Discover and read the best of Twitter Threads about #پرواز_اوکراین

Most recents (3)

در پرونده #هواپیما_اوکراینی اگر ادعای استفاده از #سپر_انسانی ثابت شود، غیرعمدبودنِ سرنگونی هم خودبه‌خود ثابت خواهد شد. سپر انسانی از اقسام جنایت جنگی است، به این معنا: غیرنظامیان به‌گونه‌ای در فضای مستعد درگیری جا داده شوند که دشمن از بیم اینکه غیرنظامیان را بزند و مجرم شناخته/۱
شود، اساساً از هرگونه عملیات نظامی منصرف گردد. حال اگر فرض کنیم در قضیه #هواپیما_اوکراینی نیروهای نظامی #ایران عمداً آسمان را کلییر نکرده‌اند تا نوعی #سپر_انسانی در برابر حملات احتمالی آمریکا در پاسخ به زدنِ #عين_الأسد ایجاد گردد، آنگاه واضح است که پدافند هرگز نمی‌تواند «عمداً»/۲
آن هواپیمایی را بزند که قرار است #سپر_انسانی باشد. لذا اگر واقعاً استفاده از سپر انسانی در این مورد قطعی گردد، زدنِ #هواپیما_اوکراینی فقط و فقط می‌تواند در نتیجهٔ خطای انسانی رخ داده باشد. از طرفی، اگر ثابت شود که شلیک به #پرواز752 عمدی بوده، آنگاه با یک جنایت جنگی مستقل طرف/۳
Read 11 tweets
#تحلیل
#کد_اوکراین
۱_همانطور که بر همگان تقریبن ثابت شده است به جز غافلان،خائنان و جانیان
این رژیم نماینده مستقیم #گلوبالیسم وایادی آنها در جهان هست و #پدرخوانده ایرانی مثل همه پدرخوانده ها با روشهای آنها در سیاست عمل می کند،درکلوب #بیلدربرگ اینها رسمن عضویت دارند Image
۲_و هرماه گزارشات خودرامفصل ارائه می دهند.
باآمدن #ترامپ اختلاف دراین جمع افتاد
ترامپ یک #وطن_پرست حقیقی بود وهیچ تمایلی نداشت دربازی آنها شرکت کند
ترامپ وعده داده بودسربازان آمریکایی را به خانه برمی گرداند،امابرگشتن آنها به خانه بدون برطرف کردن مشکل اصلی در
خاورمیانه ممکن نبود. Image
۳_بعداززدن هواپیمای بدون سرنشین آمریکاییها درخلیج فارس ترامپ تصمیم گرفت به۵۲ نقطه درایران حمله کند
امابه ناآگاه درآن فضای بسیاروهم آلود
تصمیم ترامپ بصورت ناگهانی عوض شد !
چرا؟وبه چه علت این حمله انجام نگرفت ؟! چرادرآن هنگام هواپیمای خطوط اوکراینی توسط سپاه با #خطای_انسانی زده شد! Image
Read 11 tweets
حکومت جمهوری اسلامی #ایران درحالی به وضع مقررات لازم در رفت وآمد وجلوگیری از شیوع ویروس کرونا توجهی ندارد که حتی ارتش ملی #سوریه در این کشور جنگ زده به این اصول و تست گرفتن از اهالی در رفت آمد از مناطق رژیم و پ‌ک‌ک به مناطق آزاد شده شمال سوریه توجه میکند.
#ويروس_كرونا
#کروناویروس
While Iranian regime doesn’t care to restrict movements to stop spreading Coronavirus, even SNA in war torn #Syria is doing its job.
#COVIDー19
#Coronavirus
نیروهای ارتش #ترکیه و انقلابیون در کنار هم از عزم خود برای بازپسگیری شهرک سراقب میگویند.
Read 400 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!