Profile picture
Sibel Edmonds @sibeledmonds
, 3 tweets, 3 min read Read on Twitter
#Türkiye #Soros Tekmelenip Türkiye’den Atıldıktan Sonra, #ABD Medya Yavrularını Türkiye Aleyhine Promosyonlar için Devreye Soktu. İlk Adım #DemocracyNow Radyo-TV’den (Nede olsa Senede $1.5 Milyon #Soros Bahşişi Alıyor;-)!
O #Gülen maskelerini yeni maskelerle değiştiren #Türkiye’deki yobaz sahte medyalara bakın. Hiç birisi bunları yazmaz. Onlar #Türkiye’nin imajını bozup rezil etmekle meşgul- #Türkleri içeride birbirine saldırtıp ülke birliğini bozmak ile meşgul (Divide & Conquer!)!!
Ben bunlara (#Gülen ağı) #ABD’de 16 senedir savaş yaparken bunlar kalkmış burada, #Türkiyede bana savaş açıyor. Bana kalkmış İslam dinini saptıran Sahte Şaria vaazları verip neden “Harem” içine girip 4-karılı yaşam tarzı promosyonu yapmıyormuşum! Esas İslam & Türk Düşmanı Bunlar.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Sibel Edmonds
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!