Dr. Pareexit Shevde Profile picture
MD (Ayurveda) । Physician । Orator । Author
14 May
धर्मवीर:

- रामसिंगला लिहिलेल्या पत्रात 'आम्ही हिंदू सत्वशून्य झालो आहोत काय?' इ. अनेक धर्माभिमानाचे उल्लेख.

- जागोजागी देवस्थानांना वर्षासने, दानपत्रे.

- चाफळच्या रामजन्मोत्सवास आक्रमकांकडून उपद्रव होऊ नये यासाठी संरक्षण आदेश.

- बुधभूषण ग्रंथात धर्मशास्त्राचे अनेक दाखले. +
- 'आता हे राज्य हिंदूंचे जाहले' असा अंत्रुजच्या शिलालेखात स्पष्ट उल्लेख.

- पोर्तुगीजांशी तह करताना 'आमच्या लोकांस धर्मांतरित करता येणार नाही.' असे कलम.

- छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून असलेले देशी गायींचा चाऱ्याचा सारा न घेण्याचे धोरण पुढे सुरू ठेवणे. +
- 'म्लेंच्छक्षयदीक्षित' म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गौरवास्पद उल्लेख करणे.

- औरंगजेबचा 'यवनाधम' म्हणून उल्लेख करत तो गायी मारतो आणि मंदिरे भ्रष्ट करतो याबाबत संताप व्यक्त करणे. +
Read 8 tweets
9 Apr
@CMOMaharashtra @OfficeofUT @uddhavthackeray

उद्धवजी…...केवळ १० मिनिटे देऊ शकाल?

देशातील तीन राज्यांत #कोविड19 पासून लढण्यात अधिकृतपणे आयुर्वेदाची मदत घेण्यास सुरुवात झाली आहे. सदर राज्यांत शासनाद्वारे वेगवेगळ्या पातळीवर हे काम सुरू झाले आहे; ही अत्यंत समाधानाची बाब.
केंद्रीय आयुष मंत्रालयाने यासंबंधी प्रत्येक राज्याला लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे अधिकार असल्याचे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र शासनानेदेखील आता केंद्राची वाट न बघत बसता याबाबत निर्णय घ्यावा. मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी केवळ १० मिनिटे दिल्यास हा संपूर्ण विषय; संदर्भ-आकडेवारीसह+
काही निवडक वैद्यांना सोबत घेऊन मी स्वतः मांडण्यास तयार आहे. अन्य कोणताही मार्ग न दिसत असल्याने आणि आता अधिक वेळ दवडणे योग्य नसल्याने नाईलाजाने सोशल मीडियाचा मार्ग निवडत आहे. मला खात्री आहे; खुद्द मा. मुख्यमंत्री महोदयांपर्यंत हा विषय पोहचल्यास ते १० मि. आयुर्वेदाकरता नक्की देतील.
Read 5 tweets
16 Jan
समर्थांनी आम्हाला काय दिलं?

नियमित बलोपासना करण्याची शिकवण दिली.

'कोण पुसे अशक्ताला | रोगीसे बराडी दिसे |
कळा नाही कांती नाही | युक्ती बुद्धी दुरावली ||' +
प्रयत्न करणाऱ्याला साक्षात देव मदत करतो; हा धीर दिला.

'सदा सर्वदा देव सन्निध आहे। कृपाळूपणे अल्प धारीष्ट पाहे॥ सुखानंद आनंद कैवल्यदानी। नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी।।'
आचार-विचारांची शुद्धता दिली.

'मना रे जनीं मौनमुद्रा धरावी। कथा आदरे राघवाची करावी॥ नसें राम ते धाम सोडूनि द्यावे। सुखालागिं आरण्य सेवीत जावे ।।'

मूर्खलक्षणे सांगितली!

'आदरेंविण बोलणें । न पुसतां साअक्ष देणें ।
निंद्य वस्तु आंगिकारणें । तो येक मूर्ख ॥'
Read 9 tweets
15 Jun 19
"या युगी पृथ्वीवर म्लेंच्छ बादशहा, मऱ्हाटा पातशहा एवढा छत्रपती जाहला ही गोष्ट काही सामान्य नाही" 

- कृष्णाजी अनंत सभासद

महाराष्ट्रातील ब्राह्मणांनी #शिवराज्याभिषेक करण्यास नकार दिला/विरोध केला हे धादांत असत्य. कोणताही समकालीन पुरावा उपलब्ध नाही.

उलटपक्षी; १/क्ष
३५० वर्षे एकही हिंदू राजा न झाल्याने समग्र राज्याभिषेक विधी येथील ब्राह्मणांना ज्ञात नसल्याने तसेच समर्थ रामदास स्वामींनी गागाभट्ट यांचे नाव सुचवल्याने त्यांना #शिवराज्याभिषेक_सोहळा पार पाडण्यास पाचारण करण्यात आले.

