Discover and read the best of Twitter Threads about #dkforsvar

Most recents (10)

»Vi skal HANDLE HURTIGT og tænke LANGSIGTET«

»Risikoen for KRIG med #Russia er størst de næste 5 år«, sagde jeg på @koebenhavns_uni onsdag til debat om #dkforsvar mv. sammen med
@NielsFlemming01
@michaelaastrup
@trinemach
@BramsenIsabel
@ZilmerJohns
@Foreningen_ID
Budskaber🧵 Image
2/ Vi skal både handle hurtigt og tænke langsigtet.

Min vurdering er, at den største risiko for Krig med Rusland er de næste 5 år.

Det skyldes flere ting:
3/ Europa er gået i gang med en stor oprustning, som Rusland ikke vil kunne matche.
Men den er først tilendebragt om 10-15 år.

Ruslands militærstrategiske vindue er derfor nu.
Read 16 tweets
Det er knapt et år siden 🇩🇰 afskaffede sit forbehold over for 🇪🇺 forsvarsdimension. #Terma , @di_forsvar , @aalborg_uni og @thinkeuropa har i morgen fornøjelsen af at afholde konference om, hvordan 🇩🇰 og 🇪🇺 kan få mere ud af hinanden på netop forsvarsområdet 1/4 Image
I lyset af den sikkerhedspolitiske udvikling i Europa har behovet aldrig været større. Ofte siges det "🇪🇺 kan ikke løfte forsvarsopgaven", og "det går meget bedre i NATO". Det er sandheder med modifikationer. 🇪🇺 har nemlig særlige industrielle og finansielle muskler 2/4
De muskler kan hverken NATO eller nationalstaterne erstatte. De er i høj grad nødvendige at aktivere, hvis truslerne mod 🇩🇰 og 🇪🇺 skal imødegås, ikke mindst i disse dage i 🇺🇦. Se f.eks. @ecfr @camille_grand ecfr.eu/article/a-ques… 3/4
Read 4 tweets
Skal en officer som militær embedsmand ikke bare hold mund og overlade debatten til politikerne?

NEJ

Den demokratiske debat om Forsvaret bliver fagligt fattig, hvis officerer skal holde mund

Derfor udtaler jeg mig, som en af få tjenestegørende chefer i Forsvaret
En 🧵 (1/8)
2/ Der er ekstremt få i det danske samfund, som ved mere omkring militær strategi og militære operationer end officerer, og som følger med hvilken kombination af kapaciteter, som mest effektivt kan levere den ønskede militære effekt.

Men krig er ikke en eksakt videnskab =>
3/ Vurderingen af FJENDENS strategi, vilje og evne er afgørende for ens egen strategi, men kræver at man bruger tid og og kræfter på det.

Få i dag i DK bruger hele deres karriere på dette - civile såvel som militære

Og dem, som gør, er ofte uenige!
👇
Read 10 tweets
Giver langtrækkende missiler til fregatter, F-35 og nyt artilleri (PULS) i #dkforsvar, større eller mindre stabilitet i Østersøregionen?

👉 STØRRE stabilitet!

Lad os fortsætte den demokratiske debat! #dkpol @ole_waever
En tråd 🧵 om missiler, eskalation og stabilitet 1/13
2/ Om politisk krisestabilitet mener Ole at ”RU nok mere styret af det generelle styrkeforhold, hvor de i forvejen var langt underlegne før Ukrainekrig, nu langt mere pga tab, nye NATO-medl etc. Ikke af en meget spekulativ ’lomme’ af dominans, hvor de skal tro på ikke optrappes.”
3/ Her er jeg uenig:
RU er langt underlegne NATO, når man sammenligner uden skelen til tid og rum.
MEN:
Hovedparten af NATOs styrker befinder sig langt fra Baltikum og er dertil på lavere beredskab =>
RU er pt OVERLEGNE i tid og rum, også på langtrækkende missiler samt GBAD.
Read 16 tweets
NEJ @ole_waever, det bidrager IKKE til eskalation, hvis det svagt bevæbnede DK opruster offensivt for at kunne svare igen mod et Rusland bevæbnet med krydser- og ballistiske missiler, som de på TV truer NATO med. Faktisk tværtimod!
En 🧵om eskalation 1/11 berlingske.dk/politik/nye-mi…
2/ Ubalance skaber ustabilitet:
Når den ene part i en krise kan eskalere med angreb på den anden part uden risiko for alvorlige modsvar, SÅ har man opskriften på ustabilitet.
Der er vi i dag! Læs fx Professor @stenrynning artikel her: altinget.dk/forsvar/artike…
3/ Rusland har de seneste 10 år oprustet massivt i Østersøregionen med krydsermissiler (range>2000km) & ballistiske missiler (>500km). De kan affyres fra fly, skibe, ubåde og land.

