My Authors
Read all threads
Een draad over de Nederlandse corona-strategie. We staan op een kruispunt. 👇

0/12
Op woensdag 11 maart was het beleid gericht op stoppen van de verspreiding, zoals in China, Japan, Zuid-Korea en Italië.

RIVM: "We zitten nog steeds in de fase van inperking, dat wil zeggen dat we ervan uitgaan dat we het virus nog kunnen indammen"

nrc.nl/nieuws/2020/03…

1/12
De toon verandert. Vandaag in NRC: Ook het RIVM houdt er inmiddels rekening mee dat de helft van de Nederlandse bevolking de komende jaren Covid-19 krijgt, zegt directeur infectieziektenbestrijding Jaap van Dissel.

nrc.nl/nieuws/2020/03…

2/12
In Engeland gaat het een stuk verder. Men houdt er rekening mee dat 80% van de bevolking ziek wordt, en een half miljoen mensen sterft. "Veel gezinnen zullen geliefden verliezen", zei Boris Johnson donderdag.

theguardian.com/world/2020/mar…

3/12
De Britse strategie is zo snel mogelijk groepsimmuniteit opbouwen, door bij voorkeur de sterke, jonge, gezonde mensen het virus te laten oplopen. Dus niet stoppen, maar vertragen en gecontroleerd z'n gang laten gaan.

theguardian.com/world/2020/mar…

4/12
De Engelse professor Ian Donald merkt over deze strategie op dat het sluiten van scholen en evenementen als een soort draaiknop gebruikt kan worden om de verspreiding te vertragen als dat gewenst is.

Deze strategie is risicovol om twee redenen.5/12
Ten eerste weten we nog weinig van het virus. "We nemen 100% van de beslissingen met 50% van de kennis", zei Rutte. Word je wel immuun? Kun je worden herbesmet? Is er blijvende schade? Over beslissen onder onzekerheid schreven we eerder.

lekkercryptisch.nl/nieuws/2020/02…

6/12
Ten tweede is de dynamiek van de verspreiding makkelijk te onderschatten. We verspreiding is nu al veel verder dan je in de cijfers ziet, en zo'n exponentiële groei verrast vrijwel iedereen.7/12
Het bekende plaatje van "flatten the curve" is mooi om het concept uit te leggen, maar ook gevaarlijk omdat de verhoudingen niet kloppen. De curve moet veel platter om het zorgsysteem op de been te houden.

medium.com/@joschabach/fl…

8/12
Zelfs in gebieden met strikte en resolute maatregelen stromen de ziekenhuizen over (Wuhan, Italië). Laat staan als je on the fly denkt te kunnen bijsturen.

We staan daarom op een kruispunt.

9/12
Of we gaan (al dan niet expliciet) de weg op van Engeland, en accepteren de gevolgen als de draaiknoppen niet goed werken of te laat reageren.

Of we kiezen voor super-voorzichtig, of zoals Taleb zegt: 'err on the side of caution'.

10/12
Dat laatste betekent doen wat volgens de wiskunde van complexe systemen verstandig is: extreem verlagen van connectiviteit. Met inderdaad direct grote gevolgen voor mensen en bedrijven.

Geweldige podcast met mini-college hierover:


11/12
Wat ze ook kiezen, doe wat de regering en het RIVM zeggen. Elke strategie vereist collectieve discipline. Wij burgers kunnen slechts hopen dat onze leiders de juiste keuzes maken.

12/12
Naschrift: extreem verlagen van connectiviteit betekent bijvoorbeeld scholen, openbaar vervoer, publieke voorzieningen dicht, oproepen om thuis te blijven, en zelfs isoleren van buurten.

covid19nl.substack.com/p/open-brief-a…

13/12
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Bert Slagter

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!