Discover and read the best of Twitter Threads about #Ergenekon

Most recents (8)

*Rejiminin Toplama Kampları*
"İRTİBAT ve İLTİSAK"

1- Kimileri "hiçbirşeyolmasadabirşeyolmuştur",
kimisi "yesinlerbirbirini", diğerleri "vatanmilletsakarya", "padişahımçokyaşa".

Maruz kalanların bile soykırımı farketmesi 5 seneyi aldı.
Bu 15 Temmuz rejiminin gücünü gösteriyor!
2- irtibat ve iltisak denen, kimsenin ciddiye bile almadığı bu iki kelime yarınların hukuk fakültelerinde #soykırım başlığında okutulmalıdır.
Demokrasiyi otokrasiye, hukuku kindarlığa, devleti diktaya dönüştüren tesirli bir soykırım kaldıracı.
Mucitleri şimdiden tarihe geçti.
3- hedefe koyduğunuz gurubu-inancı, bu iki kelimeye dayanarak tamamen yok edebilirsiniz.
En çok ölümün yaşandığı son yüzyılımızda bile hiç bir devlet, irtibat-iltisak kavramına kadar zulmü ilerletmedi.
Savaşta, tehcirde bile kötü veya kısmen de olsa bir hukuk vardı.
Read 22 tweets
Mehmet Ali Çelebi ve büyük yalan…

1-Şimdi gelelim son günlerde kendisini milletvekili yapan kitleye adeta ihanet ederek #AKP’ye geçme hamlesi yapan Mehmet Ali Çelebi’nin cep telefonuna başka bir kişinin telefonundaki numaraların yüklenme meselesine… Image
2- Mehmet Ali Çelebi tutuklandığında daha yeni mezun olmuş yirmi yaşlarda bir genç askerdi. Image
3- Fakat bağlantıları ve #telefon trafiği oldukça ilginçti bu bağlantıların gündemden düşmesi gerekiyordu.
Read 48 tweets
📌İnan Kıraç Kimdir?

1- #SedatPeker 'in "Karanlıkların lordu İnan Kıraç" diye başlayan flod ile gündeme getirdiği Kıraç'ın babasını, derin ilişkilerini, medyayı dizayn çalışmalarını, siyasetteki etkisini, iddianamelerdeki gölgesini ve kim olduğunu merak ediyorsanız okuyun. İlker Bağbuğ ve İnan Kıraç Erdoğan Teziç'in cenazesi
2- 1897 yılında Bursa’da posta idaresinde memur Kafkas kökenli Süleyman Bey'in ve Zekiye Hanımın oğlu olarak dünyaya gelen Ali Numan önce Afyon İdadisi daha sonra Bursa Ziraat Mektebi’ni bitirdi.
3- 1921’de Amasya’ya tayin olan Ali Numan önce Darulharır Müdürü, ardından da Ziraat Mektebi muallimliği yaptı.
Read 142 tweets
Dünyada hiç bir milletin böyle bir zenginliği yoktur.

"Dilde,Fikirde,İşte Birlik" şiarıyla Türk Dünyası'na birliğin yolunu gösteren İsmail Gaspıralı Beğ'i 171. ad gününde saygı ve rahmetle anıyor bu güzel #Nevruz videosunu yapanın eline,diline,fikrine gurban diyoruz.
#Ergenekon
1-Ergenekon Bayramı Türk devletleri ve topluluklarında şu isimlerle anılıyor: 

Altay Türkleri Cılgayak Bayramı;

Azerbaycan Novruz, Ergenekon Bayramı, Bozkurt Bayramı, Ölüler Bayramı;

Başkurt Türkleri Ekin Bayramı,

Doğu Türkistan Yeni Gün, Baş Bahar,
2-Gagavuzlar İlkyaz;

Karaçay-Malkar Türkleri Gollü, Gutan, Saban Toy, Tegri Toy;

Kazakistan Türkleri Navruz, Nevruz Bayramı, Nevruz Köce, Ulus Günü;

Kazan Türkleri ve Karakalpaklar/Terekemeler Ergenekon Bayramı;

Kırgızistan Türkleri Noruz;
Read 7 tweets
1-Mustafa Kemal Atatürk tarafından yaptırılan #ERGENEKON 1 ve #ERGENEKON 2 tablolarında ne anlatılıyor?
Anlatalım o zaman...
Başbuğ Atatürk'ün İbrahim Çallı'ya yaptırdığı ve vefatından sonra meclisten kaldırılan tablo. Çok ama çok fazla kelime anlatan bir resim.
Ergenekon !!!
2-Davasının temeline dinamit olarak koymaya çalıştıkları resim...
“Oğuz Han’ın ışıkla gelen ‘Altın kız’ ile evliliğinden Gün, Ay ve Yıldız isimli oğulları olmuştur” diye başlayan Oğuz Destanı’nda Türklerin yaratılışı ve kökeni anlatılıyor.
Ergenekon Destanı ise Göktürklerin ...
3-Türeyişini anlatan muhteşem bir eser.
Bu destan için farklı anlatımlar var. En yaygın olanı şöyle:
Düşman, Türkleri mertçe yenemeyeceğini anlayınca onların arasına nifak sokar, böler ve bu arada çeşitli hilelerle Türk yurdunu zapt edip herkesi kılıçtan geçirir. Sağ kalan tek
Read 37 tweets
A #Istanbul aussi les confinés applaudissent le personnel soignant. Les manifestations aux fenêtres et depuis les balcons sont fréquentés en #Turquie. L’épidémie de #Covid19 progresse et a fait 2 morts.
Frequentes et fréquentées...
Merci à ceux qui me l’ont signalé, un 3e décès a été confirmé aujourd’hui #COVID19 en #Turquie. Celui d’Aytaç Yalman, 79 ans, ancien général et chef de l’armée de terre, impliqué dans les purges #Ergenekon #Balyoz au sein de l’armée turque dans les années 2000.
Read 4 tweets
#Ergenekon'dan konu açılmışken Sevgi Erenerol'dan bahsetmemek vefasızlık olacak.

Ergenekon kumpasında tutuklanan Sevgi Hanım'ın esas suçu ATATÜRK'ÜN "BU MEMLEKETE BİR ORDU KADAR HİZMET ETTİ" dediği Papa Eftim'in torunu olmaktı.

Papa Eftim'in Ergenekon'la ilgisi neydi?Öğrenelim.
1-Papa Eftim, Yozgat Akdağmadeni’nde Hristiyan bir aileden dünyaya geldi. Ankara’da bir süre baba mesleği olan manifaturacılıkla ilgilendi. Din eğitimi aldı, 1918 yılında Keskin’e metropolit vekili olarak atandı.
2-Bu sırada Fener Rum Patrikhanesi, Yunan mefkuresini hayata geçirmek için Anadolu Ortodokslarını Rumlaştırma politikası izliyordu. Patrikhane “Anadolu’daki Türk Ortodokslarına Yunan Dili Öğretme” faaliyetlerine başlamıştı.
Read 43 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!