, 25 tweets, 19 min read Read on Twitter
In veel gesprekken, praatjes, en bijeenkomsten met onderzoekers en staf bemerk ik nog regelmatig onbekendheid met #openaccess. Voor open toegang is men wel te porren, maar vooral het wat, hoe en waar is lang niet altijd duidelijk. Vandaar dit #openaccess draadje met tips:
Voor meer informatie over alles rond #openaccess (kleuren, vormen, modellen, etc.) wordt door @deVSNU @NWONieuws @SURF_NL en UKB de website openaccess.nl onderhouden. Hier vind je ook meer informatie over de huidige landelijke #oa deals met grote uitgeverijen.
Op dit moment zijn er 14 landelijke #openaccess deals met onder andere @SpringerNature @WileyOpen @BrillPublishing @SAGEPublishers. Een overzicht vind je hier: openaccess.nl/nl/in-nederlan…

1 juli werd bekend dat de lopende deal met @ElsevierConnect t/m 31 december 2019 verlengd is.
In de afgelopen maanden is er veel discussie geweest over #planS. Funders, verenigd in @cOAlitionS_OA willen vanaf 2021 100% #openaccess voor al het door hen gefinancierd onderzoek. Meer informatie daarover vind je hier: coalition-s.org
#planS stelt dat onderzoekers hun auteursrecht te allen tijde moeten behouden. Dat artikelen in #openaccess moeten verschijnen met een @creativecommons licentie (CC-BY of CC-BY-ND). Verder wordt er van uitgevers verlangd dat ze werken naar volledig #OA publicatiemodellen.
De definitieve richtlijen van #planS zijn inmiddels bekend. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste bepalingen en wijzigingen. Alsmede een overzicht van verschillende #openaccess routes die voldoen aan de eisen van @cOAlitionS_OA - tinyurl.com/plansuu201906
Door de funders, verenigd in @cOAlitionS_OA zal er ook naar andere manieren van belonen en waarderen zal worden toegewerkt. Daarbij geldt dat Impact Factors niet meer leidend mogen zijn.

Kijk eens op @DORAssessment (sfdora.org) voor een statement hierover.
Er zijn verschillende manieren om je artikel of boek(hoofdstuk) in #openaccess te publiceren. Kijk eens naar dit schema voor de verschillende opties. Sommige kosten geld. Andere helemaal niet. Sommige zorgen voor onmiddellijke #OA. Andere routes hebben een embargo:
Alle landelijke #oa deals zijn gericht op de Gold en Hybrid-Gold route (journals). Om de Green route ook meer slagkracht te geven is er onlangs de @deVSNU pilot #YouShareWeTakeCare gestart (openaccess.nl/you-share-we-t…), gebruikmakend van het Taverne amendement in de auteurswet (25fa)
Hoe weet ik nu of wat mijn lievelings journals of uitgevers doen als het gaat om #openaccess. Daarvoor heeft @wurlibrary de Journal Browser ontwikkeld. Via openaccess.nl te bereiken, of direct via deze link: library.wur.nl/WebQuery/jbrow…
Wist je dat je met een Author Accepted Manuscript (postprint) al heel veel mag? Dus opslaan in een institutioneel repository, of eigen website. Of Zenodo.org... kijk voor deponerimgsbeleid van tijdschriften eens op: sherpa.ac.uk/romeo/index.php / of de Journal Browser.
Preprints? Een versie van een paper waar nog peer review op moet worden losgelaten. Maar misschien wil je al commentaar van peers ontvangen? Of wil je sneller resultaten delen? @arxiv & @SSRN zijn early movers. Maar inmiddels groeit het aantal preprint servers gigantisch:
Kijk eens hier voor een overzicht van een groot aantal preprint servers die in de laatste jaren zijn ontstaan: osf.io/preprints/
Of dit overzicht, verzameld door collega's @MsPhelps en @jeroenbosman:
En dan iets over kwaliteit en #openaccess. Altijd een lastige discussie waar veel 'fake news' wordt verspreid. Ja, een probleem, maar er wordt al jaren gewerkt aan het professionalisering van kwaliteitsindicatoren voor #oa tijdschriften. Een aantal checks die je zelf kunt doen:
De Directory of Open Access Journals (@DOAJplus) is een index van #openaccess tijdschriften. Deze komen daar echt niet zomaar in. Ze moeten aan inhoudelijke (peer review, etc.) regels en technische standaarden (archivering, etc.) voldoen. Eenmaal geïndexeerd, dan zegt dit iets.
Andere handige tools zijn de @thinkchecksub website: thinkchecksubmit.org
Heeft een tijdschrift een ISSN? Zijn redactieleden benaderbaar via mail? Kan je het tijdschrift vinden in bekende indexen? Vraag ernaar bij je universiteitsbibliotheek of peers. Ik schreef er in 2017 dit stuk over: oamediastudies.com/open-access-an… #openaccess
Sorry voor hier en daar een type😅foutje... van desktop, naar mobiel, en weer terug...
En dan nog wat jargon. Voor een van de vele overzichten van de #openaccess ‘lingo’ zie: openaccess.ox.ac.uk/glossary/
En dan nog iets over #openaccess voor academische boeken. Dit is vaak nog een ondergeschoven kindje in het #oa geweld. In de huidige #oa deals zijn alleen afspraken gemaakt voor artikelen. En toch gebeurt er al best veel met boeken.
Kijk bijvoorbeeld eens naar de online bibliotheek @OAPENbooks (oapen.org) waar inmiddels meer dan 8000 boeken beschikbaar zijn.
En waar @DOAJplus een mooie index biedt voor #openaccess tijdschriften, is de zuster Directory of Open Access Books (@DOABooks) de plek om peer reviewed boeken te zoeken van uitgevers die onder meer transparant moeten zijn over hun peer review proces.
Wil je meer weten over dit onderwerp, dan biedt deze studie een mooi overzicht van het #OA boekenlandschap in een aantal EU-landen. zenodo.org/record/815932#… #openaccess
Veel uitgevers experimenteren met #oa modellen voor boeken. Hoofdstukken mogen in veel gevallen onder embargo worden gearchiveerd in repository en kunnen na 12 of 24 maanden vrij komen. Voor boeken is dit minder gemeengoed. Maar je kunt het altijd vragen aan je uitgever!
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Jeroen Sondervan
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!