My Authors
Read all threads
Okay, groepsimmuniteit it is. Een draadje met kanttekeningen getiteld "Russische roulette" door een systeemexpert 👇

0/15
Allereerst, ik heb geen verstand van coronavirussen en longontstekingen. Wel van complexe systemen, risico en onzekerheid. En dat vanuit dat perspectief wil ik graag wat kanttekeningen maken bij de gekozen strategie.

1/15
Groepsimmuniteit betekent dat zoveel mensen immuun zijn, dat het virus zich niet meer effectief kan verspreiden. Dit wordt bij bof, mazelen en rode hond bereikt door een groot deel van de kinderen te vaccineren. Veel voordeel, weinig risico.

2/15
Deze strategie is alleen verstandig als je catastrofes hebt uitgesloten. Groepsimmuniteit door inenting is fundamenteel anders dan door ziekte, vanwege de linker staart van de waarschijnlijkheidsverdeling, dat is het stuk met “massasterfte” erin.3/15
Er zijn twee soorten catastrofe die we niet hebben uitgesloten.

Categorie 1: het risico op het onherstelbaar overbelasten van het zorgsysteem. De sleutel daarbij is testen, testen, testen.

4/15
De huidige strategie is: fitte mensen gecontroleerd de ziekte aanbieden en kwetsbare mensen ontzien, zodat er minimale sterfte is en de zorg niet overbelast raakt. Flatten the curve, en dus beweging beperken.

washingtonpost.com/graphics/2020/…

5/15
Maar hoe weet je dat je de beweging voldoende beperkt? Als je wacht tot de intensive care vol ligt, ben je te laat. Verspreiding is in de beginfase exponentieel, dus als de IC vol loopt, volgt er nog een enorme berg ernstig zieken.

6/15
De UK volgt dezelfde strategie. De Engelse professor Ian Donald merkte daarover op dat het sluiten van scholen en evenementen als een soort draaiknop gebruikt kan worden om de verspreiding te vertragen als dat gewenst is.7/15
Maar wat nu als meer vertraging nodig is, meer lockdown, zoals in Italië, Duitsland, Frankrijk en Spanje? Wanneer weet je dat? Er is maar één manier, en dat is meten. Testen, testen en testen, net als in Zuid-Korea.8/15
In NL testen we juist steeds minder, nu alleen nog maar kwetsbare mensen (boven 70 of onderliggend lijden). Dat voelt als besturen van een formule 1 auto terwijl je alleen in de achteruitkijkspiegel mag kijken. Dat gaat prima op het rechte stuk...

rivm.nl/coronavirus/co…

9/15
Categorie 2: er worden aannames gedaan over de dynamiek van het systeem. De eerste aanname is dat daadwerkelijk effectieve immuniteit wordt opgebouwd, en geen herbesmetting mogelijk is. Complexiteitswetenschapper Norman noemt dat arrogantie.10/15
Wat als de ziekte mensen permanent beschadigt? Omdat we het virus nog maar net kennen, weten we weinig over het effect op lange termijn. Zolang we een catastrofe niet hebben uitgesloten, moeten we heel voorzichtig zijn.11/15
Een belangrijke notie is: "afwezigheid van bewijs is geen bewijs van afwezigheid". Anders gezegd, als je niet kunt bewijzen dat immuniteit ontstaat, neem aan dat het niet ontstaat.12/15
Samengevat neemt de overheid twee soorten risico's. Enerzijds is er weinig zicht om op tijd bij te sturen. Anderzijds is er geen zekerheid dat deze strategie werkt. Terwijl er wel mensenlevens op het spel staan.

13/15
Misschien heeft de overheid meer gegevens dan de wetenschappers wereldwijd. Dan wordt het hoog tijd dat ze die deelt - open source de data! Zo niet, dan vind ik dat we een voorzichtiger koers zouden moeten varen.

14/15
Voorzichtiger = strenge maatregelen om (dure) tijd te kopen om test- en zorgcapaciteit omhoog te krijgen. Meer zicht en meer marge. Duizenden levens staan op het spel. Bij Russische roulette is het ook waarschijnlijk dat je blijft leven. Wie durft?15/15
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Bert Slagter

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!