Profile picture
Sander Philipse @sanderphilipse
, 21 tweets, 6 min read Read on Twitter
In Nederland is er geen racisme want wij hebben onze discriminatie als niet-racisme gedefinieerd, lekker puh Waar nodig worden methodische fouten gemaakt. Schrijvers als Philomena Essed, Gloria Wekker, Melissa Weiner en Dvora Yanow laten er geen twijfel over bestaan dat ze zich laten leiden door Amerikaanse benaderingen van racisme. Ze laten na het begrip racisme te contextualiseren in de Nederlandse situatie en leggen dus hun Amerikaans begrip ervan op aan ons deel van de wereld.<br />
<br />
Die Amerikaanse notie van racisme ondersch
"Wij vonden vroeger het benoemen van racialisering heel erg, en dat is antiracisme, en dus is er geen racisme hier" Het belangrijkste verschil is wellicht dat niet alleen officiële Amerikaanse statistieken en de huidige Amerikaanse regering, maar ook Amerikaanse antiracisme-activisten en academici, het volkomen normaal vinden om mensen in raciale termen te benoemen. Dat duiden van mensen in raciale termen is volgens de Nederlandse naoorlogse antiracismetraditie echter een daad van racisme.<br />
<br />
Dat leidt tot drogredeneringen. Als mens
Dit wordt geschreven door een professor aan de Universiteit van Tilburg die onderzoek doet naar "ethno-migrant discrimination" fjkhadfhafkdhfjaksfhdsjkfhaskdfhdskjhfjksdafhjdksafhkasdfkhask
wie heeft deze wandelende twitter-troll een academische aanstelling gegeven? Zo laten veel publicaties zien dat hedendaagse discriminatie vooral gevoed wordt door vermeende cultuurverschillen tussen migranten en niet-migranten in plaats van door vermeende biologische verschillen. Dat duidt vooral op nationalisme in plaats van racisme. Om toch van racisme te kunnen blijven spreken, hebben betrokken racisme-auteurs de term ‘cultureel racisme’ bedacht. Maar dat is een term die in de Nederlandse
"jij ziet dat Zwarte Piet een karikatuur van zwarte mensen is dus jij bent de echte racist"
- een academicus Als de bewijsvoering en argumentatie van racisme-activisten en racisme-auteurs zo te wensen overlaat (Siebers, 2017), moet de vraag gesteld worden of de beschuldigingen van racisme meer zeggen over degenen die ze uiten dan over de werkelijkheid zelf. Projecteren ze hun eigen raciale manier van denken niet op de werkelijkheid? Is het niet zo dat je in Zwarte Piet alleen een racist kunt zien als je zelf in raciale term
Wie wil kan dit artikel opzoeken op @socialevraagst, maar ik zou het niet aanraden als je bezorgd bent over je bloeddruk
Serieus deze dude heeft nu een postdoc positie open staan voor onderzoek naar discriminatie op de werkvloer. Niet denken dat je dan aan kan komen zetten met enig theoretisch kader dat racisme meeneemt.
academictransfer.com/en/51599/postd…
Het knapste aan dr. Hans Siebers' onzinnige betoog is dat hij zegt dat het geen racisme maar nationalisme is (alsof die twee onverenigbaar zijn), terwijl veel racistische discoursen over een boven-nationale ideeën als Het Westen en Het Midden-Oosten of Die Moslims spreken.
Racisme is niet van toepassing want het gaat niet expliciet over biologie (maar wel over noties van inherente superioriteit, en dat is de crux). Maar nationalisme is wel van toepassing ook al gaat het helemaal niet over natiestaten. Logisch!
anyway de uni is zo superlinks en sjw-ig dat professoren op gebied racisme dit soort ongeïnformeerde drek de wereld insturen.
Arun Kundnani over waarom er wel degelijk versies van racisme zijn die niet expliciet over biologie gaan
Ik had eerder dit jaar een draadje (met draadjes in draadjes) over waarom 'cultureel racisme' ook gewoon racisme is.
Vraag me af waarom @socialevraagst trouwens denkt dat dat ontzettend niet-empirische nonsens-stukje precies aan hun onderbouwingseisen voldoet. Onderbouwing<br />
<br />
De empirie is belangrijker dan de opinie. Hoe zit het volgens wetenschap, onderzoek, cijfers et cetera? Overigens mag er dan best een mening volgen, maar de onderbouwing is cruciaal. We schuwen het aanhalen van onderzoek of van wetenschappelijk materiaal dus niet. Dat maakt een stuk krachtiger.
Oh ja, Siebers was ook de kerel die vond dat er in Nederland geen racisme is, want moslims discrimineren heeft niets met de Shoah te maken
Dr. Hans Siebers, dames en heren Nav Hanneke Felten: u mist het belangrijkste punt. Het gaat erom dat de anti-Pietactivisten en de ermee verbonden academici mensen in raciale termen benoemen. Dat is een trendbreuk in dit land en vormt als zodanig een racistische daad. Dat zie je als je bereid bent te denken vanuit de naoorlogse antirracismetraditie in dit land. Dat zie je niet als je denkt vanuit een Amerikaans kader waarin dat de normaalste zaak va
"In Nederland is er helemaal geen sprake van racisme"

(drie paragrafen later)

"In Nederland roept het spreken over ras automatisch associaties op van superioriteit en inferioriteit"

fdajfhasdjfhskdfhjakshfasjdfhsadkhk Waarom is het benoemen van mensen in raciale termen een daad van racisme? Ten eerste omdat je de categorieën hanteert op basis waarvan racisme bestaat, namelijk raciale categorieën. Ten tweede omdat die termen in de Nederlandse context niet gehanteerd kunnen worden zonder associates van superioriteit en inferioriteit op te roepen. De term ‘ras’ is niet neutraal. Het indelen van mensen in raciale termen en daar associ
We hebben ook helemaal geen karrenlading aan theorieën die verklaren hoe racisme, "de moderne samenleving", de natie-staat en etnische zuivering gerelateerd zijn of zo Racismetheorieën (sla er alle overzichtswerken maar op na) leggen de bron van racisme heel ergens anders: in het ontstaan van de moderne samenleving (zie het standaardwerk van David Theo Goldberg). Nationalismetheorieën, die wijzen op de opkomst van de natie-staat en de eruit voortvloeiende processen van uitlsuiting en ethnische zuideringen (Michael Mann) vinden de verklaring voor discriminatie weer in geheel andere
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Sander Philipse
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!