My Authors
Read all threads
#FvD gaat meebesturen in Brabant. Wat moeten we daarvan vinden? Een draadje.
Er is nu overeenstemming over uitgangspunten, maar dat is niet hetzelfde als overeenstemming over een programma. Aangezien de hele constructie instabiel is, kunnen we eigenlijk geen enkele definitieve conclusie trekken. #FvD
Feit is dat de uitgangspunten verraden dat FvD heel graag mee wilde doen en is ingekapseld. Brabant doet mee aan Europa (is natuurlijk: de EU) en het klimaatakkoord gaat gewoon verder. #FvD committeert zich dus.
Iedereen die zegt dat er voetnoten bij het klimaatakkoord staan heeft gelijk, maar de uitvoering is uiteindelijk altijd iets over een langere periode, dus de waarde van die voetnoten moet de komende tijd sowieso nog blijken. #FvD
De nieuwe coalitie heeft 1 zetel meerderheid. Dat betekent dat geen enkel Statenlid mag afsplitsen. #FvD levert negen zetels. Dat is tot dusver een stabiele club geweest, dus wat dat betreft is er een goede start.
De vraag is wat de lijn van deze fractie is. We vallen in herhaling: ze zijn grotendeels geselecteerd door Otten, De Vries en Baljeu en zijn gematigder dan de leiding in Amsterdam. Dat helpt de coalitie intern natuurlijk enorm. #FvD
Extern is het beeld natuurlijk anders: hier geven CDA en VVD Baudet een cadeautje en wordt een partij met extreme uitspraken beloond. Er is geen reden te denken dat Baudet gematigder gaat worden (Marokkanen-tweet e.d.). Ellende ligt sowieso op de loer. #FvD
Iedereen die denkt dat het CDA nu de deelname aan deze coalitie moet slikken en dan van de ellende af is, komt bedrogen uit. Er zullen nog heel wat incidenten volgen en dan moet het CDA gaan uitleggen waarom ze in Brabant met #FvD bestuurt.
Inmiddels is duidelijk dat het intern bij #FvD ook niet goed gaat. De controversiele partijstructuur met afdelingsleiders is ingevoerd en dat maakt dat Statenleden te maken krijgen met een verklikcultuur. Dat roept intern spanningen op. Hoe dat in Brabant zit is onbekend.
Voor Statenleden zal de coalitie een disciplinerende werking hebben: de drempel op uit #FvD te stappen was al hoog en die is nu nog hoger want opstappen levert een probleem op met de coalitie.
Al met al kunnen we zeggen: of de #FvD'ers in Brabant het nog leuk vinden in de provincie is de vraag, maar ze blijven waarschijnlijk wel zitten. Vooral het CDA zal doorlopend op deze samenwerking worden bevraagd want Baudet zit nog steeds stevig in het zadel. [Eind]
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Chris Aalberts

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!