Discover and read the best of Twitter Threads about #rts

Most recents (10)

இந்தியாவோட #Renewable_Energy துறைல என்ன மாதிரீ முன்னேற்றம் 2021 டிசம்பர் வரைக்கும் அடைஞ்சிருக்கு இந்தியாவோடசோலார் பவர் & விண்டு மில் பவர் உற்பத்திலயும் உலக லெவல்ல நான்காவது இடத்தை தக்கவச்சிருக்கோம் அதோட புள்ளி விவரத்த இந்த #திரட்ல பாக்கலாம்..⚡️
#Renewable_Energy ஜென்ரேசன்எபிசென்சி கடந்த சில ஆண்டுகள்ல அதிகரித்துள்ளதுனு #CAGR டேட்டால இருக்கு இதுவே 17.33% ஒன்றிய அரசாங்கத்தின் ஆதரவுடன், அதிகரித்த பொருளாதாரம், பல முதலீட்டாளர்களின. வரவும் முன்னோக்கியே இருக்கு..⚡️
பாரிஸ் ஒப்பந்தத்தின் படி 175 GW , 2030ல 523 GW (ஹைட்ரோவிலிருந்து 73 GW உட்பட) #Renewable_energy efficiency நிறுவ நம்ம ஒன்றிய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 2021 அக்டோபர் சந்தை அளவு, இந்தியாவின் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் திறன் 1.49 GW அதே..⚡️
Read 22 tweets
Which performance metrics DON’T normalize at #RTS after #ACLR?
Spoiler: jump height and Reactive Strength Index during a single leg drop jump

What are we missing?

#OpenAccess🔓#OnlineFirst

🔗bjsm.bmj.com/content/early/…

Check this thread! 👇
Why vertical jumps?

In our previous work, we found that vertical jump performance (height) is a more representative metric for knee function than horizontal hop performance (distance) in healthy individuals.

bit.ly/3wRgDCJ
What is going on with athletes after #ACLR at the time they are cleared to #RTS? So, we studied their biomechanical status during a single leg vertical jump and the reactive phase of a single leg drop jump
Read 10 tweets
On sidelines and in society, they are discussing that a war may start in #Ukraine, and the #Fed will raise rates ahead of time. How will this end for the markets?

Spoiler alert: the Russian market could be halved. #MOEX

Thread 🧵👇
Judging by experience of falls of past years, Russian market may fall by another 30% -50% from current levels.

• 2008 #RTS index fell by 80%
• 2014 - by 50%
• 2020 - by 50%

Market has corrected by 22% from the local maximum - potential for a fall by 30% remains.
2/
Growth of quotations this week is unlikely:

• Quadruple witching - expiration of futures and options can become a point of trend reversal (as it was in March 2020).

💵 Wednesday: Fed meeting. If #Fed announces acceleration of monetary tightening, it could collapse markets.
3/
Read 5 tweets
Triple hop for distance as a decision to #RTS after #ACLR.
Symmetry in distance masks asymmetry in knee function! doi.org/10.1177/036354…

@AJSM_SportsMed @RodWhiteley @Aspetar
@RoaldBahr @KorakakisV @IJonkers

#onlineFirst Check this thread! 👇
Image
Why triple hop?
During many sports, it is unusual for an athlete to be required to make a single movement such as an isolated jump or hop.
Triple hop provides additional information about the patient’s ability to absorb and release energy during consecutive plyometric loading. Image
Read 10 tweets
#Thread Pour une discussion rationnelle sur les vaccins.

Est ce que la Suède est anti-science où est ce qu’elle est simplement moins perméable à la corruption, à l’influence et au lobbying du secteur privé ?
Les ondes de @franceinfo ne font pas état de la suspension du vaccin à ARN de Moderna en Suède.

Mais elles font la pub en boucle de la levée de fond organisée par l’OMS, GAVI et GSK pour le déploiement du vaccin anti-paludique #RTS,S en Afrique.

