, 29 tweets, 6 min read Read on Twitter
1/ Hier draadje over VS-verzoek aan NL om troepen te leveren voor Syrie.

Ik ben nu bijna 3weken in N-Syrie, spreek met veel mensen.

Belangrijkste is dit: Het gaat allemaal om bufferzone tussen Turkije &Koerdische strijders. Plan is om zone te vullen met int troepen, incl NLers.
2/ VS is nu met 2000 troepen in N/O-Syrie (gele gebied dat wordt gecontroleerd door Koerdische YPG/SDF). Na einde ISIS wil Trump minder troepen. Probleem is dat als VS vertrekt, Turkije binnen ong 5 minuten N-Syrie binnenvalt a la Afrin omdat zij YPG zien als Syrische tak PKK.
3/ Omdat YPG/SDF 't echte werk op de grond deed tegen IS, zou 't wel erg cynisch zijn als VS haar Koerdische bondgenoot na 't verslaan van IS onder de Turkse bus gooit. YPG/SDF is slechts licht bewapend, geen partij voor Turkse leger. En NSyrie zo vlak als NL. Niet te verdedigen.
4/ VS-plan is 20km of 20mile wijde bufferzone in N-Syrie.

Om Turkije tegemoet te komen, moet YPG/SDF zich uit bufferzone terugtrekken naar 't zuiden.

Om Koerden gerust te stellen, moeten er Westerse troepen in bufferzone komen (waaronder NLse) zodat Turkije niet kan aanvallen.
5/ VS-plan is nog lang niet ik kannen en kruiken. Turkije eist dat ook zij hun troepen mogen stationeren in de bufferzone samen met andere Westerse landen (In noord-Syrie dus). De Koerden hebben al laten weten dat dit onacceptabel is.
6/ Maar mocht het VS-plan vd bufferzone doorgaan, dan is de bufferzone dus de plek waar VS wil dat NLse troepen naartoe gaan.

Zo'n evt NLse missie heeft dus niks te maken met vechten tegen IS maar het opvullen van de bufferzone. Een "zit-missie" dus, geen gevechtsmissie.
7/ Zo'n NLse "zitmissie" tussen Turkije en de YPG/SDF is opzich vrij eenvoudig en zonder al te veel risico's. Je staat met paar pantservoertuigen op een heuvel en that's it. Alleen al door je aanwezigheid ga je ervan uit dat Turkije het gebied niet zal durven aan te vallen.
8/ Zeker wanneer afgezien van NL ook landen als UK, Duitsland, Canada, Italie etc troepen sturen naar de bufferzone, is kans erg klein dat Turkije Koerdisch gebied in N-Syrie binnenvalt, zoals ze dat in 2018 wel in Afrin deden (waar geen VS/Westerse troepen waren).
9/ Bedoeling is ook dat Amerikaanse- en Franse troepen die nu al in N-Syrie zitten (de enige reden trouwens waarom Turkije nog niet de YPG/SDF in N-Syrie heeft aangevallen) in Syrie blijven. De Amerikanen trekken dus troepen terug, maar deel blijft.
10/ In principe is deze "zitmissie" in de bufferzone dus vrij eenvoudig. Geen gevechthandelingen maar beetje theedrinken op heuvel. En geen gevaar voor herhaling Srebrenica-scenario want bufferzone is geen enclave, Turkije controleert alleen noordgrens, niet west, zuid,oostgrens.
11/ Daarbij komt dat Koerdische bevolking hier massaal proWesterse troepen is. Ik heb 't letterlijk aan 100en mensen gevraagd op straat, in huizen etc. En iedereen zegt: "Westerse troepen betekent veiligheid, maken Turkse aanval onmogelijk." Dus lokale Koerden zijn helemaal voor.
12/ Bij het Arabische deel vd bevolking in N-Syrie ligt het iets anders. Sommigen zeiden ook voor Westerse troepen te zijn (stabiliteit). Andere Arabieren lieten doorschemeren dat zij het niet erg zouden vinden wanneer het Syrische leger (Assad dus) terug zou keren naar N-Syrie.
13/ Maar goed, op papier mag de missie in de bufferzone dan redelijk eenvoudig lijken, in de praktijk loeren er natuurlijk altijd gevaren en problemen om de hoek. Dit is immers Syrie, geen Zwolle of zo.
14/ Grootste gevaar is dat als Turkije niet akkoord gaat met de internationale bufferzone, de kans aanwezig is dat Turkije haar proxies mobiliseert om de int troepen in de bufferzone het leven zuur te maken. Dus islamistische/jihadistische groepen die aanslagen plegen etc.
15/ Ander gevaar is dat wanneer Trump het op z'n heupen krijgt en plots alle VS-troepen uit de bufferzone wil weghalen, de resterende landen er alleen voorstaan. Zo'n bufferzone tegenover Turkije werkt alleen maar als belangrijke Navo-landen er zitten, niet als NL er alleen zit.
16/ Ander probleem is dat het onduidelijk is welk mandaat er voor zo'n troepenmacht is in de bufferzone. VS baseert zich op resolutie vd VN-veiligheidsraad. Maar dat ging om strijd tegen IS, dit gaat om het uit elkaar houden van Turkije en YPG/SDF. Zo'n missie kan decennia duren.
17/ Komt nog bij dat Syrie -in naam tenminste- een souverein land is. Dus eigenlijk moet Damascus toestemming geven aan zo'n bufferzone en aan de komst van die internationale troepen. Iets wat Damascus natuurlijk nooit zou doen omdat 't Turken en VS beschouwt als bezettingsmacht.
18/ Maar i/d praktijk is Syrie geen souverein land meer, maar opgedeeld in 3zones.

