Oon lähdössä YK:n alkuperäiskansojen foorumin ja kertausharjoituksena lueskelin alkuperäiskansojen oikeuksien julistusta ja tuota.

Tässä olisi hyvä paikka kenelle tahansa lukaista nämä ja pohtia Suomen tilannetta. [ketju]
#saamelaiset
julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/hand…
Tämä artikla ei toteudu kokonaisuudessaan; Suomi saa toistuvasti kansainvälisiä nuhteita siitä, että saamelaisten osallistumismahdollisuudet päätöksentekoon eivät ole aitoja.
Not even close. Suomi katsoo tämän koskevan lähinnä "kivoja kulttuurijuttuja" ergo kieltä, taidetta, jne, mutta maankäyttöä ja elinkeinoja koskevissa asioissa tästä oikeudesta ei ole tietoakaan (ks. #TenonSopimus, #JäämerenRata, #metsähallituslaki jne jne jne)
Riippuu näkökulmasta. Saamelaisilla on täysi oikeus päästä osaksi suomalaista terveydenhuoltoa, koulutusta jne.

Mutta entä saamelaiset poliittiset elimet? Entä saamelaisten itselleen tekemät opetussuunnitelmat? Entä saamelaisten oma käsitys päätöksenteon metodeista?
Niin. Valtion toimesta tehdyt assimilaatiotoimet ovat edelleen selvittämättä, mutta onko #totuuskomissio'lle edellytyksiäkään, kun oikeuksia ajetaan koko ajan huonompaan suuntaan?
Muistatteko sen, kun kokonaisia saamelaiskyliä pakkosiirrettiin, koska valtio halusi laittaa JÄRVEN niiden päälle?

Koska me muistamme.
yle.fi/aihe/artikkeli…
Joopa joo.
Mikä rumpujen polttaminen? Mikä kulttuuriesineistön ryöstö? Mitkä frenologiset kallotutkimukset? Mikä pakkokäännyttäminen kristinuskoon? Nobody knows 🤷‍♀️
Muistatteko esim. sen, kun #TenonSopimus'ta valmistellessa valtio ei toimittanut päätöksentekoon tarvittavia kieliversioita ajoissa kommentoitaviksi?

Tai sen, että *koko kolttakulttuurin olemassaoloa* uhkaava #JäämerenRata on oikeasti menossa eduskunnan päätettäväksi?
Muistatteko sen, kun Turun kaupunki sanoi saamelaislasten vanhemmille, että kotona opittu kielitaito riittää saamelaiskulttuurin turvaamiseen eikä kaupunki ole velvollinen tarjoamaan opetusta heille?
Muistatteko sen, että @lapinkansa julkaisee toistuvasti saamelaisvastaisia kirjoituksia? Että Inarilainen-lehti *erosi* JSN:stä ja julkaisee lähes päivittäin saamelaisia yksityishenkilöitä häiriköiviä kirjoituksia?
I wish 😂😂😂😂😂😂😂
#saamelaiset
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 joo jep.
Kuka hyvittää #JäämerenRata-hankkeen tieltä lakkautetun poronhoidon?
Kuka hyvittää #TenonSopimus:n myötä kriminalisoidut kalastuoikeudet?
Kuka hyvittää kullankaivuun myötä saastumassa olevan Lemmenjoen tuhot?

Cause it sure as hell ain't the government.
Muistatteko, kun sosiaali- ja terveysministeri vieraili Utsjoella ja hänelle annettiin alkuperäiskansojen itsemurhien estämissuunnitelma eikä hän tiennyt koko suunnitelman olemassaolosta?
Muistatteko, kun Inarin kunnassa lausuttiin, ettei kuntaan tarvita lisää asuntoja, ettei vain kuntaan muuta "irtolaisia"?

Joko kunnan asunnottomuusongelma on ratkaistu, koska olisi kiva muuttaa kotiin? T: irtolainen
Mutta kyllä TURISTIEN TÄYTYY SAADA ajaa moottorikelkoilla pyhien paikkojen yli, koska ALUEEN KEHITTÄMINEN ON TÄRKEÄÄ
Rupean lähes tulkoon itkemään aina kun luen tämän artiklan.

Suomi on äänestänyt tämän pykälän puolesta. Suomi on hyväksynyt tämän pykälän. Ja joka ainoa "Valtion maata"-kyltti Saamenmaalla rikkoo tätä pykälää vastaan.
Nope.
Nope.
Nope.
Nope.
"Mutta miksi mä en muka saisi käyttää saamenpukua kun SEHÄN ON VAAN VAATE?"
Literally not.
#metsähallituslaki
*syvä huokaus*

Muistatteko sen, että Korkeimmalla Hallinto-oikeudella on edelleen valta päättää, kuka saamelaisten vaaleissa saa äänestää?
Mitenkäs se olikaan, ettei poronhoitoa saa harjoittaa valtioiden rajojen yli?
Ja sitten syytetään saamelaisia luonnon ylikuluttamisesta?
Nope. Nope. Nope.
Vähimmäistaso. Vähimmäistaso. Vähimmäistaso. Vähimmäistaso. Vähimmäistaso. Vähimmäistaso. Vähimmäistaso. Vähimmäistaso. Vähimmäistaso. Vähimmäistaso. Vähimmäistaso. Vähimmäistaso. Vähimmäistaso. Vähimmäistaso. Vähimmäistaso. Vähimmäistaso.
Seuraavan kerran, kun joku kysyy, mitkä saamelaisten oikeudet eivät toteutu, tämä lista on hyvä kohta josta aloittaa.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Petra Laiti (Ásllat-Mihku Ilmára Mika Petra)
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($3.00/month or $30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!