1/ Waarom klimaat- en milieuvriendelijke #gascentrales superieur zijn aan #biomassacentrales als het gaat om #klimaat-impact en #vervuiling. Een draadje. 👇
2/ #Biomassacentrales worden vaak gepromoot als een "schone" energiebron, maar in werkelijkheid stoten ze aanzienlijke hoeveelheden #CO2 uit. Volgens een studie van de #EU stoten #biomassacentrales vaak zelfs meer #CO2 uit dan kolen- of gascentrales!
3/ Het kappen van #bomen voor #biomassa betekent ook dat er minder bomen zijn om #CO2 op te nemen. Bovendien kost het produceren van pellets of chips voor #biomassa veel energie en creëert het extra uitstoot van broeikasgassen.
4/ #Biomassa wordt vaak over lange afstanden vervoerd, wat leidt tot extra uitstoot van #broeikasgassen. In veel gevallen is het energieverlies bij het transport per boot, trein en vrachtwagen zo groot dat het de klimaatvoordelen van #biomassa volledig tenietdoet.
5/ #Biomassacentrales produceren niet alleen #CO2, maar ook andere giftige gassen zoals #stikstofoxiden en #fijnstof. Dit kan leiden tot luchtkwaliteitsproblemen en gezondheidsproblemen voor omwonenden.
6/ Het verbranden van biomassa kan leiden tot #ontbossing en #habitatvernietiging, waardoor de #biodiversiteit wordt aangetast. Het is belangrijk om te onthouden dat het beschermen van onze ecosystemen een cruciaal onderdeel is van het bestrijden van #klimaatverandering.
7/ In vergelijking met #biomassa zijn #gascentrales veel efficiënter. #Gascentrales hebben een efficiëntie van ongeveer 50%, terwijl #biomassacentrales slechts een efficiëntie van ongeveer 25% hebben.
8/ #Gascentrales stoten ook minder #CO2 en andere giftige gassen uit dan #biomassacentrales. De uitstoot van #stikstofoxiden en #fijnstof is aanzienlijk lager bij gascentrales.
9/ #Gas is een overvloedige en relatief goedkope brandstof, waardoor het economisch haalbaar is om gascentrales te bouwen en te exploiteren. Dit is niet altijd het geval bij #biomassacentrales, die vaak afhankelijk zijn van zware #subsidies.
10/ Samenvattend: hoewel #biomassacentrales op papier (in een wereld van klimaatmodellen) aantrekkelijk lijken, zijn #gascentrales in werkelijkheid superieur als het gaat om #klimaat-impact en #vervuiling.

Dus, bouw gascentrales, geen biomassacentrales!

* einde draad*

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with De Nationale Pruttelaar 💎 🇳🇱🚜฿⚓

De Nationale Pruttelaar 💎 🇳🇱🚜฿⚓ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Percolator_HNJ

Feb 26
1/ Ik blijf het FUCKING ONGELOOFLIJK vinden, dat de politicus @prosenmoller, die vlak vóór de moord op #Fortuyn de wens uitsprak dat zijn collega-politicus langzaam zou doodbloeden, in dit land sinds 2019 als fractieleider van @groenlinks in de Eerste Kamer mag plaatsnemen.
2/ Het is niet dat dit niet algemeen bekend is, maar #Rosenmöller komt hier gewoon keer op keer mee weg bij ons journaille, terwijl iemand als #Wilders 5 jaar lang gerechtelijk wordt vervolgd, omdat hij in een zaaltje aan zijn publiek vroeg of ze meer of minder Marokkanen wilden.
3/ Verder onderhield Rosenmöller al eerder in zijn leven een warme correspondentie met #PolPot, de leider van de #RodeKhmer, die ruim 1,5 miljoen Cambodjanen liet vermoorden om zijn communistische paradijs te realiseren. Hierover heeft Rosenmöller zelfs nooit spijt betuigd. 🤮
Read 4 tweets
Feb 24
"Het is ook onze oorlog" #Oekraïne
"Die Groningers moeten niet zo zeuren."
"Die toeslagenouders kunnen van mij kapotvallen."
Read 5 tweets
Feb 20
Door al dat gezeur over die fakkeltjes bij #Kaag zou je het haast vergeten, maar op 5 juli vorig jaar schoot een politieagent op een haar na een boerenzoon(16) dood. Op 22 juli, 7 maanden geleden, starte @Het_OM⁩ een onderzoek tegen deze agent. Is hij inmiddels al veroordeeld?
2/ Dat hele gedoetje met #Kaag in #Diepenheim was trouwens een opzetje van de spindokters van @D66; totaal georkestreerd om die demonstranten, die geen vlieg kwaad hebben gedaan, via een circle jerk van kartelpolitici en mainstream journaille in een kwaad daglicht te stellen.
3/ Als ik op sociale media naar de reacties kijk dan doorzien vrijwel alle mensen dat dit een opzetje was, puur georkestreerd (#Kaag loopt zelfs terug voor haar media-momentje, zie filmpje) zodat usual suspects op commando weer allemaal tegelijk lekker verontwaardigd kunnen doen.
Read 6 tweets
Sep 27, 2022
Mochten de Amerikanen #Nordstream1 en #NordStream2 opgeblazen hebben dan is dat niet alleen een daad van agressie tegen #Rusland, maar ook tegen Europese 'bondgenoten' als #Duitsland, #Nederland en #Denemarken. Dit kunnen deze landen toch niet zomaar over hun kant laten gaan.
2/ Waarschijnlijk zullen we nooit duidelijkheid krijgen over de dader. Het zal wel eindigen in onbewezen verwijten over en weer. Dan gaat het erom wie je gelooft.

#sabotage #Nordstream1 #NordStream2
3/ En als u denkt: 'zoiets doen de Amerikanen toch niet', dan zou ik graag in herinnering brengen hoe #Obama alle telefoongesprekken #Merkel jarenlang liet aftappen door de Amerikaanse geheime dienst. ad.nl/buitenland/oba…
Read 6 tweets
Jul 4, 2022
1/ @MinPres #Rutte (@VVD) is totaal niet geïnteresseerd in het lot van de Nederlandse #boeren. Gewoon helemaal niet! Hij ziet de #boeren slechts als een vervelende bijkomstigheid, een ongemakje, waar hij het liefst zo min mogelijk tijd aan kwijt is.
2/ Hoewel #Rutte veelvuldig twittert over van alles en nog wat, vooral over buitenlandse zaken (die hij machtig interessant vindt en waarbij hij zich enorm belangrijk voelt) heeft hij de afgelopen 2½ jaar slecht DRIE(!) keer de #boeren genoemd in een plichtmatig tweetje.
3/ Ik heb de laatste drie tweets van #Rutte over #boeren even voor u op een rijtje gezet. Een recap:

🔴 In november 2019 laat hij weten een indrukwekkend gesprek te hebben gehad met #boeren over hun zorgen, wensen en ideeën. Hij belooft daar serieus naar te gaan kijken.
Read 8 tweets
Sep 18, 2021
Deze volksvertegenwoordigers hebben ervoor gezorgd dat mensen niet meer zonder #coronatoegangsbewijs cafés, restaurants, bioscopen & theaters binnen mogen. Zij hebben daarmee de facto een apartheidssamenleving gecreëerd in Nederland. Draadje. 👇

Jan Paternotte (#D66)
Thierry Aartsen (#VVD) stemde voor de invoering van een apartheidsmaatschappij. #coronapaspoort
Kati Piri (#PvdA) stemde voor de invoering van een apartheidsmaatschappij. #coronapaspoort
Read 76 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(