Discover and read the best of Twitter Threads about #Localcontent

Most recents (13)

Ili uweze kuchangamkia fursa zinazotokana na sheria na kanuni za local content kwenye madini ni lazima kwanza ujue kuna nini jikoni. Kwa ufupi madini ni sekta inayokadiriwa kuzungusha Tsh trilioni 4 kwa mwaka kwenye manunuzi. Sasa tambua ni nini kipo ndani.

#localcontent
Fursa zipo za aina mbili
Moja utoe huduma kwenye migodi na sekta ya madini kwa ujumla, yaani huduma kama chakula (catering), ujenzi, Maintenance, huduma za meno na kinywa, bima, data, mawasiliano, usafirishaji, utafiti na kadhalika.

Naambatanisha tangazo hapa kama mfano
Fursa namba 2 kwenye manunuzi ni kuuza bidhaa. Hapa tunazungumzia bidhaa ambazo migodi na wadau wake wanahitaji. Hizi ziko nyingi sana, mfano grinding media, vilainishi, ground support, kemikali, baruti, vyakula kama nyama, matunda, ni vingi sana sana.
Read 5 tweets
Mining Local Content - Insurance and reinsurance opportunities
A contractor, subcontractor, licensee or other allied entity engaged in a mining activity in the country shall comply with the provisions of the Insurance Act

##localcontent
The insurable risks relating to Mining activity in the country shall be insured through and indigenous brokerage firm or where applicable on indigenous reinsurance broker

Local Insurance companies, this is a real deal, know what is in.

#localcontent #insurance
Read 5 tweets
Post Tender Negotiations: Majadiliano baada ya kuwasilisha Zabuni.

Haya ni majadiliano yanayolenga kuboresha uelewa wa pande mbili za zabuni yaani MNUNUZI NA MUUZAJI (buyer/procuring entity and Seller/Supplier)
Majadiliano haya hufanyika baada ya wasilisho rasmi la zabuni na kabla ya kutolewa hati ya mahindi 'award notice'. Ni lazima yafanyike kwa uwazi na kwa kushirikisha wadau wote muhimu, taarifa zitunzwe kama ukaguzi utahitajika.
Majadiliano haya hulenga maeneo muhimu kama
-gharama ya zabuni, mradi
-taratibu za malipo
-garantii na waranti
-gharama za 'Maintenance na Msaada' mwingine
-nk
Read 9 tweets
Moja kati ya njia bora ya #uwezeshajiwazawa yaani #localcontent ni ushirikishwaji na uwezeshwaji wa wafanyabiashara wa ndani. Nitaandika namna tuliwahi fanya katika safari ya uwezeshaji wazawa katika sekta ya madini hasa utoaji huduma kwenye migodi mikubwa hapa Tanzania
Mwaka 2014 kulikuwa na mradi mkubwa wa uzuiaji kutu 'corrosion control' kwenye matenki ya process plant ya mgodi. Manunuzi yalikuwa yafanyike kwa manunuzi ya moja kwa moja 'sole source' kwenda kwa mkandarasi wa nje ya nchi. Gharama za mradi zilikuwa zaidi ya dola milioni moja.
Wakati tunaanza hatua za majadiliano akabadilishwa Meneja Mkuu wa mgodi na huyu mpya alipoingia moja ya kitu aliona kinaweza badilishwa ni pamoja na utekelezaji wa mradi huu. Alikuwa na mawazo tofauti. Kwa wasifu yeye ni mbobezi wa sekta nje na ndani ya Tanzania
Read 14 tweets
Miaka miwili iliyopita nilikutana na kampuni ya Kitanzania wakiwa wanasaka fursa za kufanya kazi na makampuni ya madini, migodi mikubwa na ya kati

Nikaomba taarifa zao, tukazipitia taarifa zao na kisha wakasajiliwa kama suppliers nilipokuwepo. Wakaanza kidogo kidogo
Nikafanya mazungumzo na Mkurugenzi wao juu ya matakwa ya #localcontent na kwa namna gani wanaweza kunufaika zaidi na sheria hizo.

Lazima watafute wabia wa nje ambao kwa sheria mpya za uwezeshaji wazawa wanaelekezwa kufanya kazi na kampuni za wazawa kwa ubia.
Nikawaunga na kampuni za Australia na Uchina. Jamaa akasafiri kwenda Uchina akafanya mazungumzo na akafunga dili. Kisha jamaa wa Australia wakaja Tanzania wakakutana wakafunga dili.

