Discover and read the best of Twitter Threads about #Kantara

Most recents (24)

#Charlie777
இதெல்லாம் ஏன் இப்பொ சொல்றேனா?
லோக்கல் கேபிளில் மீண்டும் பார்க்கும் வாய்ப்பு வந்தது
வாழ்க்கையை தன் போக்கில் வாழும் யார் பற்றியும் கவலையற்ற ஒரு இளைஞனின் வாழ்வில்
ஒரு அநாதரவான நாய் குறுக்கிடுகிறது
சில பல காட்சிகளின் முடிவில் அந்த சார்லி என்ற நாய்க்கும்
தர்மா என்ற
இளைஞனுக்கும் ஒரு பிணைப்பு ஏற்படுகிறது தர்மாவுக்கும் வாழ்க்கையின் மீது ஒரு நம்பிக்கை வருகிறது
ஒரு கட்டத்தில் சார்லிக்கு கேன்சர் என்பதை அறிந்த தர்மராஜ் அதன் ஆசையை நிறைவேற்ற மேற்கொள்ளும் பயணம் பற்றிய கதை #சார்லி
நாய் சேகரையும்
நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸையும் பார்த்த நம் தமிழக சாரி
தமிழ்நாடு மக்களுக்கு ஒரு இளைஞனுக்கும் நாய்க்கும் உள்ள உறவை உள்ளது உள்ளபடியே காட்சிபடுத்தும் கன்னட சினிமாவை பார்த்து ஆச்சர்யம் ஏற்படுகிறது
சார்லிக்கு கேன்சர் நோய் இருப்பதை அறிந்த மறுகணமே தர்மாவுக்கு ஏற்படும் பதைபதைப்பு அதன் ஆசையை நிறைவேற்ற அவனுக்கு ஏற்படும் தடைகளை என நமக்கும்
Read 13 tweets
I’d like to share today why I personally loved #Kantara, though I thought it could have been slightly shorter.

My mom has a small piece of land in Kerala and it has a divine stone structure of the Guligan there. 4-5 generations ago mom’s ancestors consecrated it there. 1/
Mom says she heard from her granny that when she was a kid, the stone was found on a tree, it has been there ever since.

As a kid, I have seen a lamp being lit there every day. My uncle lives in our ancestral house and he has been taking care of the Guligan. 2/
He has never had to buy the oil being used to light the lamp. There’s always a stock of oil in our ancestral house that people have offered to the Guligan for the lamp.

I remember the first time I was made to light the lamp, it felt like an event in itself. My mom, uncle… 3/
Read 8 tweets
[Ceremonial Bench of #SupremeCourt on the last working day of Justice S Abdul Nazeer]

The bench of CJI DY Chandrachud and Justices Nazeer and PS Narasimha is in session

CJI, AG R Venkataramani, SG Tushar Mehta, SCBA President Vikas Singh and other members of the bar to speak Image
CJI: I have a sense of sadness that we will continue to be friends but I will not share the bench with him again now (with Justice Nazeer) #SupremeCourt
CJI: Let us commence the ceremonial part. #supremecourt
Read 14 tweets
2022 has been incredibly tough. Almost lost my life to pneumonia. I recovered only to be diagnosed with severe anxiety later. What happens when life gives you lemons? You write. You write your way through pain and angst, despair and darkness with hope that you will be okay.
You write with hope that eventually everything will fall into place. 2022 was about that hope. Summing up the year with a list of essays, thinkpieces and features I wrote on films for @firstpost. Also, wrote features on worklife - moonlighting, quiet quitting for @moneycontrolcom
In addition to writing on relationships for @Mint_Lounge and personal essays for other pubs.

