Heel Europa moet een voorbeeld nemen aan #Oostenrijk, dat de terroristische #Moslimbroederschap verboden heeft.
Zij zijn gevaarlijker dan IS en Al Qaeda, omdat ze de maatschappij infiltreren in maatpak en stropdas. Het zijn jihadistische fundamentalisten in een Trojaans paard.
De #Moslimbroederschap heeft toegang tot de media, academische wereld en politiek. Zij oefent daar invloed op uit en wordt gesponsord door machtige entiteiten. Maar de MB oefent ook invloed uit op #IS, #AlQaeda, #Hamas, ... Het is de moederbuik van deze jihadistische groepen.
De #Moslimbroederschap opereert in het Westen ‘extremely undercover’ met organisaties die een andere naam dragen en die geen zichtbare banden met het moederhuis hebben. Hun operatoren infiltreren buiten groepsverband ook individueel in overheidsdiensten, organisaties, ...
De kapitaalkrachtige #Moslimbroederschap trekt ook niet-moslims aan om hun agenda uit te voeren: journalisten, politici, academici, activisten, ...
Naïeve schaapjes of Gutmenschen? Waarschijnlijk niet. Vele niet-moslims in de agenda van de MB kiezen voor de carrière en het geld.
Landen waar de #Moslimbroederschap verboden werd wegens #terrorisme:
Syrië 1964
Rusland 2003
Kazachstan 2005
Tadzjikistan 2006
Egypte 2013 (1ste maal in 1948 wegens bomaanslagen)
Saoedi-Arabië 2014
Verenigde Arabische Emiraten 2014
Bahrain 2014
Libië (HoR) 2019
Oostenrijk 2021
Caroline Fourest:
'Maar nooit heb ik een beweging ontmoet die zo kwaadsappig is als de #Moslimbroederschap, die zo strategisch opereert, zo geduldig, en die in staat is om met een vriendelijk gezicht een even agressief als regressief project te maskeren.'
volkskrant.nl/nieuws-achterg…
De #Moslimbroederschap heeft ook eigen banken, vastgoed en offshore bedrijven: Al Taqwa Bank, Akeda International Bank, ...
Deze instellingen financieren niet alleen wereldwijde #islamisering, maar ook terroristische netwerken: #GIA, #AlQaeda, #Hamas, ...
trendsresearch.org/insight/islami…
🧐
De #Moslimbroederschap, de grootste moederorganisatie van wereldwijde #islamisering en #terrorisme.
threadreaderapp.com/thread/1417357…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Semita Salutis

Semita Salutis Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @SemitaSalutis

18 Jul
Een foto uit de #IS-doos: ontvoerde yazidi-vrouwen en hun kinderen worden bedreigd door een IS'er met een hakbijl in de hand.
Moesten er 1400 jaar geleden camera's geweest zijn, dan hadden we dezelfde beelden gezien uit de tijd van de profeet Mohamed. Image
Een Engelstalige #IS-vrouw over buitgemaakte Yazidi-vrouwen:
'Ze zijn eigendom. In de islam mag je hen gebruiken. Voor de islam is dat geen verkrachting. Het is je eigendom.'
Dit is inderdaad de #islam, zoals de #koran het voorschrijft.
Je kuisheid bewaken, behalve voor je vrouw en voor wat je rechterhand bezit (slavinnen). Er is dan ook geen sprake van overspel.
Een vrouw betalen voor seks (prostitutie) is zondig, maar een vrouw van haar vrijheid beroven en verkrachten is deugdelijk in de #islam. ImageImage
Read 6 tweets
16 Jul
Diplomaat Eric De Muynck leidde de Belgische delegatie naar #Rojava voor de repatriëring van 6 #IS-vrouwen en 10 kinderen.
#België zal humanitaire/medische hulp verlenen in Noordoost-Syrië en deradicaliseringsprojecten voor kinderen ondersteunen.