Ballistisk missil "ISKANDER" vist med rød - men RU krydsermissiler kan nå Paris og London. Image
Read 15 tweets
Mange kommer i #dkpol debatten kommer med forslag til specifikke kapaciteter, som #dkforsvar bør styrkes med, men få gør det på baggrund af en trussels- og opgaveanalyse.
Derfor giver jeg her et (kort) bud på en analyse.
Vi skal i gang med en demokratisk debat. En tråd 🧵 1/34
2/34 FORUDSÆTNINGER: Ruslands grand strategiske mål er en omvæltning af den (vestlige) regelbaserede verdensorden, en forkastning af Helsingfors-erklæringen fra 1975, en tilbagevenden til stormagtspolitikken med tilhørende interessesfærer og en genetablering af et Storrusland...
3/34 Rusland udgør derfor en eksistentiel trussel mod Europas sikkerhed, økonomi, værdier og politisk stabilitet. Det er et eksplicit mål for RUS at få både EU og NATO til at bryde sammen, ligesom RUS søger at svække det liberale demokrati og tilhørende værdier overalt i verden.
Read 37 tweets
There’s lots of talk about Putin declaring war and starting mass mobilisation on May 9th. It might happen or it might not. Safe to say it would be a high risk strategy for Putin. Why? Short🧵/1
1) It would be an implicit admission of failure of “the special military operation”, which has been highly successful in the regime’s own narrative, 2) What would be the goal of the war? Conquering all of Ukraine? War on Ukrainians? Would be troublesome to define scope /2
3) Re. practicalities, it would take months to get combat-ready soldiers to the battlefield. Are weapons, kit and supplies available? How long would it take to get industry ready? 🇷🇺 forces in 🇺🇦 may well be depleted and have been pushed back by then /3
Read 4 tweets
Jamen så vil jeg anbefale folk at læse lidt op på EU's Forsvarsfond (60 mia. kr. 2021-27), Fredsfacilitet (hvoraf 4 mia. kr. nu bruges på våbenhjælp til Ukraine) og PESCO:

ec.europa.eu/defence-indust…

ec.europa.eu/fpi/what-we-do…

eeas.europa.eu/headquarters/h…

#eudk #dkpol #dkforsvar
Samt EU's nye Strategiske Kompas (som efter planen skulle vedtages denne måned, nu må vi se med al den ballade med RU):
eeas.europa.eu/headquarters/h…
Jeg ville også have in mente, at sikkerhedspolitik især i en moderne verden er bredere end forsvarspolitik, og EU spiller en ganske vigtig rolle på en række områder med sikkerhedspolitiske implikationer - tag fx "det femte domæne", cybersikkerhed: euractiv.com/section/cybers…
Read 21 tweets
Trine Bramsen og @JeppeKofod kaster efterretningstjenesterne under bussen og påstår at ingen analyser forudså Talebans magtovertagelse - men det passer bare ikke. Flere analyser har netop peget på, at Kabul ville falde, når USA trak sig 1/3
I november 2020 konkluderede en analyse fra Combating Terrorism Center ved militærakademiet West Point, at … "without a peace deal, the further withdrawal of U.S. forces … will likely shift the balance of power in favor of the Taliban(...) 2/3
(...)it is the view of the author that the Taliban would eventually overthrow the Afghan government in Kabul."

Her en vurdering af styrkeforholdet ml. Taleban og den afghanske hær fra januar 2021:
Read 4 tweets
Når folk læser #MissileDefenseReview, og #dkmedier måske skriver om det, så håber jeg, at man forholder sig til det reelle indhold og ikke lader sig styre af, at det er et "Trump dokument", for der er faktisk mange gode ting i det, som jeg vil prøve at skrive lidt om her.
Først og fremmest er det vigtigt at forstå, at #missilforsvar normalt nyder opbakning fra både demokrater og republikanere i Kongressen og at amerikansk politik omkring #missilforsvar ikke oplever de store udsving alt efter hvilken præsident der sidder.
ping @PC_Ulrich
Helt overordnet set er det seneste #MissileDefenseReview en naturlig fortsættelse af Obama administrationens seneste 2010 #BallisticMissileDefenseReview. Der er dog områder, hvor #2019MDR har udviklet sig og adskiller sig ift #2010BMDR, hvilket jeg vil forsøge at beskrive her 👇
Read 21 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!