My Authors
Read all threads
حکومت جمهوری اسلامی #ایران درحالی به وضع مقررات لازم در رفت وآمد وجلوگیری از شیوع ویروس کرونا توجهی ندارد که حتی ارتش ملی #سوریه در این کشور جنگ زده به این اصول و تست گرفتن از اهالی در رفت آمد از مناطق رژیم و پ‌ک‌ک به مناطق آزاد شده شمال سوریه توجه میکند.
#ويروس_كرونا
#کروناویروس
While Iranian regime doesn’t care to restrict movements to stop spreading Coronavirus, even SNA in war torn #Syria is doing its job.
#COVIDー19
#Coronavirus
نیروهای ارتش #ترکیه و انقلابیون در کنار هم از عزم خود برای بازپسگیری شهرک سراقب میگویند.
Turkish soldiers & rebels together assert their goal to recapture Saraqib town.
غنایم بدست آمده توسط انقلابیون پس از آزادسازی روستای معرة علیا در غرب شهرک سراقب
Some other spoils captured by rebels in village of Ma’rat Alia west of Saraqib town.
یکی از انقلابیون لشکر دوم ارتش ملی #سوریه در روستای آزاد شده سان در محور سراقب

هم اکنون آمادگیها برای آزادسازی دو روستای ورودی غربی شهرک سراقب در جریان است.

قوای رژیم در مقابل عمدتا در جبهه‌ی جنوب #ادلب پیشروی داشته و شهرک نمادین اما متروکه کفرنبل را اشغال کردند.
A SNA 2nd Legion fighter in liberated village of San in Saraqib axis.

Now rebels are preparing for western gates of Saraqib town.

On other hand regime troops shifted to southern #Idlib and ha serious advances including fall of iconic but abandoned town of Kafranbel.
طی بمبارانهای رژیم اسد و #روسیه در روستاهای أرنبة و کفرعوید در جبل الزاویه جنوب #ادلب حداقل ۷ غیرنظامی جانباختند.
Syrian regime & Russians killed 7 civilians after bombing in Arnaba & Kafrowaid villages in Jabal Al-Zawia south of #Idlib.
برخی نوشته و شمایل شبه نظامیان شیعه وابسته به سپاه #ایران بر دیوارهای روستای آزاد شده النیرب
#IRGC backed militias painted these Shia iconographics in liberated village of Neyrab.
فرار نیروهای رژیم اسد در محور رویحة جنوب #ادلب پس از دفع حمله آنها توسط انقلابیون #الجبهة_الوطنية_للتحرير
NLF repelled regime forces assault on Ruwayha axis south of #Idlib.
اردوغان رئیس جمهور #ترکیه دقایقی پیش سخنرانی داشت و موضع نهایی را مشخص کرد:

۱- ما یک قدم از #ادلب عقب نخواهیم کشید و پایگاههای محاصره شده نیروهای ارتش را آزاد خواهیم کرد.

۲- رژیم باید به خطوط توافق سوشی بازگردد و پناهجویان به خانه های خود بازگردند.
۳- بزرگترین مشکل برای ارتش عدم امکان استفاده از نیروی هوایی بوده که آنهم بزودی حل خواهد شد.

انقلابیون با پشتیبانی واحدهای موشکی و توپخانه ای ارتش #ترکیه روستاهای آفس، الصالحیة و باجراز را در حومه‌ی شهرک سراقب آزاد کردند و اکنون گام بعدی آزادسازی خود شهرک و شکست طرح رژیم/#روسیه در تصرف بزرگراه ام۵ خواهد بود.
Rebels with Turkish artillery support managed to recapture villages of Bjariz, Afis & Al-Salehiya in vicinity of Saraqib town.

Next target is Saraqib itself which will jeopardize Syrian regime/Russian goal to secure M5 highway.
انقلابیون ارتش ملی #سوریه پیش از حمله و آزادسازی روستاهای حومه‌ی شهرک سراقب، امروز و نیروهای رژیم که دسته جمعی فرار میکنند.
لازم بذکر است پشتیبانی هوایی قوای رژیم امروز نیز در این جبهه فعال بود اما طبق گزارش حداقل ۳ موشک دوش پرتاب شلیک شد که یکی اصابت به بمب افکن داشته و آنرا مجبور به فرود اضطراری میکند.
SNA preparations before storming liberated villages in vicinity of Saraqib town today and regime militants fleeing like rats.

Note regime forces were supported from air too but at least 3 MANPADs fired at them & one even hit & forced it to emergency land.
از جمله غنایم بدست آمده در آزادی سازی روستاهای حومه سراقب دو تانک بود که ابوتاو قصد زدن یکی از آنها را داشته اما خارج از برد موشک بوده.

«و بسا چیزی را خوش نمی دارید و آن برای شما خوب است»
From the spoils captured by rebels today around Saraqib were 2 tanks.
Abu TOW says he was observing that tank but it was out of range to be targeted.

