, 21 tweets, 12 min read Read on Twitter
Når folk læser #MissileDefenseReview, og #dkmedier måske skriver om det, så håber jeg, at man forholder sig til det reelle indhold og ikke lader sig styre af, at det er et "Trump dokument", for der er faktisk mange gode ting i det, som jeg vil prøve at skrive lidt om her.
Først og fremmest er det vigtigt at forstå, at #missilforsvar normalt nyder opbakning fra både demokrater og republikanere i Kongressen og at amerikansk politik omkring #missilforsvar ikke oplever de store udsving alt efter hvilken præsident der sidder.
ping @PC_Ulrich
Helt overordnet set er det seneste #MissileDefenseReview en naturlig fortsættelse af Obama administrationens seneste 2010 #BallisticMissileDefenseReview. Der er dog områder, hvor #2019MDR har udviklet sig og adskiller sig ift #2010BMDR, hvilket jeg vil forsøge at beskrive her 👇
#2019MDR dækker Homeland Defense af det nordamerikanske fastland samt Regional Defense af deployerede amerikanske styrker samt allierede nationer, herunder NATO.
Udover de sædvanlige kritikere af #missilforsvar, der altid påstår, at "missilforsvar kommer aldrig til at virke"....
så er jeg overbevist om, at den meste kritik omkring #2019MDR vil dreje sig om Homeland Defense delen, som særligt Rusland og Kina kunne hævde kan være rettet mod deres strategiske styrker. Dette modsiger MDR dog direkte.
Kina og Rusland bekymrer sig dog lige så meget om, hvorvidt homeland defense kan udvikle sig til et modsvar mod deres strategiske styrker. Her vil introduktionen af sensorer i rummet og studier af interceptorer i rummet helt sikkert skabe den største debat.
At putte sensorer i rummet giver helt unikke muligheder for at detektere og tracke missiler fra affyring til nedslag. Det er vigtigt at forstå, at dette koncept allerede blev efterstræbt under Obama administrationen og er beskrevet i #2010BMDR. Det er altså ikke en "Trump ide".
Derimod har det hidtil været stærkt kontroversielt at putte interceptorer (lasere) i rummet. Dette er en ide, der er introduceret for første gang af Trump administrationen og helt sikkert dét, der vil give de største konflikter i Kongressen, når der skal findes penge.
@PC_Ulrich
Mange vil sige, at man prøvede det i 1980'erne (Reagans Star Wars) og at det ikke virkede og derfor ikke kan virke i dag. 80'erne er dog rigtig lang tid siden og meget teknologik har rykket sig. Så måske kan det lade sig gøre i dag.
Men selvom det teknisk, måske, kan lade sig gøre i dag, så vil interceptorer i rummet helt sikkert give masser af diskussioner, hvilket også er berettiget. Personligt er jeg ikke overbevist om, at det er balladen værd at gøre det. Sensorer i rummet er jeg bestemt tilhænger af!
Når man så læser, hvad der skrives Regional Defense, altså forsvar mod kortererækkende (0-5.500km) missiler, så synes jeg virkelig, at #2019MDR har nogle interessante og rigtige perspektiver.
Først og fremmest tager man nu stilling til Ruslands ageren i en regional kontekst, e.g. Østersøen, Ukraine og Kinas ageren i Asien. Det er en stor udvikling siden #2010BMDR, der slet ikke beskæftigede sig med Rusland og Kina. Det virker som en naturlig udvikling siden 2010.
Vurderingerne af e.g. Rusland er i hvert fald 100% i tråd med #NATO vurdering samt de tanker, der ligger til grund for det #dkpol #forsvarsforlig for #dkforsvar. Afsnittene om Rusland ligner fuldstændig vurderingerne af Rusland i Kaliningrad.
Noget andet nyt ved #2019MDR ift #2010BMDR er, at man nu ser på alle missiler, inklusiv hypersoniske missiler og krydsermissiler. Det er igen en helt naturlig udvikling og selvom, der havde været en demokratisk præsident i USA, ville det have været på samme måde.
Introduktionen af alle typer missiler samt Kina og Rusland er en naturlig konsekvens af udviklingen i verden og ikke et udtryk for "Trump regeringen". Det håber jeg virkelig, at folk indser og ikke forfalder til en "standard reaktion" for det er Trump.
Den sidste store ændring i #2019MDR ift #2010BMDR, som jeg vil beskrive er, hvordan #missilforsvar nu i langt højere grad skal være integreret. Der er i langt mindre grad tale om balllistisk missilforsvar, #BMD, men i langt højere grad #IAMD, integrated air and missile defense.
Det vil sige, at der nu i langt højere grad skal kunne kæmpes integreret mod alle typer af missiler, samt almindelige lufttrusler. Det stiller større krav til fleksible systemer og enheder, der ikke bare er designet til én opgave.
Samtidig skal systemerne nu i højere grad integreres med offensive systemer, så modangreb lettere kan koordineres. Dette vil også give militære chefer langt bedre styring af kampen, når enhederne er mere integreret ift. i dag, hvor #BMD ofte er isoleret fra øvrige enheder.
Her kommer F35 helt sikkert til at spille en stor rolle - integration mellem kampfly og #IAMD systemer vil give kvantespring ift angreb på missillaunchere etc. Dette vil også kunne påvirke #dkforsvar planer for #IAMD - det vil jeg skrive om en anden dag.
ping @LarsBStruwe
Som afslutning vil jeg blot gentage, at folk og #dkmedier skal læse, hvad der står i #2019MDR og ikke vurdere det på, at det er Trump, der står bag. 90% af indholdet ville også have stået i et tilsvarende dokument fra en demokratisk præsident og er den naturligve vej for #IAMD.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Simon Petersen
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!