Discover and read the best of Twitter Threads about #iamd

Most recents (4)

#Søværnet 🇩🇰⚓️

➡️ Nuit 4 au 5 mai (lnkd.in/eYcMt7-H) : le « Niels Juel » (2011) - après avoir embarqué (3 mai) des RIM-66 Standard Medium Range (SM-2MR) Block IIIA (90 mn) - a tiré « pour la première fois » un SM-2 au polygone Andôya Space Defence (Nord de la Norvège).
➡️ La frégate « Niels Juel » (2011) - classe Iver Huitfeldt (3) - est la première à bénéficier des modifications matérielles (système de combat (#CMS) Terma C-Flex ), etc) pour mettre en œuvre le SM-2 MR Block IIIA et procédera à de nouveaux essais (essais d'intégration avec
maquette inerte d'ores et déjà menés) devant conduire à la validation de la capacité opérationnelle de défense aérienne de zone d'un groupe naval constitué vis-à-vis des aéronefs et des missiles anti-navires aérobies (=/= Integrated Air and Missile Defence (#IAMD) : balistique).
Read 10 tweets
#Søværnet 🇩🇰⚓️

➡️ Le Forsvarskommandoen (Commandement de la Défense) annonce l'embarquement sur la frégate « Niels Juel » (2011) de RIM-66 Standard Medium Range (SM-2MR) Block IIIA (90 mn) dans l'optique de mener les essais et tirs de validation (forsvaret.dk/da/nyheder/202…). ImageImageImage
➡️ La frégate « Niels Juel » (2011) - classe Iver Huitfeldt (3) - est la première à bénéficier des modifications matérielles (système de combat (#CMS) Terma C-Flex ), etc) pour mettre en œuvre le SM-2 MR Block IIIA et procédera à de nouveaux essais (essais d'intégration avec
maquette inerte d'ores et déjà menés) devant conduire à la validation de la capacité opérationnelle de défense aérienne de zone d'un groupe naval constitué vis-à-vis des aéronefs et des missiles anti-navires aérobies (=/= Integrated Air and Missile Defence (#IAMD) : balistique).
Read 11 tweets
Når folk læser #MissileDefenseReview, og #dkmedier måske skriver om det, så håber jeg, at man forholder sig til det reelle indhold og ikke lader sig styre af, at det er et "Trump dokument", for der er faktisk mange gode ting i det, som jeg vil prøve at skrive lidt om her.
Først og fremmest er det vigtigt at forstå, at #missilforsvar normalt nyder opbakning fra både demokrater og republikanere i Kongressen og at amerikansk politik omkring #missilforsvar ikke oplever de store udsving alt efter hvilken præsident der sidder.
ping @PC_Ulrich
Helt overordnet set er det seneste #MissileDefenseReview en naturlig fortsættelse af Obama administrationens seneste 2010 #BallisticMissileDefenseReview. Der er dog områder, hvor #2019MDR har udviklet sig og adskiller sig ift #2010BMDR, hvilket jeg vil forsøge at beskrive her 👇
Read 21 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!