«and perhaps you love a thing and it is bad for you».
انقلابیون روستای الدویر در شمال شهرک سراقب را نیز آزاد کرده و رسما بزرگراه ام۵ را قطع و سراقب را در وضعیت نیمه محاصره قرار داده اند.
Rebels are now in Al-Duwayr village north of Saraqib, cutting off M5 highway & almost encircled the town.
هدف قرارگرفتن یک اتاق اجتماع قوای رژیم اسد توسط انقلابیون #الجبهة_الوطنية_للتحرير در محور جمعیة الأمین حومه‌ی غرب #حلب
Rebels targeted a room where regime militants were gathered in western #Aleppo.
هدف قرارگرفتن یک کامیون حامل تدارکات قوای رژیم اسد در محور دادیخ شرق #ادلب توسط انقلابیون #الجبهة_الوطنية_للتحرير
A regime’s truck loaded with supplies targeted by NLF on Dadikh axis east of #Idlib.
از جمله دیگر غنایم بدست آمده توسط انقلابیون پس از بازپسگیری روستاهای حومه سراقب، از جمله تانک تی۷۲ و موشکهای ضد تانک
More of spoils captured by rebels around Saraqib town, including T-72 tank & ATGM launchers & missiles.
طبق آخرین گزارش انقلابیون وارد شهرک سراقب شده و نبرد شدیدی در بخش بازار سابق آن در جریان است.
Reports rebels have entered Saraqib town and heavy clashes ongoing in market district.
۷ تن از نیروهای فلسطینی درع الأقصی که راه خود را در #ادلب گم کرده بودند امروز توسط انقلابیون به درک واصل شدند.
7 Palestinian militants from Dara’a Al-Aqsa who were lost in #Idlib, sent to hell by rebels today.
شهرک استرتژیک سراقب سحرگاه امروز پس از نبرد شب گذشته انقلابیون در داخل آن آزاد شد.
Strategic town of Saraqib liberated by rebels this morning after heavy fighting last night.
انقلابیون و شادمانی آنها در داخل شهرک آزاد شده سراقب پس از نبرد شدید شب گذشته
به گفته گزارشگر میدانی هدف بعدی شهرک معرة النعمان خواهد بود.
Rebels celebrating in liberated town of Saraqib after heavy clashes during last night.
Field reporter says next target is Ma’rat Al-Numan town.و
ارتش #ترکیه پدافند کوتاه بردAtilgan وارد #ادلب کرد.
این سامانه درواقع یک نفربر M113مسلح به ۴موشک سطح به هواست با بردحدودی ۸کیلومتر که برای بالگردهای رژیم اسدو #روسیه تهدید جدی است امابرای بمب افکنهای روس که درارتفاع بسیاربالا پرواز میکنند چندان موثرنیست امامیتواند بازدارنده باشد.
Turkish army brought Atilgan short-range (8km) surface-to-air missile in #Idlib.

It’s actually a M113 APC equipped with 4 stinger missiles, a serious threat for Syrian regime & Russian helicopters but for high-altitude flying jets it may be only a preventive measure.
مرغها پس از شنیدن خبر آزادسازی شهرک سراقب😉✌️
Chickens after they heard Saraqib is liberated.
به گزارش وزارت دفاع #ترکیه، شب گذشته طی حمله ای هوایی در #ادلب دو سرباز این کشور به شهادت رسیده و دو تن دیگر نیز مجروح شدند.
Turkish MoD announced 2 turkish army soldiers were martyred & 2 others injured in an airstrike in #Idlib last night.
روستای الترنبة در حومه‌ی شهرک سراقب نیز ساعتی پیش آزاد شد.
Turunbah village in vicinity of Saraqib town liberated just hour ago.
از جمله تانکهای به غنیمت گرفته شده در سراقب و حومه آن
Some of regime tanks captured by rebels in Saraqib & its vicinity.
جابر علی باشا فرمانده احرار الشام و عضو مرکز فرماندهی #الجبهة_الوطنية_للتحرير در داخل شهرک آزاد شده سراقب
احرار الشام سال پیش توسط #هيئة_تحرير_الشام از این شهرک و مواضع اطراف بیرون شد اما اکنون خط مقدم بازپسگیری آن از رژیم، #روسیه و #ایران شدند.
Jaber Ali Basha the commander of Ahrar Al-Sham & member of NLF council inside liberated town of Saraqib.
Ahrar were expelled from this area by #HTS year ago, but now they are among the ones who liberated it from Syrian regime/Russiرan/#IRGC occupation.
انقلابیون روستای جوباس در حومه‌ی شهرک سراقب را نیز ساعتی پیش آزاد کردند.
Rebels now recaptured Jowbas village in vicinity of Saraqib.
یک دستگاه BMP نیز توسط مجاهدین در حومه سراقب به غنیمت درآمد.
Rebels also captured a BMP near Saraqib.
پوتین رئیس جمهور #روسیه دیدار ۵ مارس خود با اردوغان در آنکارای #ترکیه را لغو کرد.
Putin cancelled meeting with Erdogan in Ankara at March 5.
گزارش میشود روستای دادیخ نیز در حومه سراقب آزاد شده و تل مردیخ نیز بزودی آزاد خواهد شد.
Latest reports claim Dadikh village is now liberated by rebels & next is Tal Mardikh.
تبریک ساکنین #درعا به انقلابیون شمال در آزادسازی سراقب
Revolutionaries in #Daraa send their regards for liberation of Saraqib.
از جمله نیروهای کشته شده توسط انقلابیون ارتش ملی #سوریه در سراقب شامل چند افسر درجه دار
Some of regime militants in killed by SNA in area of Saraqib including high ranking officers.
گزارش میشود حملات هوایی نیروهای ارتش #ترکیه در محور بلیون-البارة جنوب #ادلب را هدف قرار داده اند.
Reports airstrikes targeted Turkish troops in Balyun-Al-Bara axis south of#Idlib.
سخنگوی حزب عدالت و توسعه #ترکیه:
«تمام مقدمات تکمیل شده و هنگام به پایان رسیدن زمان رژیم برای عقب نشینی، ارتش ترکیه وظیفه خود را انجام خواهد داد.»

