Discover and read the best of Twitter Threads about #Rusland

Most recents (6)

Morgen is het weer zover, het Eurovisiesongfestival. Misschien wel de leukste bijzaak in het leven. Tijd voor een draadje met een Centraal- en Oost-Europees tintje. De regio heeft ons veel moois, interessants en/of opmerkelijks – en ja, soms ook lelijks – gebracht. 1/16
Centraal- en Oost-Europa deed zijn intrede in het Songfestival in de jaren negentig en nul, na het einde van de Koude Oorlog. De landen achter het IJzeren Gordijn waren niet lid van de EBU, de Europese Radio-unie, en deden dus niet mee. 2/16
Het Warschaupact had haar eigen songfestival, het Intervisiesongfestival in Sopot, #Polen 🇵🇱 als tijdelijk vervanger van het al bestaande Sopotfestival. Het is tot vier edities gekomen, maar een groot succes is het nooit geworden. 3/16 rferl.org/a/intervision-…
Read 16 tweets
De journalist #Kashoggi, die in opdracht van de Saoedische kroonprins #MBS zou vermoord zijn, steunde #IS en noemde de onthoofdingen in #Syrië een 'efficiënte psychologische oorlogstactiek'.
#Kashoggi zou ook een goede vriend van Osama bin Laden geweest zijn.
Kroonprins #MBS van Saoedie-Arabië vaarde tijdens de #TrumpAdministration een gematigder en bredere koers: minder #islamisme en toenadering tot #Rusland.
De recente US-bombardementen op pro-Iraanse milities in oost #Syrië geven terug meer bewegingsruimte en bescherming aan #IS.
#Biden stelt nu Saoedie-Arabië verantwoordelijk voor de moord op #Kashoggi.
Zijn de islamisten terug aan zet met de #BidenAdministration?
Read 4 tweets
THE #DUTCH - created the @realDonaldTrump #Rusland hoax. Why is nobody paying attention on this forgotten #Dutch propaganda? @TomFitton @Project_Veritas @GenFlynn @SidneyPowell1 @AIVD @FBI @CIA #MIVD
Part 2 - the Dutch created the @realDonaldTrump #Russia hoax.
Part 3 - the #Dutch created the @realDonaldTrump #Russia hoax
Read 3 tweets
1/ De afgelopen 7,5 jaar gedurende de laatste twee kabinetten onder leiding van @MinPres #Rutte (@VVD) moesten maar liefst elf bewindslieden #aftreden.
2/ De reden voor het vertrek van de bewindslieden was in alle gevallen min of meer hetzelfde: zij werden erop betrapt dat ze #leugens hadden verteld tegen het Nederlandse parlement. En daarmee logen ze feitelijk alle media en de hele bevolking voor.
3/ Het ging daarbij niet over kleine onbelangrijke dingetjes. Nee, het waren vaak politieke doodzonden op essentiële #beleidsterreinen als sociale voorzieningen, internationale betrekkingen, veiligheid en volksgezondheid.
Read 20 tweets
#journaal Waarom wordt ISR waarschuwing voor uitbreiding van luchtaanvallen, sluiting van grensovergangen met Gaza en de visserijzone en ontdekking van PIJ tunnel naar Israel niet genoemd?
#journaal Waarom wordt gesproken over 'PAL militanten' terwijl PAL organisaties in een verklaring gezamenlijk de verantwoordelijkheid hebben genomen voor de aanvallen met projectielen en dreigen met hardere en meer grootschalige aanvallen in reactie op ISR vergeldingsaanvallen.
#journaal Waarom wordt niet gesproken over de waarschuwingen om de nucleaire faciliteit in Dimona en de luchthaven Ben Gurion aan te vallen: timesofisrael.com/islamic-jihad-…
Read 41 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!