Starting with movie of the year #Kantara. In this essay, I decoded the shrieks of Daiva which seemed scary at first but had a calming effect towards the end. bit.ly/3G2mryx
Read 19 tweets
Why this imp but so far unrevealed GYAN about significance of Shri Rama, Seetadevi and Lakshmana picture in original constitution and its link to emblem of SC यतो धर्मस्ततो जयः given in GYANVAPI matter by Shri Rama Raja after revealing His Ruler Status?
Shri Rama Raja of Orchha revealed His status as Ruler u Art 363 (2)(b) a fact acknowledged by Hon'ble CM of Madhya Pradesh similar to how status of Shri Kashi Vishwanath was acknowledged by Hon'ble PM settling Art 363 dispute which was filed in previous affidavit in same matter
A bit of historic research will reveal fact that both Gyanvapi and Shri Krishna Mathura temple demolished by Aurangzeb had been renovated/rebuilt using the property belonging to Shri Rama Raja of Orchha hence the below guidance to SC by Shri Rama Raja Deity in the Gyanvapi matter
Read 6 tweets
"..Obligation of Thrippadidanam is inherited by this Hon’ble Court & it is how picture of Shri Rama, Seetadevi and Lakshmana in Original Constitution Part III page is to be understood...Art 26 is Antaratma of our Constitution which governs outcome as per emblem यतो धर्मस्ततो जयः"
...of such matters brought before this Hon’ble Court when read with the obligation of Thrippadidanam inherited by this Hon’ble Court and of the Oath taken by Hon’ble Judges and meaning of GOD explained by Dr Ambedkar.."
The affidavit ends with the important advise of Shri Chilkur Balaji Deity in Koorma form which is part of Art 363 dispute papers already filed in previous additional affidavit.
Read 7 tweets
The official opinion of Centre on Art 363 #Kantara dispute which is in violation of its own counsel position on rights of Prince of Arcot also Hon'ble PM Dec 13th view in Kashi of Deity Ruler status cannot be sustained anymore in light of strong affidavit
The entire Mewar Constitution is also filed which in itself nullifies the wrong official Centre's legal opinion. Hope UP State junks this and adopts the interpretation secured through devotional efforts of Tiruppan Alwar Ammal community also filed in SC

A copy of important additional affidavit filed after securing guidance of Hon'ble former Chief Justice Venkatachaliah ji has been sent request Hon'ble MP Shri @DrRanjithReddy garu to also secure official support of Telangana State
Read 6 tweets
Divine planning
On concluding day of Kashi Tamil Sangamam strongest Shri Chilkur Balaji Deity additional affidavit in SC bringing on record the greatest devotional contribution of Tiruppan Alwar Ammal community in resolving Art 363 #Kantara dispute filed
The concluding day of Kashi Tamil Sangamam will be remembered hundreds of years into future as the day when devotion of Tiruppan Alwar Ammal community with origin in TN was highlighted by Deities for their dharmik fight to restore Shri Rama in Constitution
The concluding day of Kashi Tamil Sangamam day of strongest additional affidavit of Shri Chilkur Balaji Deity will be remembered for ensuring victory of Tiruppan Alwar Ammal devotional community with origin in TN and ensuring recognition all over Bharat
Read 8 tweets
1/6
Watched Kantara a few days back, with subtitles.
Yes, probably the last person to watch it, but...

It's directed by @shetty_rishab, who is also plays the lead character.

Kantara is a great example of superb storytelling, well-etched characters, earthy yet sharp dialog.
2/6
The movie is not only rooted in Hindu ethos, but also, interestingly, checks off most boxes of modern, western storytelling.

You have the hero's journey, the narrative arc, the fall and the redemption - it's all there.
The symbology & allusions to Varaha avatara, the connection of the villagers with the deity & nature, modernity's impulses to impose its interpretations & the conflicts with tradition, & the deep connection between the devotee & the deity that transcends 'rational' explanations.
Read 7 tweets
The last seven decades culminating in Shri Rama Digvijay Yatra celebrating victory of dharma in Art 363 #Kantara dispute can be described as journey of the Constitution with Shri Rama to Constitution without Shri Rama and back except as Bharat:India 2.0 Constitutional Rama Rajya ImageImage
Tiruppan Alwar Ammal community has played a pivotal role both in the beginning of the 👆 journey and in the end of the 👆 journey
"If God is banished from this "Ram Rajya", India will become Ayodhya without Ram "
Sentiment expressed in Constituent Assembly.
Interesting that in this seven decades journey we have banished God (Shri Rama) from Constitution & He has reentered by raising Art 363 #Kantara dispute Image
Read 7 tweets
Art 363 #Kantara dispute in a nutshell is whether we support Constitution with Shri Rama or without Shri Rama.