مهلت زمان عقب نشینی رژیم به گفته اردوغان پایان ماه فوریه جاریست.
Turkish AKP party spokesperson: «All preparations are done and when regime deadline to withdraw is over, Turkish army will fulfill its duty.»

The deadline is end of current February as Erdogan said.
اردوغان: «ممکن نیست رژیم اسد دوست ما شود و حضور ما در #سوریه طبق توافق انجام شده است و گفتگو با روسها ادامه خواهد داشت.

نظام اسد به لطف #روسیه و #ایران پابرجاست».
Erdogan: «It’s impossible to have friendship with Syrian regime.

Our presence in #Syria is according to the agreement, and we continue to talk with Russians.

Syrian regime is alive because of #Russia & #Iran
جانباختن ۳ سرباز ارتش #ترکیه در حمله هوایی در جنوب #ادلب تایید میشود.
It’s confirmed 3 Turkish soldiers killed by airstrikes south of #Idlib.
یک تن از نیروهای رژیم اسد که توسط انقلابیون در جبهه‌ی سراقب شرق #ادلب به اسارت گرفته شد.
A regime soldier captured by rebels in Saraqib front.
وضعیت در جنوب #ادلب نیز که در روزهای گذشته شاهد سقوط چند شهرک و روستا بود اکنون تغییر کرده و انقلابیون و مجاهدین شهرکهای کنصفرة و کفرعوید در جبل الزاویه را بازپس گرفتند.
Tide in southern #Idlib is also changing, rebels managed to recapture Kansafrah & KafrUwayd in Jabal Al-Zawia.
انقلابیون با تانکهای غنیمت گرفته خود در حال جارو کردن باقی قوای رژیم اسد در روستاهای اطراف شهرک سراقب شرق #ادلب هستند.

تانک اولی سمت راست از نوع تی۹۰ است.
Rebels are sweeping remaining regime militants with their captured tanks in areas around Saraqib.

The one on the right is a T-90.
انقلابیون روستای زکار در نزدیکی سراقب را نیز آزاد کرده و ضمن آن یک شیلکا و یک تانک دیگر نیز به غنیمت گرفتند.
Rebels liberated village of Zakar near Saraqib & captured more armors including a tank & Shilka.
أبو عبیدة از فرماندهان جانباز و سابق #هيئة_تحرير_الشام بود که روز گذشته در دفاع از روستای کنصفرة جان باخت.

وی از عقب نشینی از روستا امتناع کرد و آخرین کلامش این بود که عقب نخواهد نشست مگر به سمت خدا که البته چنین شد.
ظاهرا انقلابیون زمان بدی را برای بازپسگیری سراقب انتخاب کردند و بازار اموال دزدی نیروهای رژیم اسد را بهم ریختند.
Rebels chose bad time to liberate Saraqib town when Syrian regime militants were busy in their looting parties.
روستای کفربطیخ در حومه سراقب نیز دقایقی پیش توسط انقلابیون آزاد شد.
KafrBatikh village near Saraqib is now liberated by rebels just minutes ago.
اردوغان رئیس جمهور #ترکیه: «بدون #ایران و #روسیه بشار اسد نمی تواند حتی روی پای خود بایستد.»
یک تن دیگر از نیروهای رژیم اسد اینبار در روستای دادیخ حومه سراقب به اسارت گرفته شد.
Another regime soldier captured, this time in Dadikh village near Saraqib.
سلاحی که وضعیت میدانی را بنفع انقلابیون تغییر داد😉🐔
A weapon that changed tide for rebels favoring😉🐔
تقدیم به دوستداران انقلاب #سوریه

To all who loves the Syrian Revolution
این مرد سوری سربازان مجروح شده ارتش #ترکیه در پی حملات هوایی رژیم اسد/#روسیه در جنوب #ادلب را با خودروی خود به بیمارستان رساند.
This Syrian man evacuated wounded Turkish soldiers in south of #Idlib with his own truck.
غارتگران رژیم اسد حتی در تصرف این توالت در شهرک سراقب نیز به موفقیت نرسیدند.
Regime looters didn’t manage to even capture this toilet in Saraqib town.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز به ظلم جاری علیه مردم #ادلب اعتراض کرد.
Molavi Abdolhamid The Friday Imam of Iranian Sunnies in Zahedan also protested to the ongoing injustices against people in #Idlib.
آخرین وضعیت میدانی در جبهه‌ی #ادلب
Latest territorial situation in #Idlib.
از جمله غنایم بدست آمده در روستای آزاد شده دادیخ.
قوای رژیم اسد بطرز مضحکی سعی در مخفی کردن مینهای ضد تانک و ضربه زدن به ادوات انقلابیون را داشته اند (تصویر آخر).
From the spoils captured by rebels in Dadikh village.
Regime forces tried to hide those AT mines in a ridiculous way to stop rebels advancing.
گزارشهای تایید نشده ای از شمار بیشتری تلفات درمیان سربازان ارتش #ترکیه در جنوب #ادلب حکایت دارد که برخی به ۵۰ تن اما منابع رسمی ۹ تن را اعلام کرده اند.
حملات هوایی اقدام #روسیه بوده و دراین رابطه ترکیه ساعاتی پیش با مقامات آمریکایی تماس داشته و احتمال دخالت #آمریکا و وضع منطقه پرواز ممنوع در ادلب وجود دارد.
Unconfirmed reports claim of more Turkish army casualties due to Russian airstrikes on southern #Idlib, some says 50 but officials announced 9 KIA.
Turks had discussed with Americans about this and there were advices in WH about imposing no-fly-zone in Idlib.
درحالی که شمار جانباختگان ارتش #ترکیه درحمله هوایی دیروز در جنوب #ادلب به ۲۹تن رسید، وزارت دفاع ترکیه نیز تصاویری از هدف قراردادن تانکها، واحدهای توپخانه ای،خودروها و نفرات رژیم اسد درطی روزهای گذشته در ادلب منتشر کردکه نشان میدهد تلفات وخسارات وارده به رژیم بسیار سنگین بوده است.
...
...
...
While number of killed TSK soldiers in yesterday airstrikes at S #Idlib increased to 29, Turkish MoD released this footages show how TSK targeted regime tanks, artillery units, vehicles & even infantries, prove that regime suffered heavy losses in recent days to Turkish strikes.
وزارت دفاع #ترکیه:

