Profile picture
, 5 tweets, 4 min read Read on Twitter
#nexit campagne #FvD?

Klaus vergeleek de Europese Unie met de Sovjet-Unie (net als Boekovski: de "EUSSR"). Hij noemde de Europese Commissie een modern politburo, vergeleek Brussel met het Moskou van het Warschaupact 👉🏼Brussel zou de individuele en politieke vrijheid inperken.
Enfin, op feestboek is alvast de #nexit discussie gaande onder #FvD stemmers. de #nexit gaat er sowieso komen, lees ik.
Ja mensen, u wist het wellicht niet: "de EU zal ongeldig verklaard gaan worden, let maar op ;). Nu lijkt het nog lang op zich te laten wachten, maar op de achtergrond en elders is men al aardig ver." En: "We zullen onze nationale valuta's weer terug gaan krijgen."
Enfin, als #FvD politieke standpunten laat afhangen van feestboek, dan zou de partij inderdaad met dat idee campagne moeten gaan voeren. de spreekbeurt van Klaus is wellicht een prelude, hoewel er ook #FvD critici zijn
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to dr. Marina
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!