a/VS-zone in noorden/oosten met Koerden als grondtroepen.
b/Russische-zone in westen/zuiden met Syrische leger &Hezbollah als grondtroepen.
c/Turkse-zone in NW met jihadisten als grondtroepen.
19/ Overduidelijk heeft de Russisch/Syrische-zone de Syrieoorlog gewonnen maar dat betekent niet dat zij nu ook zeggenschap heeft over al het grondgebied. Syrie/Rusland probeert nu de Turkse-zone rond Idlib te onmantelen. Maar het aanvallen vd VS-zone is natuurlijk veel lastiger.
20/ Terug naar de bufferzone in N-Syrie.

Syrie/Rusland maar vooral Turkije zijn als de dood dat een bufferzone met internationale troepen erin leidt tot een permanent autonoom gebied voor Koerden in N-Syrie, net zoals dat nu het geval is in noord-Irak/KRG.
21/ Damascus ziet zo'n door het Westen beschermde Koerdische regio in noord-Syrie als het einde van Syrie als eenheidsstaat. Het einde van Syrie dus. Voor Damascus zijn de Koerden danook gevaarlijke separatisten die met aartsvijand VS samenwerken.
22/ Voor Turkije is zo'n permanente autonome Koerdische regio in NSyrie helemaal een nachtmerrie. Turkije is al niet blij met Kurdistan Irak, maar Ankara heeft opzich goede relaties met Erbil. Kurdistan Syrie wordt daarentegen geleid door pro-PKK groepen, aartsvijand van Turkije.
23/ En dit: Verenigd Kurdistan bestaat uit 4regio's : N-Irak, N-Syrie, Noordoost-Turkije en NW-Iran.

Als N-Syrie nu ook semi-permanente autonome status krijgt, betekent het dat Koerden 2 vd 4 regios in handen hebben. Vooral Turkije erg bang dat NoordOost-Turkije 3e regio wordt.
24/ Als ik aan de Koerden hier in N-Syrie vraag wat zij willen, zeggen ze zo goed als allemaal dat ze graag het voorbeeld willen volgen van N-Irak. Oftewel: een door het Westen beschermde regio die in naam onderdeel van Syrie blijft uitmaken maar effectief autonoom is.
25/ Bufferzone is dus cruciaal. Syrische Koerden hopen dat internationale aanwezigheid in N-Syrie hen uiteindelijk autonomie oplevert. Turkije - en in mindere mate Damascus - zal er alles aan doen om het tegen te gaan. Een "PKK-staat" aan hun zuidgrens is nachtmerrie voor Ankara.
26/ Dan nog dit: evt NLse troepen gaan NIET naar O-Syrie. Daar leven vooral Arabieren. Volgens bronnen wordt eraan gedacht om in die Arabische SDF-gebieden mogelijkerwijs troepen te stationeren uit Arabische landen als Egypte, Marokko, Jordanie. Dit na bemiddeling van KSA/UAE.
27/ Laatste punt: VS heeft NL ook gevraagd om de F16-missie boven Syrie te hervatten. Zo'n missie is niet bedoeld om #IS aan te vallen (er is immers geen fysiek IS-kalifaat meer) maar om 'n soort no-fly zone af te dwingen boven de bufferzone, net zoals dat geldt boven noord-Irak.
28/ Okay, dat was het draadje. Ingewikkelde materie allemaal....welcome to the Middle East. Maar hoop dat het enigszins duidelijk was. Dank voor uw aandacht.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Harald Doornbos
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!