De mogelijkheid is besproken om #FTF's (Foreign Terrorist Fighters) te berechten in de regio waar ze hun misdaden hebben begaan.
#VS en #AANES dringen aan op repatriëring van buitenlanders uit de kampen, omdat camp al-Hol een broeihaard van terrorisme is.
rudaw.net/english/middle…
De kinderen zijn geradicaliseerd in de kampen. De #VS rekent erop dat de gerepatrieerde kinderen zullen gederadicaliseerd worden in Europa. Anders zijn het binnen 5 tot 7 jaar nieuwe #IS-strijders.
14 mannen, 21 vrouwen en 38 kinderen uit België => 13 vrouwen i.a.v. repatriëring
Read 9 tweets
26 Jun
#Erdogan dwingt en moedigt de Syriërs aan om massaal en illegaal naar Europa te immigreren.
Islamitische terroristische organisaties zoals #ISIS, #AlQaeda, ... doen hier aan mee. Hun doel is anders dan dat van Erdogan. We zullen de redenen hiervoor uitleggen.
We kunnen de #Taliban aan dit netwerk toevoegen.
In deze situatie heeft de Taliban zeer gunstige voorwaarden voor de productie en export van drugs. De Taliban doet vooral aan mensenhandel om moslims in Europa te plaatsen die de taak van drugsdealer gaan vervullen.
Erdogan dreigt dikwijls de grenzen te openen en Syriërs naar Europa te leiden. Hij overtreft zijn bedreigingen en opent echt de grenzen m.b.v. staatsambtenaren. Syriërs vormen het grootste deel, maar ook Irakezen, Afghanen, Pakistanen. Via de Egeïsche Zee, Bulgarije, Griekenland.
Read 22 tweets
3 Mar
Geert vanden Bossche, voormalig topmedewerker #GatesFoundation en topvaccinoloog van #GAVI , waarschuwt voor de gevolgen van massavaccinaties tijdens de pandemie. Hij deed dat tijdens de Vaccinatietop in Ohio van 1-3 maart. deblauwetijger.com/vaccinoloog-ge…
Why is nobody worried about ‘immune escape’ whereas Covid-19 has already escaped people’s innate immunity as reflected by multiple emerging, much more infectious, viral variants (most likely due to the global implementation of infection prevention measures)?
I am beyond worried about the disastrous impact this would have on our human race. Not only would people lose vaccine-mediated protection but also their precious, variant-nonspecific, innate immunity will be gone (this is because vaccinal antibodies outcompete natural antibodies)
Read 9 tweets
1 Mar
De journalist #Kashoggi, die in opdracht van de Saoedische kroonprins #MBS zou vermoord zijn, steunde #IS en noemde de onthoofdingen in #Syrië een 'efficiënte psychologische oorlogstactiek'.
#Kashoggi zou ook een goede vriend van Osama bin Laden geweest zijn.
Kroonprins #MBS van Saoedie-Arabië vaarde tijdens de #TrumpAdministration een gematigder en bredere koers: minder #islamisme en toenadering tot #Rusland.
De recente US-bombardementen op pro-Iraanse milities in oost #Syrië geven terug meer bewegingsruimte en bescherming aan #IS.
#Biden stelt nu Saoedie-Arabië verantwoordelijk voor de moord op #Kashoggi.
Zijn de islamisten terug aan zet met de #BidenAdministration?
Read 4 tweets
24 Feb
@based_tr According to European Court of Human Rights judge Giovanni Bonello the suspension of prosecutions, the repatriation and release of Turkish detainees was amongst others a result of the lack of an appropriate legal framework with supranational jurisdiction
@based_tr According to Sabanci University Professor Halil Berktay, there were two serious efforts to purge the archives of any incriminating documents on the Armenian question. The first took place in 1918, presumably before the Allied forces occupied Istanbul.
@based_tr Berktay and others point to testimony in the 1919 Turkish Military Tribunals indicating that important documents had been stolen from the archives.
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(