۳۰۹ تن از نیروهای رژیم اسد کشته، ۵ بالگرد منهدم، ۴۶ تانک و قبضه توپ منهدم و دو سامانه پدافندی SA-17 و SA-22 آنها نیز نابود شد.
Turkish MoD:

We neutralized:
- 309 regime militants
- 5 Helicopters
- 46 tanks & artillery pieces
- 2 SA-17 & SA-22 air defenses
تصاویری بیشتر از انهدام ادوات و نفرات قوای رژیم اسد توسط ارتش #ترکیه در #ادلب

رژیم اسد و متحدینش که سالها به بمباران مردم بی پناه #سوریه می پرداختند، این روزها بخوبی طعم بمبارانهای هوایی را میچشند.
More footages show Syrian regime elements getting nuked by #Turkey.

For years regime & its allies were bombing Syrian people, but these days they are the ones who are tasting airstrikes.
اعتراض مردم #ترکیه در مقابل کنسولگری #روسیه در استانبول در پاسخ به نقش روسیه در بمباران و شهادت ۲۹ تن از نیروهای ارتش ترکیه در جنوب#ادلب
Turkish people demonstrated in front of Russian consulate in Istanbul as Russia participated in airstrikes on Turkish soldiers in #Idlib.
تصاویری از چگونگی حمله‌ی انقلابیون #الجبهة_الوطنية_للتحرير و آزادسازی روستای معرة علیا در نزدیکی سراقب.

نفربری شامل چند مبارز، به تنهایی دهها تن از قوای رژیم اسد را فراری دادند.
Videos shows how NLF recaptured Ma’ra Alia near Saraqib yesterday.

An armored carrier with few fighters in, rout dozens of regime militants.
انهدام یک BMP حامل قوای رژیم اسد توسط انقلابیون #الجبهة_الوطنية_للتحرير در جبهه‌ی دادیخ شرق #ادلب
A regime’s BMP carrying soldiers targeted by NLF in Dadikh front east of #Idlib.
انهدام یک لانچر موشک ضدتانک قوای رژیم اسد در محور دادیخ شرق #ادلب
NLF targeted a regime’s ATGM launcher on Dadikh front east of #Idlib.
لحظه‌ی هدف قرارگرفتن گروهی از نیروهای رژیم اسد توسط انقلابیون #الجبهة_الوطنية_للتحرير در حومه‌ی شمال سراقب
A group of regime militants wiped out by NLF ATGM strike in north of Saraqib.
انقلابیون و مجاهدین روستای قوقفین در منطقه‌ی جبل الزاویة جنوب #ادلب را از قوای رژیم اسد بازپس گرفتند.
Rebels recaptured village of Quqfin village in Jabal Al-Zawia area south of #Idlib.
لحظه‌ی انهدام یک تانک تی۷۲ قوای رژیم اسد در روستای دادیخ پیش از آزادسازی روز گذشته آن
A regime’s T-72 tank destroyed by rebels in Dadikh village before its liberation yesterday.
پهبادهای مسلح #ترکیه یک تانک و BMP قوای رژیم اسد در معصران شمال شرق معرة النعمان را بمباران و منهدم کردند.
اهداف اولیه عملیات که دو روز دیگر آغاز خواهد شد مشخص است: پیشروی تا رسیدن به تمام پایگاههای دیده بانی ارتش ترکیه در منطقه
Turkish armed drones targeted a Syrian regime tank & BMP in Ma’asran NE of Ma’rat Al-Numan town.

