, 14 tweets, 3 min read Read on Twitter
Dat Baudet de geschonken privévluchten niet meldde en nu "een gesprek" wil met Arib zegt iets over Baudet, maar ook over hoe corrupt Nederland stiekem is. Draadje van niet-jurist Burger Noor:
Als eerste staat het als een paal boven water dat Baudet strafbaar handelde. Hij nam een geschenk van enorme waarde aan een meldde dat niet. Hij doet naïef, alsof hij het niet wist, maar hij is jurist èn hij is op de hoogte van de integriteitscode èn @hendrikotten3 had het gezegd
Naast strafbaar, is wat Baudet deed natuurlijk moreel volstrekt niet in orde. Wat hij en die suitsupply-rat deden valt onder smeren&verteren. Die Fokke liet hem echt niet in zijn Fokker omdat hij hem zo tof vindt. Hij wil de gunst hebben uitstaan bij het openbaar bestuur
Integriteitsschendingen en corruptie zijn van het grootste gevaar voor democratie en mensenrechten. Je zegt eigenlijk: "stemmen doen er niet toe. Het is geld dat bepaalt". Toch is Nederland terughoudend in de bestrijding van corruptie.
Als eerste zien wij onszelf als totaal niet corrupt, zo blijkt uit de corruptie-index over zelfperceptie. transparency.org/country/NLD
Dat komt omdat je hier geen conducteur om kunt kopen (of het is in elk geval niet normaal).
In Nederland zit de rot aan de top: onze grootste partij, de VVD, lijkt electoraal niet te lijden onder een hele reeks corruptieschandalen. Het appartement dat Pechtold aannam lijkt geen gevolgen voor de man te hebben. En gisteren vroegen 3000 fvd'ers niet naar de smeergift.
In Nederland lukt het je nauwelijks om een agent om te kopen, maar vinden we het normaal dat de wethouder in de skybox zit en gefêteerd wordt door grote spelers in de bouw, sport, het zakenleven. "Netwerken" noemen we dat.
Voor corruptie is van belang dat iemand de macht die hij heeft, misbruikt voor eigen gewin. We denken daarbij vaak aan omkoping: je betaalt en ambtenaar en je krijgt ineens toch een bouwvergunning. dat werk. Maar corruptie is ook: giften met een open einde
Analogie voor de Baudetjet. Moet je je voorstellen dat ik in een straat woon, waar regelmatig overlast is van voetballende kinderen. Ik bel de politie regelmatig. Op een gegeven moment geef ik de hoofdagent een auto cadeau. "Omdat je altijd zo hard werkt". Is dat corruptie? Ja.
Ook zonder rechtstreekse tegenprestatie zijn giften aan volksvertegenwoordigers volstrekt ongewenst. Zelfs zo'n register gaat niet ver genoeg: van tweedekamerleden verwacht je het liefst een nullijn. Buiten vrienden en familie nooit geschenken aannemen van meer dan 100 euro.
Kortom, voor corruptie is de aantoonbare tegenprestatie niet het belangrijkst. Het belangrijkst is, of de onafhankelijkheid van de overheid boven alle twijfel verheven is. Met de #baudetjet is dat niet het geval: wat als er gestemd moet worden over een wet die suitsupply raakt?
Kortom: in Nederland vinden we onszelf niet corrupt omdat je je huisarts niet kunt omkopen, maar helaas zit de systeemrot aan de top, waar niemand moeite lijkt te hebben met het aannemen van grote persoonlijke voordelen.
Toegift: herinnert u zich nog dat minister Eurlings (CDA) in eerst sjoemelde met de geluidsnormen om meer vluchten op Schiphol toe te staan, en pal daarop voorzitter werd van KLM?
Nee?
U bent de enige niet. Corruptie wordt in dit land snel vergeten.

eenvandaag.avrotros.nl/item/ministeri…
En hoe het afloopt met de affaire-Baudetjet? Ik hoop op een strafrechtelijk onderzoek en een verplichte terugbetaling, maar ik vrees dat het Nederlands opgelost gaat worden met een moederlijke knuffel van mevrouw Arib en de vergeetput van de achterban.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Noor Labansdochter
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!