My Authors
Read all threads
1/ Aktsiad ja investeeringud: väga palju küsimusi tuleb selle kohta viimasel ajal, seega teen selle kohta ühe eraldi avaliku jutulõime👇

Mida toob aasta 2020 finantsturgudele? Nagu arvata võib, mitte 100%-list roosamannat, kuid samas tuleb väga häid investeerimisvõimalusi
2/ Esiteks, aktsiaturgude langus on kahtlemata väga järsk ja ulatuslik. Joonisel on näha USA S&P 500 indeksi liikumine viimasel aastal. Boom.
3/ Ning kui võrrelda ajalooliste liikumistega, siis siin on näha, et nii kiiresti nii alla ei olegi varem kukutud. See praeguse languse sirgjoonelisus on kahtlemata erakordne, isegi paaripäevaseid põrkeid ei suudeta organiseerida.
4/ AGA. Alati on oluline vaadata ajaloolist pilti, zoomida veidi välja. Võtame ette viimase 20.a. graafiku ning see praegune langus on ... tegelikult ära andnud vaid väikese jupi viimase 11.a. börsitõusust.
5/ Ja nüüd jõuame oluliseni. Kirjutasin jaanuaris (kui tujud olid veel 100% muretud), et turgude riskitase on väga kõrge ning tulemas on 2008.a. kriisiga sarnane. See selleks, kuid kirjutasin ka seda, et peamine süüdlane selles on keskpankade rahatrükk
err.ee/1025265/kristj…
6/ Ja ma peaks jätkuvalt keskpankasid ja rahatrükki peamiseks süüdlaseks. Koroonaviirus oli lihtsalt käivitaja, põhjus nii suure kukkumise taga peitub eelnevalt ehitatud liiga suures mullis. Vaadake 4/ joonist, kui ulatuslik on olnud aktsiate tõus. Põhjus selles siin joonisel:
7/ Raha trükiti pidevalt ka heal ajal, kuigi see oleks pidanud olema vaid halva aja meede. See tekitas finantsvarades mulli ja seetõttu nüüd aktsiad kukuvadki nii sirgjooneliselt - turud oma loomulikust orgaanilisest kulgemisest moonutatud, loodud on finants-Frankenstein.
8/ Aga olgu, aitab minevikust. Vaatame, mis võiks edasi saada. Üks oluline moment oli selle nädala esmaspäev - FED teatas erakordsest intressilangetusest ... ja turud kukkusid. Viitab faasile "turud kaotavad FEDi suhtes usalduse".
9/ Oluline on nii majanduse kui turgude jaoks COVID-19 meditsiiniline levik ja riikide sekkumine. Kirjutasin eelmine nädal sellest, et ma arvan teiste riikide andmeid vaadates, et kevade lõpuks on viirus Eestis kontrolli all.

err.ee/1063552/kristj…
10/ Seega ma arvan, et maikuus me räägime väga palju rohkem sellest kui sügav saab olema majanduskriis, mitte enam nii palju viiruse levikut puudutavat.
11/ Vaadates praegu majanduskeskkona halvenemise kiirust, siis majandussurutis saab olema väga ulatuslik Praegu on ülimalt kriitiline: kui kiiresti ja targalt suudab iga riik ettevõtjaid toetada. Ajalugu vaadates - toetused ei tule piisavalt kiiresti ja jäävad nõrgaks
12/ Lisaks tähendab praegune sirgjooneline langus, et ca. 20% maailma finantsvaradest on haihtunud, vaid väga väike osa investoritest sai varasid müüa, see raha on momendil läinud. Raha saab maailmas olema vähem.
13/ Ma olen väga palju analüüsinud ajaloolisi mulle ja krahhe maailma finantsturgude ajaloos. Väga sageli need mustrid korduvad, sest inimeste psühholoogia on ju sarnane aastatel 2020 ja 1929.
14/ Antud joonisel on toodud turu tõusude ja mõõnade psühholoogilised faasid. Kus oleme praegu? Ma pakuks, et hirm ehk fear. Kapitulatsioon on täitsa teistsugune faas, siis ollakse pea iga hinnaga valmis müüma. Seega põhjad aktsiates ei ole veel käes.
15/ AGA. Viimased paar aastat olen turgude kohta küsijatele pidanud ajama väga igavat juttu: "See on rahatrükist tingitud tõus, mis ühel hetkel saab järsult läbi. Ei ole hea aeg pikaajalisele investorile". Ennast ajas ka juba oksele ning uudiseid ju head, peeti ilmselt lolliks
16/ Turgude langus ei ole kunagi meeldiv, kuid tuleb siiski näha seda, et hinnad on läinud soodsamaks ja investeeringute tegemiseks ilmselt 2020 kujuneb paremaks ajaks kui ükski aasta 2015-2020 perioodis.
17/ Ma arvan, et see aasta tuleb väga heitlik ja aktsiaturgude põhjad on ajas eespool. Majanduses lähevad uudised veel palju halvemaks. Sageli on nii suurte mullide järel turgude tippudes kukkumise ulatus -60%. Aga investorid peaks hakkama juba silmi lahti hoidma.
18/ Arvestage sellega, et ei ole paremat aega investeerimiseks kui siis kui uudised on kohutavad. Sest siis on ka hinnad odavad. Kohati tuleb siis küll jõuga ennast sundida aktsiaid ostma, sest tundub et maailm lõppeb varsti ära. Ei lõppe.
19/ Kirjutasin eile sellest, et muutsin eelmise aasta lõpus oma pensionifondid maksimaalselt konservatiivseks. @svenkunsing küsis, kas varsti aeg hakata aktsiate osakaalu tõstma? Mitte kogumahus, kuid osaliselt küll. Kaks nädalat aega fonde muuta, et mai lõpus ümber tõstetaks.
20/ Tuleb väga segane aasta. Tulemas ilmselt riigivõlakirjade probleemid, high-yield võlakirjade krahh. Kuid just sellised ajad pakuvad parimaid investeerimisvõimalusi. Seega tuleb ühel hetkel unustada hirm ja neid kasutada. Ka turgudel teenitakse 80% rahast 20% ajaga.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Kristjan Lepik

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!