Discover and read the best of Twitter Threads about #healthtips

Most recents (9)

5th article on Acupuncture Medicine published in Kumudam Health Special Monthly, titled "Acupuncture for the Beauty of Beauty - Cosmetic"

#Kumudam #HealthTips #CosmeticAcupuncture #SkinCare #Pimples #KumudamHealth #ஹெல்த்_டிப்ஸ் #AcupuncturistParimalaSelvi #ChennaiAcupuncture Our 5th article on Acupunct...
"அழகு கலைக்கு அழகூட்டும் அக்குபங்க்சர்" என்ற தலைப்பில் #குமுதம் ஹெல்த் ஸபெஷல் மாத இதழில் வெளியாகி இருக்கும் எமது அக்குபங்க்சர் மருத்துவம் தொடர்பான 5வது கட்டுரை.

மே 1 முதல் விற்பனையில்.
#JayanthAcupuncture #AcupunctureNearMe #BeautyTips #AcupunctureAnnanagar #Annanagar #Chetpet Image
Acupuncture Treatment For Skin Glow - Cosmetic Acupuncture in Chennai - Acupuncturist Parimala Selvi - Best Female Acupuncturist - The Best Acupuncture Treatment Near Me - Acupuncture Treatment in Chennai - Fertility Acupuncture Specialist - Acupuncturist Near Me in Chennai
Read 6 tweets
"கல்லீரலை கவனியுங்கள்!"
என்ற அக்குபங்க்சர் மருத்துவம் மற்றும் உடல் நலம் தொடர்பான மூன்றாவது கட்டுரை மார்ச் மாத குமுதம் ஹெல்த் ஸ்பெஷல் -மின்னூல் (PDF)
#குமுதம் #Kumudam #HealthTips #கல்லீரல் #Liver #LiverHealth #KumudamHealth

slideshare.net/ChennaiJayanth…
1/3
"Care Your Liver!"
Third Article on Acupuncture Medicine and Health, March 2023 Edition @ Kumudam Health Special magazine. Article By Acupuncture Specialist @TNParimalaSelvi #ஹெல்த்_டிப்ஸ் #AcupuncturistParimalaSelvi #ChennaiAcupuncture #JayanthAcupuncture
2/3
Acupuncture Treatment For #FattyLiver - Acupuncturist Parimala Selvi- The Best Acupuncture Treatment Near Me- Acupuncture Treatment in Chennai- Fertility Acupuncture Specialist- Acupuncturist Near Me- Acupuncture For Natural Fertility in Chennai #AcupunctureNearMe
3/3
Read 4 tweets
🚨Only Diet,No Workout 🚨
🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

◾फक्त Diet ने वजन कमी करता येईल का?
◾"Calories Burning मध्ये Exercise ही Ineffective आहे" असे Expert का म्हणतात?
◾Weight Loss साठी कोणता Approach Best राहिलं?

◾सगळं काही जाणून घेऊयात 👇या Thread मध्ये.
(1/17) Image
▪️वजन कमी करण्यासाठी जेवढ्या Calories खातो, त्यापेक्षा जास्त Calories Burn केल्या पाहिजेत हे आपल्या सर्वांना च माहिती आहे.
▪️पण आपली Body कोणकोणत्या मार्गाने Calories Burn करते ते आधी पाहुयात👇

◼️How Body Burn Calories◼️

▪️BMR.
▪️NEAT.
▪️TEF.
▪️Exercise.

2 Image
◾BMR - Basal Metabolic Rate◾

- आपल्या शरीराचं Basic Function👇 चालू ठेवण्यासाठी लागणाऱ्या Minimum Amount Of Calories म्हणजे BMR.

- Basic Function - Breathing, Blood Circulation etc.

- आपल्या Total Calories Burning च्या 👉👉60-80% Calories या BMR मध्ये Burn होतात.

3 Image
Read 19 tweets
My #FGM Horror💔
"My Leg Was Dislocated During FGM; I Now Limp!"
Nastehe Abubakar Recalls It:
"I was led to the bush first before my colleagues were taken there; I thought I was just going for a short tour when my mother led me into a hut. Suddenly, a group of #women wrestled me
to the ground and tore my clothes.
As I struggled to escape from their grip, some pulled my legs apart while the others held my arms down. My mom abandoned me in the hands of the women.
My leg was dislocated in the struggle as they went ahead to have their way, the blade piercing
sharply through my flesh, leaving me in excruciating pain.
After the cut, they didn't bother to check whether I got other injuries but instead bound my legs together with a rope to the waist after sewing my wounds.
For almost a month, I was bound to my waist and slept on my side;
Read 7 tweets
Mental health symptoms in men might include:

•Anger and Aggressiveness
•Irritability
•Frustration
•Substance misuse
•Trouble concentrating
•Persistent feelings of worry
Engagement in high-risk activities
•Unusual behaviour that concerns others or gets in the way of daily life
•Suicidal Thoughts

If you’re experiencing any of the above or your symptoms are not listed here but you feel the need to reach out for help,
send us a DM we will book you an appointment with a psychiatrist or psychologist.

