, 8 tweets, 2 min read Read on Twitter
Per emmarcar millor el que està passant des de fa uns anys, i molt en particular la campanya de criminalització de l’independentisme, cal recordar el que van dir 5 experts de les Nacions Unides el 2015: shar.es/aXKLAf
Hi ha un retrocés democràtic evident, emparat en una reforma legal que no passa els estàndards de les Nacions Unides. Per això tampoc no fan cas a les dues resolucions del Grup de Treball contra les detencions arbitràries del Comitè de Drets Humans de l’ONU.
“De què té por Espanya”, em preguntava insistentment aquesta setmana un polític alemany sorprès per la negativa constant a tot allò que proposa Catalunya i tot allò que vagi en defensa de la llengua catalana.
Que ens vulguin etiquetar de moviment violent després d’haver resistit pacíficament una agressió com la de l’1 d’octubre i dos anys de repressió és una ofensa indecent a milions de persones que formen una de les societats europees més compromeses i mobilitzades per la democràcia.
L’escalada de la repressió busca provocar i atacar la nosta resiliència, esgotar la nostra paciència i erosionar el que saben que és un dels valors indiscutibles del nostre moviment: el compromís a conduir-nos pels camins de la no-violència.
Per això magnificaran, inventaran i distorsionaran el que faci falta per embrutar una feina de més de 8 anys. I no ho aconseguiran perquè, una vegada més, malgrat la ràbia, la injustícia, la por, la tristesa, ens farem més forts.
Mantinguem-nos serens, perquè ens volen neguitosos. Mantinguem-nos units, perquè ens volen dividits. Mantinguem-nos pacífics, perquè ens volen violents. Mantinguem-nos mobilitzats, perquè ens volen quiets i callats. Mantinguem-nos decidits, perquè ens volen renunciats.
La conquesta de la llibertat és un gran espanta-pors; posa llum allà on ara mateix hi ha la foscor de la repressió; obre camins allà on alguns hi alcen parets per aturar-los.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Carles Puigdemont
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!