Goals of operation which will start im coming two days are clear:
Reaching all TSK Observation Posts.
در نشست امروز ناتو ضمن محکومیت رژیم اسد و #روسیه در آواره کردن مردم #ادلب و هدف قراردادن قوای ارتش #ترکیه، به رساندن سامانه های دفاع ضد هوایی به ترکیه نیز تاکید شد.
NATO conference today condemned Syrian regime & #Russia for displacing people in #Idlib & targeting Turkish army soldiers, and delivering Anti-Aircraft defenses to Turkey agreed.
پهبادهای ارتش #ترکیه از حداقل دو روز گذشته در آسمان #ادلب و #حلب حضور دارند و هر هدف متعلق به قوای رژیم اسد را بمباران میکنند.
Turkish army UAVs are in #Idlib & #Aleppo skies since at least 2 days ago and hunting down any target belonged to Syrian regime forces.
Hulusi Akar وزیر دفاع #ترکیه توجیه #روسیه در باب حملات هوایی دیشب به نیروهایی ارتش ترکیه در جنوب #ادلب را مردود و خواند گفت حضور نیروهای ما به روسها اعلام شده بود اما نه تنها حمله هوایی به قوای ما صورت گرفت بلکه حتی حملات دومی نیز آمبولانسهای اعزامی را هدف قرار دادند.
Hulusi Akar the Turkish Defense Minister said Russian excuses about yesterday airstrikes are not acceptable as we informed them about presence of our troops which not only targeted, but dispatched ambulances targeted too.
نیروهای رژیم اسد برای استتار تانکهای خود را به بوته های متحرک تبدیل میکنند اما حتی این هم از چشم پهبادهای ارتش #ترکیه دور نمی ماند.
Syrian regime forces make their tanks like moving bushes but even this effort didn’t hide them from the eyes of Turkish drones.
ظاهرا یک تانک و شیلکای دیگر قوای اسد نیز به غنیمت انقلابیون و مجاهدین در آمد (البته بسیار شبیه به غنایم روز گذشته است).
Seems one more tank & Shilka captured by rebels in #Idlib (they are high probably same ones captured yesterday).
⚠️هشدار تصاویر⚠️
از جمله نیروهای کشته شده رژیم اسد در روستای دادیخ و اطراف سراقب
⚠️Beware of graphics⚠️
Some of Assad regime militants killed by rebels in Dadikh & around Saraqib.
ارتش #ترکیه از داخل خاک کشور خود نیز قوای رژیم اسد را موشکباران کرد.
Turkish army also fired missiles on Assad regime military from inside #Turkey.
لحظه‌ی انهدام سامانه پدافند ضد هوایی Pantsir 1 #روسیه توسط ارتش #ترکیه در احتمالا فرودگاه نظامی کویرس شرق #حلب
Russian Pantsir 1 air defense system wiped out by Turkish army in probably Kweireis airport east of #Aleppo.
لازم بذکر است این سامانه پدافندی برای مقابله با پهباد طراحی شده و در تصویر نیز روشن بودن و چرخش رادار آن بخوبی قابل مشاهده است اما پهباد ارتش ترکیه براحتی آنرا هدف قرار میدهد.
Note that this AA defense system is designed to target enemy UAVs, and as it’s visible in the video the radar was working but Turkish UAV easily wiped it out.
نیروهای کشته شده رژیم اسد در پی بمبارانهای ارتش #ترکیه

انتقام سخت این است نه وارد کردن هیچ تلفات به حریف و کشتن ۲۰۰ تن از مردم خود
#قاسم_سلیمانی
#پرواز_اوکراین
#انتقام_سخت
Regime militants killed by Turkish strikes.

This is the hard revenge, not killing 200 of your own people & no harm to your opponent.
#Soleimani
ارتش #ترکیه از ادامه سلاخی قوای رژیم اسد دست بردار نیست و طی بمبارانهایی شدید فرودگاه نظامی #حماة که مرکز پروازهای بمب افکنها و بالگردهای رژیم بود را بطور کامل نابود کردند.

دو بالگرد K-52 #روسیه نیز در این بمبارانها منهدم شدند.
Turkish army never stops slaughtering Syrian regime & completely destroyed #Hama airbase, including destruction of 2 Russian K-52 choppers.
سرتیپ برهان رحمون فرمانده کل لشکر ۱۲۴ ارتش رژیم اسد نیز در بمبارانهای ارتش #ترکیه کشته شد.
Brigadier General Borhan Rahmoun the commander of SAA 124th Legion killed in Turkish strikes.
حداقل ۱۰ تن از نیروهای #حزب_الله #لبنان نیز طی حملات پهبادی ارتش #ترکیه در حومه #حلب کشته شدند.
At least 10 Lebanese #Hezbollah fighters killed by Turkish drones in #Aleppo.
انهدام دو تانک دیگر قوای رژیم اسد توسط ارتش #ترکیه در #ادلب
Two more tanks neutralized by Turkish army in #Idlib.
ادامه شکار نیروهای رژیم اسد توسط ارتش #ترکیه
#Turkey never stops targeting Syrian regime forces.
علی زنجانی از نیروهای #سپاه نیز در میان کشته شدگان حملات ارتش #ترکیه است.
Ali Zanjani an Iranian #IRGC member also killed in Turkish strikes.
تلفات و خسارات قوای رژیم اسد توسط ارتش #ترکیه در خلال تنها ۲۴ ساعت گذشته
Syrian regime losses due to Turkish strikes in last 24 hrs.
هدف قرارگرفتن اجتماع و خودرویی دیگر از قوای رژیم اسد توسط ارتش #ترکیه
Another regimes gathering & vehicle Kebabed by Turks.
خبرنگار روس در #ادلب میگوید از زمان حملات پهبادی ارتش #ترکیه، تمام وضعیت نظامی در این منطقه دگرگون شده، آنها هر هدف متحرک حتی موتورسیکلت ها را هم منهدم میکنند.
Russian reporter: Since start of Turkish drone strikes the whole military situation is changed here, they hit any moving targets including motorbikes.
بازگشت هسته های مقاومت انقلابیون در #درعا اینبار در حمله ای شبانه به پست قوای رژیم اسد در المسیفرة
Resistance cells back in scene this time in a night raid against regime militants in Musayfirah.
فایل صوتی درز کرده از یک فرمانده میدانی #حزب_الله در #ادلب:

“۱- روسها به ما خیانت کرده اند.
۲- در جبهه‌ی طلحیة (شمال شهرک سراقب) تنها مانده ایم و نیروهای ارتش سوریه عقب نشینی کرده اند.
۳- شورشیها از بیش از ۹ جهت در محور سراقب حمله میکنند.
۴- پهبادها و موشکهای #ترکیه در حال خوردن همه ما هستند.
۵- شهدای بسیاری داشته ایم.
Leaked audio (#Hezbollah fighter):

•Russians betrayed us
•Left alone at Talhiya (N of Saraqib),SAA retreated from fronts
•More than 9 assaults by rebels on whole Saraqeb Axis
•Turkish drones and missiles are 'eating' everyone
•We have a lot of martyred fighters
Via @ErmitJ
کفرعوید، الزقوم و قلیدین در جنوب #ادلب توسط انقلابیون و مجاهدین آزاد شد و یک سرهنگ رژیم نیز در همان محور کشته شد.
محور غرب شهرک کفرنبل برای رژیم و متحدینش در حال فروپاشی است.
KafrUwayd, Al-Zuqum & Qulaydin is liberated by rebels in southern #Idlib where a regime colonel killed too.

