, 4 tweets, 4 min read Read on Twitter
@dmasluijsmans @bijlesduits Voor een leek als ik was het handig om ergens in het stuk 2 regels te hebben die formatief en sumatief toetsen uitlegt.

De woordblinde in me legt deze associaties: formatief -> format -> multiple choice; sumatief -> sum -> open vragen.

Dat is vast fout.

@timsurma @rkneyber
@dmasluijsmans @bijlesduits @timsurma @rkneyber Deze link vind ik het meest begrijpelijk: handreikingschoolexamen.slo.nl/technologie-en…

<<
Summatief evalueren gaat om een eindoordeel, vaak in de vorm van een cijfer.

... >>

1/3
@dmasluijsmans @bijlesduits @timsurma @rkneyber << Formatieve evaluatie houdt alle activiteiten in die leerlingen en docent uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen

... >>

2/3
@dmasluijsmans @bijlesduits @timsurma @rkneyber << Formatief beoordelen​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ wordt vaak als een cyclisch proces weergegeven in de zogenoemde formatieve​​​​​ toetscyclus (Gulikers en Baartman, 2017​). >>

Klinkt als een agile benadering van leren en doceren.

Daar kan ik denk ik wel wat mee.

3/3
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Jeroen Pluimers
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!