(संदर्भ: भट्टवंश)
गागाभट्टांचे मूळ हे आपल्याच मातीतले; महाराष्ट्रातील पैठण इथले!! रामेश्वरशास्त्री भट्ट हे गागाभट्टांचे पणजोबा. ते द्वारकेच्या यात्रेला गेले आणि त्यानंतर पुढे कशी येथे स्थायिक झाले. अतिशय विद्वान असे हे घराणे.
Read 9 tweets
21 Jul 18
#thread

A classic case how #Ayurveda is being defamed deliberately and how rumours are spread intentionally.
@DrShrinidh @ViIlageldiot
@DrSamarthk

How an Ayurvedic tonic caused severe liver disease in a farmer who never drank alcohol.
scroll.in/pulse/886955/h… via @scroll_in
First of all; Dashamoolaristam (the accused medicine in the write-up) isn't used as 'digestive' in #Ayurveda It is primely used in Vata diseases. It contains self generated alcohol which is different than the distilled one.
Here mentioned farmer is said to be taking 4-5 ounces (approx 148 ml) four times a day which makes it around 592 ml a day!

Theraputic dose of the same is 10-20 ml twice a day.

So in this case; it was consumed in around 15 times more quantity than the expected!
Read 8 tweets
8 Nov 17
#Thread : #diabetes & rice

Study conducted by the International Rice Research Institute (IRRI) and the University of Queensland says, #Diabetic patients may consume Indian varieties of rice like Swarna, Mahsuri as they have low GI.

#DiabetesMonth
#SwasthaBharat
Rice variety like brown rice could be consumed by #Diabetic patients as well. This is customary in many parts of southern India.

#DiabetesMonth
#SwasthaBharat
Traditionally Indians consume aged rice; which has low GI as compared to the new one. If you consuming new rice grain; just roast it a bit before cooking. It makes it easy to digest says #Ayurveda. The process also helps reducing the GI.

#DiabetesMonth
#SwasthaBharat
Read 5 tweets
25 Oct 17
#Thread
Now get ready to be exposed!! Thanks for these images.

Cc:
@GauPrem @SatyaVijayi @mandarjoshisays @TejasOmkara @authorAneesh
First pic mentions about the preparation specifically used to TREAT VishamaJvara; not any random type of fever. Medicine & diet difference??
The second image shared by you clearly says 'न शीलयेत्।' which means DON'T CONSUME beef. So you actually proved my point sharing it!!
Read 6 tweets
19 Oct 17
Laddus are healthy says #Ayurveda !!

Read #thread & pls RT

Let everyone know how logical our festivals are

#SwasthaBharat
#HappyDiwali
Laddus are called as Amrita Phala in #Ayurveda Mahodadhi. They pacify #Vata & #Pitta and increase #Kapha useful to nourish the body.
Laddus provide strength and stability to body and are very useful for those doing daily workout, kids for nourishment.
Read 7 tweets
18 Oct 17
#Thread

#narakchaturdashi is celebrated with Ubtan ritual. Know it's benefits as per #Ayurveda
RT to spread the word

#SwasthaBharat
#DidYouKnow Ubtan application should be a part of daily regimn or Dinacharya as per #Ayurveda
Let's know more about it.
Before Ubtan; warm oil must be applied to whole body. Sesame oil is the best recommended for all. Other Ayurvedic oils can be used as well.
Read 15 tweets
17 Oct 17
#Thread

#Dhanteras Or Dhanwantari Jayanti is celebrated as #AyurvedaDay

Who was Lord Dhanwantari ji?

Pls RT to spread word

#Ayurveda
Lord Dhanwantari is an incarnation of Lord Vishnu. He is One of the pioneers of #Ayurveda. He belongs to ShalyaTantram or Surgery branch.
He appeared from Samudra Manthanam. He has four hands holding Shankha (conch) Chakra (A weapon)
Jalauka (leech) & AmritaGhata (exilir)
Read 12 tweets
29 Sep 17
Heart is considered to be one of the most important vital organs in human body by #Ayurveda. It is called as 'Marma’ (vital point)
Susruta mentions shape of heart (along with the aorta) is just like a lotus bud. Was that precision possible without dissecting cadaver?
Read 11 tweets
21 Sep 17
Fasting or Langhana is an important treatment as per #Ayurveda . It increases #Pitta and #Vata hence best to avoid by people of these prkrti
Langhana is indicated for those who hv #kapha dosha predominance, who dont workout, suffer with indigestion & obesity. #Ayurveda #Navratri
Read 7 tweets
20 Sep 17
This #worldalzheimersday let's understand #Ayurveda can help such patients!!

#Thread
#SwasthaBharat #Alzheimers
#Alzheimers is primely associated with vitiated Vata Dosha as per #Ayurveda. More than 1 million cases per year found in #India
Nasayam (Nasal ghee drops), Shirodhara (warm oil stream on forehead) Snehan (whole body massage with oil) found effective in #Alzheimers
Read 5 tweets