Western flank of Kafranbel is falling.
ابوتاو:
“در طول سالهای انقلاب #سوریه ۱۳۳ هدف را منهدم کردم اما دیروز پهباد #ترکیه رکورد مرا شکست و بیش از ۲۰۰ هدف رژیم اسد را در خلال چند ساعت منهدم کرد.”
Abu TOW:
“Since years of the Revolution I neutralized 133 targets, but yesterday Turkish drone broke my record & neutralized more than 200 Assad regime targets in just few hours.”
لحظه‌ی انهدام یک خودروی مسلح به تیربار قوای رژیم اسد در محور کفرعوید جنوب #ادلب
نکته جالب آنکه قوای رژیم درحال مخفی کردن این خودرو در پارکینگ یک ساختمان هستند تا از دید پهبادهای ارتش #ترکیه در امان باشد، شاید اسن نخستین باری باشد که قوای رژیم مجبور به انجام چنین اقدامات پیشگیرانه ای هستند.
Regimes technical targeted by NLF ATGM strike on KafrOwayd south of #Idlib.

Note that they are trying to hide their vehicle in a building parking to keep it out of Turkish drone eyes, maybe it’s first time regime forces are obligated to implement such tactics.
تاکتیک دیگر که قوای اسد برای اولین بار مجبور به استفاده شدند، به آتش کشیدن شهرک کفرنبل تا در خلال دود ایجاد شده از چشم پهبادهای ارتش #ترکیه در امان باشند، تاکتیکی که سالها مردم #سوریه برای در امان ماندن از حملات هوایی رژیم اسد و #روسیه با آتش زدن لاستیکها بکار میگرفتند‌.
For years Syrian people burned tires to blind Syrian regime & Russian airstrikes, now for the first time regime is doing similar tactic by burning town of Kafranbel to hide from Turkish drones.
این عضو #حزب_الله لبنان و همراهانش هدف حمله‌ی پهبادی #ترکیه در #حلب قرار گرفتند.
وی در این ویدیو میگوید تمام رفقایش کشته شده اند و وقتی دنیا این فیلم را میبیند نیز او مرده است.
This #Hezbollah targeted by Turkish drone strike and says all his friends are dead and when world see this video, he’s already dead too.
گزارش میشود یک کاروان عظیم از نیروهای کمکی رژیم اسد در روستای حاس جنوب #ادلب هدف بمبارانهای ارتش #ترکیه قرار گرفتند.
گزارش از تلفات و خسارات بسیار در این حمله خبر میدهد.
Reports a large Syrian regime reinforcements convoy targeted by Turkish strikes in village of Has south of #Idlib.

Reports casualties & losses among regime forces were so high.
انقلابیون و مجاهدین در ادامه پیشرویهای خود، روستاهای حزارین، معرة موخوس، ضهر الکبیر، الفطیرة، سفوهن، العنکاوی و القاهرة را نیز در جنوب #ادلب آزاد کردند.
Rebels recaptured villages of Hazarin, Ma’rat Mukhus, Zahar Al-Kabir,Al-Fatira, Sfohen, Al-Ankawi & Al-Ghahera in southern #Idlib.
ابو تاو از دست بیرقدار TB2 (پهباد ارتش #ترکیه) سخت دلخور است. 😉✌️
Abu TOW is resent for TB2 Beyraqdar (Turkish Army drone).
گزارش میشود کاروانهای عظیمی از انقلابیون ارتش ملی #سوریه از مناطق سپر فرات و شاخه زیتون در شمال #حلب در حال جابجایی به جبهه‌های فعال هستند.
عملیاتی بزرگ در شرف آغاز است.
Reports large military convoys of SNA troops are coming to hot frontlines from EuphratesShield & OliveBranch areas.

A big operation is coming.
توییت جدید اردوغان رئیس جمهور #ترکیه خبر از سورپرایزهای بیشتری میدهد:

“ترکیه دست از نبرد در راه حق برنخواهد داشت.
خون هیچ شهیدی هدر نخواهد رفت.
ما خیانت انجام شده را فراموش نخواهیم کرد.
نیروهای ارتش ملی #سوریه و ارتش #ترکیه دوشادوش مستقر در مرز #ترکیه با سوریه آماده آغاز عملیات
Syrian National Army & Turkish Armed Forces shoulder to shoulder stationed in Syrian-Turkish border ready to launch operation.
قوای رژیم اسد امروز به الصنمین #درعا یورش بردند اما با پاسخ انقلابیون و دفع حمله مواجه شدند.

طبق توافق سال گذشته این منطقه جزو مناطق مصالحه کرده می باشد و قوای رژیم حق ورود به برخی شهرکها را نداشته اند.
Regime forces attacked Al-Sanameyn in #Daraa but responded by rebels resistance.

