, One religion gedachtengoed van VN en via Unesco Onderwijsplan dat wij hier uitvoeren. Hiervoor worden onderwijs-methoden en psycho-technieken gebruikt in combi met nieuw curriculum.
@kaatje1919 Het nieuwe curriculum zorgt niet voor autonomie van de leraar, integendeel.

@kaatje1919 VN-Unesco ziet wereldwijd 60 milj. #leraren als pion voor de transitie van de samenleving. Op weg naar Global Communism

@kaatje1919 DANGERS OF UNLIMITED USE OF TECHNOLOGY TO FACILITATE GLOBAL GOVERNMENT AND CHANGE THE BRAIN
both parties, Republican and Democrat, had the same agenda.
deliberatedumbingdown.com/ddd/2018/12/03…
@kaatje1919 De ouderwets goed opgeleide #leraren zijn uit het #onderwijs gegooid. Zij moesten plaats maken voor de jongere, Vn-Unesco geïndoctrineerde docent. Het beroep verdwijnt. De coach komt de klas in. School krijgt een sociale functie voor gezamenlijk muziek maken, spelen, sporten en
@kaatje1919 knutselen en resocialisatie naar de normen van VN-Unesco. Staatsopvoeding mbv #girfec. Het kind krijgt eigenaarschap van diens eigen leerweg via digitaal onderwijs. Het is dus ook diens schuld als ie niks leert. Dit is de onderwijsvorm van Agora en democratische avatar scholen.
@kaatje1919 #leraren moeten het maar willen he. Met je #lerarentekort
@kaatje1919 De partijen met Agenda21 willen een transitie naar Agora en democratische Avatar scholen. Dáár is de structurele zak met geld voor nodig. Ze misbruiken de #leraren en organiseren de #lerarenstaking mbv de vakbonden en door hen opgerichte actiegroepen.

@kaatje1919 #leraren worden misleid en gebruikt. Ze worden regelrecht het nieuwe Curriculumnu en lerarenregister in gerommeld.

#lerarenstaking #lerarentekort #curriculumnu

@kaatje1919 Robert Muller, oprichter VN-Unesco bedacht het World Core Curriculum en richtte de eerste democratische Avatar school op.

Robert Muller’s World Core Curriculum
deliberatedumbingdown.com/ddd/2018/09/30…
@kaatje1919 Het gaat Robert Muller, de Vn, Unesco (onderwijsplan), EU en de democratische -avatar- scholen om het resocialiseren van de hele samenleving!

Dit is uit de aantekeningen van Charlotte Iserbyt.

scribd.com/document/37773…
@kaatje1919 Ik telde zomaar al vier extreem linkse activistische groeperingen die het Curriculumnu dicteren om al onze tradities en cultuur te vernietigen, waaronder KOZP.
Zie draad.
@kaatje1919 En zie de rol van Lammert van Raan van PvdD.
Dit zouden de #boeren eens moeten lezen...
#leraren, hier gaat dus die structurele zak met geld naar toe.
Zie draad.
@kaatje1919 Nog even ter info, hier ook de link met de ‘elite’ en het netwerk van Epstein. Zie de rol van ons koningshuis hierin.

Maar ja, #leraren hebben geen tijd om het uit te zoeken...

#ExposedABC #exposedCNN @Project_Veritas

@kaatje1919 @Project_Veritas #leraren beseffen zich evenmin dat ze er gewoon keihard uitgesodemieterd worden als ze niet het VN Curriculumnu uitvoeren

@kaatje1919 Niet verbazingwekkend zal zijn dat de EU de transitie van dit onderwijs faciliteert.

Zie draad

@kaatje1919 @threadreaderapp Please unroll. Thank You!
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Aan het Volk van Nederland

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!