Ce serait « Historique »
Conçu en 1987 par GSK, le vaccin RTS,S, distribué sous la marque Mosquirix est un vaccin à base de protéines recombinantes dirigé contre Plasmodium falciparum, parasite responsable du paludisme, et destiné aux enfants âgés de 5 mois à 24 mois. mesvaccins.net/web/vaccines/5…
Read 26 tweets
#Dune (ꜱᴀɴꜱ ꜱᴘᴏɪʟ)
Alors que sort une nouvelle adaptation par Denis Villeneuve, je me dis que j’ai rodé les #livres et les #adaptations en tout genre.
Un #thread #découverte de ce monde exceptionnel et ses adaptations.
[Mes avis sont personnels pas universels]

#DuneLeFilm
Dune c’est le premier livre une série de 6 constituants le #CycleDeDune.
Cette épopée SF de Franck Herbert est l’histoire d’une dynastie au cours de plusieurs millénaires. Arakis surnommé Dune est une planète source unique d’#Epice, ressource essentielle aux déplacements spatiaux Collection Pocket Dune Franck Herbert
Thèmes abordés larges : géopolitique, colonialisme, écologie, religions, conservation des cultures minoritaire, clonage, transhumanisme …
Univers à rapprocher : Berbère, Judéo-Chrétien, Musulman, Perse, Germanique, Chinois, Grecque, Bouddhique, Afrique centrale, Slave, ...
Read 13 tweets
மக்களுக்காக இயற்றப்படும் சட்டங்கள் மக்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கும் வகையில் அமைக்கப்பட வேண்டும். அந்த வகையில் தமிழ்நாடு அரசு கொண்டு வர இருக்கும் சேவை உரிமை சட்டத்தின் மூலம் அரசு அலுவலங்களில் அரசின் சேவைகளுக்காக பொது மக்கள் கெஞ்சி காத்திருக்கும் நிலை மாற்றப்பட வேண்டும்.
இவற்றை மனதில் வைத்து உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த மாதிரி சட்ட வரைவு.
முழுமையாக படிக்க: arappor.org/RTS

இந்த மாதிரி சட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்களை கீழே விளக்கி உள்ளோம்.
1.இந்த சட்டம், அரசு சேவைகளுக்கு விண்ணப்பிக்கும் அனைவரும் ,குறிப்பிட்ட கால அவகாசத்தில் அச்சேவைகளைப் பெறுவது அவர்களின் உரிமை என உறுதியளிக்கிறது.
Read 19 tweets
Are you using hop distance as decision to #RTS after #ACLR?

Symmetry in distance hides asymmetry in knee function!

dx.doi.org/10.1136/bjspor…

Check this! 👇
We measured athletes after #ACLR during propulsion & landing of a single leg hop for distance after they have been cleared to #RTS

During propulsion symmetry in work done by the knee is only 69% & during landing it’s 81%, despite achieving 97% of hop distance
The relatively large between-leg knee work difference is easy to miss as the knee joint contributes little (12%) to propulsion in a single hop for distance.
Read 13 tweets
Copied : Missing could be injured because some “scumbag doused his kennel and set it on fire with him in it “ please can you #RT and look out for #Patch #NorthWest 💔💔💔 ImageImage
Yayyyyy message from the group thank you for your #RTs

Absolutely fantastic news that Patch has been found safe and well and actually walked in the vets with minor injuries, he can sleep safe now ❤️❤️❤️. Image
Read 7 tweets
Saidia kumpata huyu jamaa. Kwa ushirikiano na wadau wetu mbalimbali wametuomba tusaidiane kumpata huyu ndgu ili tuweze kumpa msaada wa kile kidogo tulichojaliwa tunawaomba wale wenye taarifa zake mahali alipo #Dm ili tuweze kumfikia #RamadhaniKareem #Rts #tumtafute #Tanzania ImageImageImageImage
Cc @jmkikwete @ChangeTanzania @HKigwangalla @zittokabwe @JMakamba @MwanaapoloNews @i_mchinjita @Tz_Kwanza @MsigwaGerson @MagufuliJP @TZMsemajiMkuu @FatmaMajjid @fatma_karume

Tusaidiane kumpata huyu ndugu yetu ili aweze kusaidiwa kile ambacho nafsi na macho yanaonyesha anahitaji


Tusaidiane kumpata huyu ndugu yetu!! Mpiga picha naye kama yupo tusaidiane kumpata nia ni njema!
Read 3 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!