According to reconciliation agreement, regime forces have no right to enter & occupy some of the towns & villages.
مهلت رژیم اسد و متحدینش برای عقب نشینی به خطوط توافق سوشی به پایان رسیده و از نیمه شب گذشته بمب افکنهای اف ۱۶ ارتش #ترکیه به پرواز درآمده و حتی وارد آسمان #ادلب شدند اما گزارش حمله هوایی از آنها فعلا تایید نشده.
Regime & allis ultimatum is over to fall backe behind Sochi lines, since the dawn Turkish F-16 bombers have taken off and even entered #Idlib airspace. No airstrikes by them confirmed so far.
گزارش میشود ۱۰ تن از نیروهای رژیم در تجاوز به صنمین #درعا توسط انقلابیون کشته شدند.
شهرک به محاصره قوای رژیم درآمده است.
Reports 10 regime militants killed by resistance forces in Sanameyn town in #Daraa.
Town is besieged by regime forces.
هدف قرارگرفتن دو قبضه توپ سنگین قوای رژیم اسد توسط پهباد ارتش #ترکیه در #ادلب
Two regimes heavy artillery pieces hit by Turkish drone in #Idlib.
هدف قرارگرفتن یک گروه از نیروهای رژیم اسد توسط پهباد ارتش #ترکیه که خود در حال پرتاب دستی یک پهباد کوچک بودند!
A group of regime militants who were throwing a small drone, already targeted by Turkish drone.
هدف قرارگرفتن یک خودروی مسلح قوای رژیم اسد توسط پهباد ارتش #ترکیه.

خودرو سعی کرد زیر پل مخفی شود اما بازهم هدف قرار گرفت.
Regime technical targeted by Turkish drone.

Armed car tried to hide under a bridge, but couldn’t escape from being hit.
گزارش میشود یک فروند بمب افکن رژیم اسد در آسمان #ادلب سرنگون شد.
Reports a regime airplane shot downed in #Idlib sky.
سرنگون شدن بمب افکن رژیم بر فراز #ادلب تایید میشود.
It is confirmed that regime plane shot downed in #Idlib.
انقلابیون روستاهای العمقیة و طنجرة را از قوای رژیم اسد در جنوب #ادلب را بازپس گرفتند.
Rebels recaptured villages of Al-Amqiyah & Tanjarah south of #Idlib.
پس از محاصره شهرک صنمین و حمله به آن توسط قوای رژیم، انقلابیون در شهرک طفس #درعا نیز پاسخ داده و ضمن حمله به یک ایست بازرسی رژیم، شماری غنایم بدست آورده و تمام عوامل رژیم در آن را زنده به اسارت گرفتند.
After regimes attack & siege on Sanameyn town in #Daraa, other resistance cells attacked a regime checkpoint in Tafas, captured all regime soldiers alive & their weapons.
هواپیمای سرنگون شده یک پهباد ارتش #ترکیه بوده است.
The downed plane was a Turkish drone.
عملیات ارتش #ترکیه با نام سپر بهار (#درع_الربيع) رسما آغاز شد.
Turkish-Syrian National Army Operation Shield Spring is a ago.
هسته های مقاومت انقلابیون در سحم الجولان #درعا نیز وارد نبرد مستقیم با قوای رژیم اسد شدند.

رژیم اسد حتی در درعایی که #ترکیه حضور نداره بشدت درمانده شده است.
Resistance cells in Sahm Al-Joulan are now in direct clashes against regime forces.

Regime is desperate in #Daraa where even no Turkish drone is flying!
ایستهای بازرسی قوای رژیم در طفس و داعل به تصرف انقلابیون #درعا درآمده است.

ظاهرا چادرهای پناهجویان یونیسف فقط به دست قوای رژیم اسد می رسد.
Regime checkpoints in Tafas & Dael in #Daraa are in control of resistance rebellions.

Looks like UNICEF refugees tents destination is only in Syrian regime forces hands.
هسته های مقاومت در الکراک #درعا نیز به پستهای قوای رژیم اسد حمله کرده و آنها را به اسارت گرفتند.
Resistance forces in Al-Karak also raided on regime posts & captured them alive.
انقلابیون در المزيريب غرب #درعا نیز به پستهای قوای رژیم اسد یورش برده و موقعیت الصاعقة را تصرف و تمام قوای رژیم داخل آنرا به اسارت گرفتند.
Rebels in Muzayrib in western #Daraa also raided on regime checkpoints including Al-Saeqa military point & captured all regime militants there.
نیروهای اسیر شده رژیم اسد در شهرک طفس #درعا پس از آنکه قوای رژیم اقدام به محاصره و حمله به شهرک صنمین کردند.
Regime militants captured by rebels in Tafas town in #Daraa, after that regime forces sieged and stormed Sanameyn town.
انقلابیون #درعا در الکراک و نوی جاده های اصلی را بسته و پستهای رژیم را تصرف کردند.
#Daraa: Resistance cells in Karak & Nawa blocked main roads & seized over regime checkpoints.
قوای رژیم اسد با ادوات سنگین از جمله تانک به شهرک صنمین #درعا یورش برده اند.
حمله به بخش غربی شهرک دفع شده و یک فرمانده میدانی رژیم نیز بشدت مجروح شد.
Regime forces have attacked Sanameyn town in #Daraa with full force, rebels repelled attacks on western part of the town so far, and a field commander of regime badly wounded.
در پاسخ به حمله رژیم به شهرک صنمین و محاصره شدن مردم و انقلابیون آن، هسته های مقاومت در الشیخ سعد و جلین #درعا نیز به صحنه مبارزه با قوای رژیم در مناطق خود پیوستند.
As a response to regime assault on Sanameyn town & threatening its people & rebels, resistance cells in Sheikh Sa’ad & Jalin also joined to fight regime forces in their areas.
سربازان خشمگین ارتش #ترکیه در حال کتک زدن اسرای رژیم اسد و #حزب_الله در حالی که انقلابیون سعی میکنند آنها را آرام کنند.
Angry Turkish soldiers beat Assad regime & #Hezbollah captives while rebels try to calm them down.
پس از سرنگون شدن پهباد ارتش #ترکیه جنگنده های اف ۱۶ ترکیه وارد عمل شده و دو بمب افکن رژیم اسد شامل یک سوخوی ۲۴ و یک سوخوی ۲۲ را سرنگون کردند.
رسانه مشهور رژیم نیز خبر را تایید کرد اما اعلام کرده خلبانها نجات یافته اند.
After that Turkish drone shot downed, their F-16 fighters joined the fight & shot downed 2 regime warplanes, a SU-24 & a SU-22.