Akawa 'Sole Authorised Distributor' kwa Ukanda wa East Africa wa makampuni matatu hivi.
Read 6 tweets
Business interests in hedging; time to work on developing local skills eg local drillers, operators.
Building capacity of local suppliers in local production, some products eg PPE have no reasons for not being produced locally. #Webinars #localprocurement #localcontent
Gold is still a safe haven during #COVIDー19 pandemic #localprocurement #Mining
Early days for discussions on how #COVID19 will impact individual Mine's plans? Chamber of Mine Ghana is yet to see if it is about time, still early days #localprocurement #localcontent @ewb_msv
Read 4 tweets
Ujasiri ni Kuthubutu. Mwaka jana nilikutana na Mdau akaniuliza nafanyaje kupata fursa migodini?
Nikamuuliza unataka fursa zipi? Akasema nataka tu 'kusupply'. Nikamuorodhoshea baadhi ya fursa na kumuambia hizi hapa nenda kasake huko duniani maana hata sasa sio wengi wanauza bongo so katafute uzipate.
Nikamuunganisha na 'Global Dealers' nikamumbia sasa ukipata details endelea kuwasumbua wengine pia upate sasa kujitangaza
Read 7 tweets
#AfrikasisiTunaweza #AfrikasisiMatajiri #Localcontent Mkutano wa Kimataifa wa Uwekezaji katika Sekta ya Madini Tanzania 2020 hapa #JINCC. International Mining Investment Conference in Tanzania happening now at #JINCC #LOCALCONTENT #SUSTAINABILITY
Stakeholders Engagement. It was great meeting you @MachaAnael during the Mining Conference. I see with the commitment from @DBiteko and the Government then the Mining future in Tanzania is really exciting. #localcontent #SustainAfrica Image
And tomorrow we will have the Premier himself. It is going to be a big day and very special to the Mining Endeavor. #localcontent #sustainability #MINING #TANZANIA Image
Read 3 tweets
Miaka miwili tangu kuanza kwa sheria na kanuni za UWEZESHAJI WAZAWA (LOCAL CONTENT) kwenye madini hapa Tanzania je tunasonga mbele na kupata matokeo yaliyokusudiwa?
Je ushiriki wa Wazawa kwenye uchumi wa madini (manunuzi, ajira na uongezaji thamani) ukoje hata sasa?
Makampuni yanayomilikiwa na wazawa yanawezeshwaje ili kushiriki na kushindana kupata zabuni kwenye sekta ya Madini?
Read 10 tweets
Katika kuendelea kuhimiza ushiriki wa wazawa kwenye uchumi wa madini Tanzania, wafahamu wadau muhimu. #localcontent #wazawa #uchumiwamadini cc @MadiniTanzania @DBiteko. Ni Muhimu kwa wadau wote kufanya kwa nafasi yao ili kutimiza malengo. Image
@MadiniTanzania @DBiteko @HakiRasilimali Tujikumbushe hapa, bandiko langu siku za nyuma nikiainisha baadhi ya wadau. Hawa ni baadhi na katika hao wanatoka wengine.
@MadiniTanzania @DBiteko @DadaConso Andaa kiota cha kahawa tuje tushirikishane hawa wadau na wengine ikiwemo CS. Wasalaam
Read 3 tweets
In stakeholders mapping, the role of Mines and Primary Contractors includes full and reasonable access to available opportunities. This was advertised on 3rd Dec (The Citizens ) by one of the Primary Mining Contractor in Tanzania. #LOCALCONNECT #LOCALCONTENT #MINING Image
According to Mining Local Content Regulations, 2018 and its subsequent amendments Catering Services fall into those that have to be 100% performed by local companies. Mines/Primary contractors spend on Catering services have to be 100% local. #Mining #localcontent #tanzania
The go-public in the Procurement process is to allow wider public participation in the procurement process. For many years suppliers community in Tanzania have been listing 'lack of information on available opportunities' as a reason not to be part of the mining supplier base
Read 3 tweets
Local Content in Mining; Stakeholders Mapping and Management. Key process in Local Content implementation
Local Content in Mining; Know your stakeholders #localcontent
Mining Companies and allied entities; Work on Standard Procurement Procedures, Transparent Recruitment Process, General Transparency on opportunities available, provide access to information and extend needed support to nationals
Read 16 tweets
[Thread]

ES #NCDMB, Engr. Simbi Wabote in his closing remarks recapitulated on the talking points from key speakers and workshop sessions. He reiterated on @hadizabalausman call on authorities to design policies that will accommodate our fellow women.

#WIOAGI2019 Image
Particularly in cases of women taking care of their children, "we shouldn't use some of those things to judge their performance in office, knowing fully well that they are women too and at some point we pass through such situations"

#WIOAGI2019
"I think that is very important for women to support women, not just men" - @wabote_simbi

#WIOAGI2019
Read 11 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!