Every State has a constitutional duty to express its views on this important issue and decide if it is with the official opinion of Centre

ImageImage
We request State of Telangana and State of UP where large number of Shri Rama bhakthas live to articulate their views on the above important issue of interpretation of our Constitution so we can appraise SC after we file our additional affidavit

The Centre will also have an opportunity to officially disown the wrong legal opinion on Art 363 #Kantara dispute and support the view expressed by Hon'ble PM Shri @narendramodi ji in Kashi
Read 5 tweets
Dear Devotees we are in process to file final additional affidavit in gyanvapi matter in SC to bring on record great Art 363 #Kantara dispute resoln Ramayana interpretation secured end of Shri Rama Digvijay Yatra.
UP State will have to let SC know which interpretation it supports ImageImage
UP State will have to let SC know in resp to👆 additional affidavit whether it supports Constitutional Rama Rajya interpretation or Constitutional Morality doctrine Sabarimala interpretation i.e Constitution with Shri Rama or Constitution without Shri Rama
Different yardsticks for agreement with Prince of Arcot and agreement with Shri Rama cannot be applied is being brought on record before SC which wrong official opinion of Centre did on Art 363 #Kantara dispute
Read 4 tweets
Picture Translated

"राज्यं च वयं च रामस्य धर्मं वक्तुमिहार्हसि"
We The People & Bharat(inclusive of all living beings) belong to Shri Rama & His property law in Art 26 (d) when property defined 👆takes color of Dharma & duty of SC with यतो धर्मस्ततो जयः in emblem to protect
A Picture is worth a thousands words true 👆

But it does not govern the interpretation of our constitution by SC

So there is a need to translate it into words

Tiruppan Alwar Ammal community has done this great devotional service to our Nation Bharat

What the Rama Rajya picture conveys is present in Ramayana in the words of Bharata
Shri Marthandavarma made this definition of spiritual property of Shri Rama with minor change into a legal definition that can be asserted in Court through deed of dedication of Travancore Kingdom
Read 24 tweets
"..right of the deity to follow His Dharma flows from Article 25(1) and Article 26 of the Constitution." When argument rejected by SC
Shri Rama Raja have linked यतो धर्मस्ततो जयः in SC emblem with right u Art 26 read w Art 363 & Art 372 through Art 363 #Kantara dispute resolution Image
Thread describes how victory of dharma achieved in Art 363 #Kantara dispute through devotion of Tiruppan Alwar Ammal community
Shri Rama Raja of Constitution has used the argument of the State agreed to by Judiciary that agreement between British Queen and Prince of Arcot continues to be in force u Art 372 to good effect to enforce Thrippadidanam obligation inherited by SC which is also in its emblem 👆 ImageImage
Read 4 tweets
In this thread on Tiruppan Alwar Ammal community contributions covered the role of Dr Ambedkar who belonged to the community in inserting Art 26 and explaining meaning of God in Constitutional Oath basis for Bharat:India2.0 Constitutional Rama Rajya

