Profile picture
, 11 tweets, 6 min read Read on Twitter
Aboutaleb was duidelijk: "Ik word gevoed door signalen uit de samenleving, door signalen van de politie en de AIVD. Al die signalen bij elkaar opgeteld geven geen beeld dat er iets mis zou zijn met het informeel onderwijs in Rotterdam." - RTV Rijnmond rijnmond.nl/nieuws/180210/…
Bovenstaand bericht is n.a.v. het agendapunt "Risico's radicalisme informeel onderwijs". Al vaker heb ik u gezegd dat de polarisatie in Rotterdam een halt is toegeroepen. Behalve dan bij #leefbaarRotterdam, die nog steeds in de groef van een gedachtengoed uit 2002 wandelt.
In dat verband legt @KvEikeren de vinger op de zere plek: hij hekelt de hypocriete aanpak van #leefbaarRotterdam de #AIVD deugt volgens hen niet als het gaat om extreem-rechtsradicalisering
Al die zelfgefabriceerde-zolderkamer-verhalen, rapporten die nergens te vinden zijn en gebruikt worden om bepaalde groepen de hoek in te trappen, daar doet @KvEikeren niet aan mee. Hou je bij de leest van degelijke instituten die rapporten produceren, vertelt hij @tanyahoogwerf
De bijdrage van @Nourdin_ in dit debat kunt u hier horen
#pt #vvd @timversnel vertelt dat Rotterdamse moslims vrijer van geest zijn dan de meeste mensen denken, dat zij een belangrijke bijdrage leveren aan onze stad. En dat zij balen als de #aivd meldt dat er een gevaar is voor radicale moslims. Het zet juist hen in een kwaad daglicht
En dan is er de burgemeester, die op een vraag van @tanyahoogwerf over de Islam aan haar uitlegt dat hij een ervaringsdeskundige is. E
En dat niet alles in de mainstream past.
Enfin, tot zover wat accenten uit #raad010 van gisteren, opdat u weet dat in Rotterdam, de stad waar Fortuyn opkwam, de stad waar @NidaRotterdam is ontstaan, in die stad is de polarisatie allang op de terugweg.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to dr. Marina
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!