, 9 tweets, 4 min read
My Authors
Read all threads
#Bedrijfswagens trekken de vergroening v/h wagenpark. Prima. Maar een eenzijdige #BEV benadering lijkt me niet verstandig.
Als het gaat over onze dierbare #luchtkwaliteit, is er niet veel mis met #CNG, maar ook niet met een Euro6d diesel. Laat staan Euro7 binnen paar jaar. Allemaal perfect acceptabel (critici hier kijken misschien beter eens naar andere bronnen van emissies zoals houtkachels).
#CO2 en daarmee de bredere #klimaatimpact is een ander debat. Even abstractie maken van '#tailpipe' en naar #lifecycle CO2 kijken. Dan gaat het dus ook over CO2 die vrijkomt bij productie auto, en opwekking electriciteit.
Bij dit weer is het dan wel eens interessant om naar electricitymap.org te kijken.
Niet dat ik tegen elektrisch rijden ben, maar heb wel bedenkingen bij kort-door-de-bocht politieke maatregelen die hun doel voorbij kunnen schieten.
Beter 100 bedrijfswagens met gem. CO2 van 100g/km, dan 20 BEV's/ZEV's en 80 afhakers die particulier met een oudere auto rijden die gem. 150g/km uitstoot.
Ook een #PHEV (mits effectief opgeladen) kan dus nog een zinvolle rol spelen in de vergroening.
Hoeft geen zwart/wit zero-emissie verhaal te zijn. Beter (alle) emissies taxeren, CO2, NOx, PM, etc. - dan volgt de markt vanzelf. Geleidelijk.
(disclaimer: rij zelf #CNG en laat me daarover geen schuldgevoel aanpraten. CO2 balans met CNG kan trouwens nog beter mits toevoeging van biogas/groengas.)
@threadreaderapp unroll please
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Bram Wallach

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!