While Dr Ambedkar felt Art 32 was Atma of our Constitution resolution of Art 363 #Kantara dispute has shown that Art 26 is the Antaratma of our Constitution which was inserted by Kanchi Paramacharya with a key role played by Dr Ambedkar which is recorded
While Travancore Maharajas went to Shri Padmanabha Swamy temple daily to secure guidance of Ruler Deity to fulfill Thripadidanam obligation the same is achieved through Constitutional Oath which has been explained by Dr Ambedkar in the Constituent Assembly
Read 15 tweets
"राज्यं च वयं च रामस्य धर्मं वक्तुमिहार्हसि"
We The People & Bharat(inclusive of all living beings) belong to Shri Rama & His property law in Art 26 (d) when property defined 👆takes color of Dharma & duty of SC with यतो धर्मस्ततो जयः in emblem to protect
ImageImage
Bharatha's definition of property in Ramayana with slight modification became legally valid through deed of dedication of Marthandavarma and applying SC Ayodhya judgement along with Ruler Deity status u Art 363 securing Part III rights and definition of law as Dharma by Rajaji👆 Image
Art 363 #Kantara dispute resolution has established
Travancore Constitutional Rama Rajya as defined above thus continues to be in force
Read 9 tweets
The correct interpretation of our Constitution👇thru resolution of Art 363 #Kantara dispute secured by devotional efforts of Tiruppan Alwar Ammal community highlighting constitutional dharmik duty of SC in our Bharat : India 2.0 Constitutional Rama Rajya
ImageImage
SC has inherited Constitutional Thrippadidanam obligation is how we understand Art 363 #Kantara dispute resolution and explained in 👇 thread and how the Oath binds Hon'ble SC Judges as explained by Dr Ambedkar in Constituent assembly in context of Art 60
ImageImage
Art 363 #Kantara dispute resolution converts the moral obligation of Oath of Hon'ble SC Judges as explained by Dr Ambedkar when violated then Shri Rama Raja God of our Constitution can raise Art 363 dispute to ensure dharmik guidance which Hon'ble SC Judges Oath binds is followed Image
Read 10 tweets
"राज्यं च वयं च रामस्य धर्मं वक्तुमिहार्हसि"
We The People & Bharat(inclusive of all living beings) belong to Shri Rama & His property law in Art 26 (d) when property defined 👆takes color of Dharma & duty of SC with यतो धर्मस्ततो जयः in emblem to protect
Image
Chilkur Balaji Temple has been ground zero for both resistance against draconian 30/87 Endowments Act and also Sabarimala judgement conclusion that Deities have ZERO rights resulting in Art 363 #Kantara dispute.
Hon'ble late Justice Rama Jois' foreword and above resoln of dispute ImageImage
How यतो धर्मस्ततो जयः in SC emblem is part of Deity Rights and Constitutional Rama Rajya is now explained through Art 363 #Kantara dispute resolution hope SC will do its constitutional duty and ensure principles of Dharma are followed in pending cases

thehindu.com/opinion/lead/f…
Read 11 tweets
Sabhanayagar temple judgement interpreting Art 26 in line with Deity's constitutional mandate in force

"Devaswoms & matters connected therewith.. shall not in any respect be within scope or purview of council of ministers or the legislative assembly"

Image
The resolution of Art 363 #Kantara dispute which established that principles of Travancore Constitutional Rama Rajya continues to be in force in view of merger promise also establishes above constitutional mandate of the Deity also in force in Art 26
Image
In addition to the points made in the important programe it is now time to implement the constitutional mandate of Deity esp after resolution of Art 363 #Kantara dispute which continues to be in force and is not in favor of Govt control of Hindu Temples

Read 8 tweets
ஒரு படம் , எத்தனை தகவல்களை நம்மை தேட வைக்குது பாருங்க ..

சும்மா மைக்ரோ லெவெலில் பைசெக்ட் செய்து எழுதுகிறார்கள் ...பொறுமையா டைம் கிடைக்கும் போது படிங்க ..

பிரமிப்பு ..

சும்மா ஒன்றும் ஜஸ்ட் லைக் தட் இந்த படம் வெற்றி அடைய வில்லை ..