#mentalhealth #MentalHealthAwareness #MenToo #HealthTips
Read 3 tweets
#HealthTips

1. Coconut and groundnut are

sexual drive enhancers.

2. Carrot and cucumbers are sperm

boosters!

3. Swimming enhances your

memory.

4. Dancing reduces stress, Sex is

also good but do not abuse it.

5. Exercise is a life extending

therapy.
6. Frequent talking with enthusiasm

is an anti-aging.

7. Masturbation can cause eye

defect, weakness of penis and

reduces your libido from 50yrs

8. Congested bucal cavity is

potentially hazardous, brush your

teeth morning and night.
9.Beans is an anti-cancer, you can

remove the skin if it gives you

trouble after eating.

10.Eating smoked fish is suicidal

because it is double monoxide

and could elicit cancerous cells.

11.Beef is very dangerous to those

above 40yrs.
Read 6 tweets
ஆயுர்வேதம் கூறும் ஐந்து உணவு தோஷங்கள்.

உணவு என்பது உடலை போஷிக்கும் ஒன்று மட்டும் அல்ல, அது உள்ளத்தை உருவாக்கவும் உதவும் ஒன்று. ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கோ அல்லது வீழ்ச்சிக்கோ அது அடிகோலும் என்கிறது ஆயுர்வேதம்.
ஹிந்து வாழ்க்கை முறையில் உணவை எப்படி, எங்கே யார் மூலம் செய்யப்பட்டு
பரிமாறப்பட்டு சாப்பிடுகிறோம் என்பது மிகவும் முக்கியமானது.
அன்னம் என்பது ப்ராணனைத் தாங்குவது. ஆகவே அதை யார் சமைக்கிறார்கள், எப்படி சமைக்கிறார்கள் என்பதும் கூட முக்கியம் தான்.
உணவில் ஐந்து தோஷங்கள் உண்டு.
அர்த்த தோஷம்
நிமித்த தோஷம்
ஸ்தான தோஷம்
ஜாதி தோஷம்
சம்ஸ்கார தோஷம்
அர்த்த தோஷம்:
பண்டிதர் ஒருவர் தனது சீடர் ஒருவரின் வீட்டிற்கு உணவருந்த வந்தார். உணவருந்தி முடியும் போது அவரது வாடிக்கையாளர் ஒருவர் பணம் நிரம்பிய மூட்டை ஒன்றை சீடரிடம் தந்ததைப் பார்த்தார்.உணவருந்தி முடிந்து தனியே அறையில் இருக்கும்போது அவருக்கு பணத்தாசை தோன்றியது.
Read 21 tweets
Therapist Tip 👉🏻The Power of 'NO': the word "no" is a 'boundary'. It is a word that establishes or defines the space between you & someone else. It demands respect & is supposed to be learnt learnt through childhood development. It is a universal cue that people use #boundaries
to let others know that you are not OK about something. Boundaries are designed to keep you safe &/or establish ground rules for the relationship. One of the earliest indicators of #RedFlags in toxic people/relationships is a lack of Respect/empathy for the word "no" #SafetyFirst
This lack of respect is an 'indicator' that someone has a character/personality problem &/or flaw. If a person in your life refuses to listen or respect your "no", you may need help because you now have a 'relational' problem
Read 22 tweets
Daily Bookmarks to GAVNet 12/14/2021 greeneracresvaluenetwork.wordpress.com/2021/12/14/dai…
As COVID's Omicron variant spreads, an Australian research team is 'very concerned' about discovery on its origins - ABC News

abc.net.au/news/2021-12-0…

#omicron, #COVID19, #variants, #transmissibility, #virulence, #GlobalControl
The Consequences of Moving from Industrial to Financial Capitalism – Consortium News

consortiumnews.com/2021/01/07/the…

#IndustrialCapitalism, #FinancialCapitalism, #consequences
Read 20 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!