, 6 tweets, 4 min read Read on Twitter
@ZIVVER_NL Wat jullie bieden is geen email, maar een on-line message box. Dat uitgangspunt gaat nooit werken met mensen die geregeld off-line hun werk doen.
@ZIVVER_NL Dat nog afgezien dat die on-line message box in vergelijking met bestaande diensten ronduit achterloopt in gebruikersvriendelijkheid.

Zorg dat je je kunt meten aan outlook.com, gmail.com, inbox.com en dergelijke.
@ZIVVER_NL Zorg ook dat je emails volledig met bijlagen doorstuurt naar domains waar je veilig mee kunt communiceren (TLS+SPF+DMIM en een basis DMARC).

Qua UI: zorg dat je rendering de volledige browser pagina gebruikt, en je volledig keyboard support hebt.

Dat is een begin.
@ZIVVER_NL Daarna zorgen dat je gebruikers het gedrag van hun UI kunnen aanpassen aan dat van de eerder genoemde web sites en populaire off-line email clients zoals Outlook (op Windows en Mac), Apple Mail (Mac), Thunderbird (Mac, Windows, Linux) en Mailspring (Linux).
@ZIVVER_NL Jullie dienst dwingt geadresseerden iets anders te gebruiken dan ze gewend zijn, dus moet je ervoor zorgen dat die dienst beter werkt dan wat de gewend zijn.

Oh: en zorg ervoor dat je niet elke keer dat een browser tab gaat slapen, opnieuw toestemming per mail nodig is.
@ZIVVER_NL Als voorlopig laatste: ik zie dat gezondheidsorganisaties email met medische gegevens via jullie delen zonder dat de geadresseerde daar toestemming voor gaf. Ik heb heel benieuwd wat de @toezicht_AP daar van vindt. @brenno wat denk jij er eigenlijk van?
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Jeroen Pluimers
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!