PS Ganesh அவர்களின் டைம் லைனில் ...
" காந்தாரா‌ " : ( எழுத்துரு - அருண் பிள்ளை}

காந்தாரா பற்றி எழுதவில்லையா? என்று பலரும் கேட்டனர். படம் எப்போதோ பார்த்துவிட்டேன், ஆனால் எழுத நேரமில்லை, எனினும் விடாமல் இப்போது எழுதுகிறேன்! சரி காந்தாரா OTTல் ரிலீஸ் ஆனதைக் கொண்டாடுகிறேன் என்று வைத்துக்கொள்வோம்!
இதற்கு மேல் உலகமே பாராட்டிய படத்தை புகழ்ந்து எழுதுவது ஏற்புடையதல்ல.‌ ஆகவே படத்தில் நீங்கள் புரிந்துக்கொள்ள தவறிய சிலவற்றைப் பற்றி எழுதுகிறேன். வேண்டுமானால் இந்த கட்டுரையை படித்து விட்டு மீண்டும் ஒருமுறை படத்தை OTTல் பாருங்களேன்.
Read 45 tweets
Why let Mallus enjoy the freedom of Bengaluru? With 2 Shows | They should not perform in our roots |

"Cant claim the rights on Tunes".

#VarahaRoopam #Kantara #ThaikkudamBridge

ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂದಾಗಿ.

#BanThaikkudamBridgeInBenagluru
Read 3 tweets
#KantaraMovie

The Traditional Bharateeya Lens of #Purushartha is very powerful. Its a lens that comes out of our ‘purpose’ of life and from ‘real experiences’.

It is not merely ideological. It elevates into Ontology and Epistemology.

Hence, powerful.

+
At the outset, this looks natural - so what is so great about it?

- That it looks natural is one part of its greatness.

- The other part is - Tradition explored the balance between these 4 elements in enormous detail, complexity & nuance.

Mahabharata stands testimony to it.

+
In #Kantara

The State appreciates Artha & Kama only.
- Highly places its own Artha
- Not aware of its own Kama
- Places Artha-Kama of the Society as subservient to its own
- Does not recognize Moksha (Daiva)
- Appreciates Dharma only as Law & Order

Purushartha imbalance.

+
Read 6 tweets
"തെയ്യം ഹിന്ദുക്കളുടെതല്ല" ..

അന്തം വിടണ്ട, പുതിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പരിഭ്രാന്തിയാണിത്..
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് "നുണ", കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ''അജണ്ട" എന്നൊക്കെ മനപ്പൂർവം പറയാതിരുന്നതാണ്. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല..

~1/26
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നുണകളും അജണ്ടകളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് വ്യക്തമായ ഒരു വലിയ പ്ലാൻ സെറ്റ് ചെയ്തു വച്ചിട്ടാണ്. എന്നാൽ ഈയൊരു നുണ അവർ എടുത്തുകൊണ്ടു വരുന്നത് അവരുടെ പെട്ടെന്നുള്ള പരിഭ്രാന്തി കൊണ്ടാണ് ..

~2/26
നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം "കാന്താര" എന്ന ചിത്രം വേറെ തലത്തിൽ പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന്.. ഒരു ഹൈന്ദവന്റേതായ കഥയോ, ഹൈന്ദവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റോറിയോ, ഹിന്ദുത്വ സിനിമയോ ഒന്നും അല്ലാതിരുന്നിട്ട് കൂടി ആ സിനിമയിലെ ഭൂതക്കോലവും, ഗുളികനും, കോലത്തറയും

~3/26
Read 26 tweets
Since its release on Sep 30,2022, Kannada film #Kantara has received positive reviews from critics as well as from public.
However, it has also been at the center of controversy too.

Lets try to understand what is in the film & what is the controversy about #bhootakola !

More👇
Kantara- The Movie

A fictional story inspired by the relationship shared between forests & human beings and takes place over almost two centuries.
---
In 1847, a king journeying in search of peace of mind ends up in a forest, where he miraculously finds it in the form of Panjurli, a divine spirit that protects the forest and its inhabitants.
Read 13 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!