Discover and read the best of Twitter Threads about #komi

Most recents (3)

#äikänopettajat (ja muut #sugrikieli'stä kiinnostuneet) ohoi!

Yläasteella ja lukiossa käydään läpi suomen sukukieliä ja kielistä annetaan oppilaille näytteitä, jotka ovat usein tylsiä ja oppilaiden keskittymiskykyä venyttelee mm. huonolaatuiset haastatteluvideot.
On välillä vaikeaa löytää sugrikielillä laulettua musiikkia netistä, koska monet löytyvät helpommin venäjänkielisillä hakusanoilla kuin suomeksi.

Osa kielinäytteistä saattaa olla sinällään tylsähköä ja luoda mielikuvaa kielistä kuolevina ja vain vanhusten puhumina.
Joistain kielistä on mahdotonta tai ainakin hyvin vaikeaa löytää minkäänlaisia musiikkinäytteitä, saati litterointeja tai translitterointeja opetuksen tueksi. Joistain kielistä ainoana vaihtoehtona on esitellä sitä mitä löytyy.
Read 19 tweets
#OTD in 1940, the USSR began the third wave of deportations from Polish eastern borderlands occupied by the Soviets on Sept. 17, 1939.This deportation targeted Polish civilians who fled from western to eastern Poland following the German invasion of #Poland on Sept. 1, 1939.#WWII
Also targeted were professionals, merchants, the intelligentsia, and those who did not accept Soviet passports. Roughly 80 percent of these deportees were Jewish; the remainder included Poles, Belarusians, and Ukrainians.
In December 1939, the USSR and Germany agreed to repatriate refugees from their respective occupied Polish territories. Those in the Soviet zone who wished to return to the German zone were required to register with the German authorities and vice versa.
Read 10 tweets
#OTD in 1940, the #USSR began the third wave of deportations from occupied eastern #Poland. This deportation targeted refugees who had escaped from western to eastern Poland following the German invasion. #WWII
In December 1939, the #USSR and #Germany had agreed to repatriate refugees from their respective occupied territories. Those in the Soviet zone who wished to return to the German zone were required to register with the German authorities and vice versa. #WWII
164,000 people applied to leave the Soviet zone, but Germany only accepted 66,000. The #NKVD then ordered the deportation of refugees who applied to return to #Germany but were not accepted by the German authorities. #WWII
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!