Famous regime news agency also confirmed it & claimed pilots are saved.
وزارت دفاع #ترکیه از سرنگون کردن دو سوخوی ۲۴ رژیم اسد با سیستمهای پدافندی خود خبر داد.
Turkish MoD announced 2 Syrian regime SU-24 destroyed by their AA defense systems.
در این بیانیه وزارت دفاع #ترکیه همچنین اشاره شد که پدافندی که امروز پهباد ترکیه را سرنگون کرد نیز شناسایی و منهدم شد.
Turkish MoD also mentioned the system that shot downed their drone today, located & destroyed.
دو خلبان بیرون پریده بمب افکن سوخوی ۲۴ رژیم اسد پس از سرنگونی توسط پدافند ارتش #ترکیه

سرنوشت آنها هنوز بطور دقیق مشخص نیست.
Two regime pilots ejected after their SU-24 hit by Turkish AA defenses.

It’s not clear yet what is happened to them.
۲۱ تن از نیروهای افغانی و پاکستانی تیپ های فاطمیون و زینبیون #سپاه که در حملات پهبادی ارتش #ترکیه کشته شدند، در قم دفن شدند.
21 #IRGC backed militias from Afghani Fatemioun & Pakistani Zeinabioun brigades who where killed in Turkish strikes, buried in Qom, #Iran.
حملات پهبادی ارتش #ترکیه یک کاروان دیگر از قوای رژیم اسد را در معرة دبسة شرق #ادلب هدف قرار داد، شامل انهدام ۳ تانک، یک BMP و تلفات جانی بسیار در صفوف قوای رژیم
Another Turkish strike targeted a Syrian regime convoy in Ma’rat Dabsa east of #Idlib, destroyed 3 tanks, 1 BMP & killed & wounded many militants.
هدف قرارگرفتن شماری دیگر از ادوات رژیم اسد توسط پهبادهای ارتش #ترکیه
More Assad regime vehicles destroyed by Turkish drones.
عملیات آزادسازی شهرک کفرنبل در جنوب #ادلب از ساعتی پیش آغاز شده است.
Operation to liberate Kafranbel town in southern #Idlib is started by rebels hour ago.
🎶موزیکال🎶

پهبادهای ارتش #ترکیه یک کاروان بزرگ از نیروهای کمکی رژیم اسد شامل تانک و نفر را در الشیخ مصطفی در جنوب کفرنبل نابود کردند.
A large regimes convoy including tanks in Sheikh Mustafa were going to reinforce Kafranbel south of #Idlib, but Turkish drones didn’t allow it.
از صبح امروز رژیم اسد و متحدینش از بهترین نیروهای خود شامل نیروهای تایگر رژیم و نیروهای رضوان #حزب_الله برای حمله به شهرک سراقب استفاده کردند.
گزارش میشود بمبارانهای شدیدی در منطقه در جریان است و همچنین نبرد شدیدی در داخل شهرک جاریست و در حال حاضر عمده شهرک از جمله بخش غربی در کنترل انقلابیون و مجاهدین است.
Since morning regime & allies threw their best units including SAA Tiger Forces & #Hezbollah Rezwan units to attack Saraqib town.

Heavy bombardments are ongoing and clashes reported inside town, but rebels have majority of the town including western part.
از جمله پیشرویهای دیروز انقلابیون ارتش ملی، جبهه‌ی ملی و مجاهدین در جنوب #ادلب و تلفات قوای رژیم اسد
From the advances made by SNA, NLF & Mujahideen in southern #Idlib and regime losses.
طبق گزارش منابع آگاه نبرد شدید در سراقب ادامه دارد و گزارش رسانه های رژیم مبنی بر تصرف شهرک کذب است و عکس منتشر شده نیز از حومه شهرک میباشد، جایی که بیشترین تمرکز قوای رژیم و متحدینش است.

در مقابل یک گروه ۲۰ نفره از قوای رژیم گرفتار کمین انقلابیون در داخل شهرک شده و کشته شدند.
بمبارانهای ارتش #ترکیه نیز در این جبهه ادامه دارد و ضمن انهدام ۳ تانک و ۴ راکت انداز، اجتماعی ۳۰ نفره از قوای رژیم را نیز هدف قراردادند که به کشته شدن فرمانده این عملیات بنام سرتیپ محمد عبد الهادي انجامید.
اهمیت این شهرک و کنترل آن توسط هرطرف، در نتیجه دیدار ۵ مارس پوتین و اردوغان در موسکو بسیار اهمیت دارد.
Reports heavy clashes are still ongoing in Saraqib town and pro-regime media claims about capturing the the town is not correct & the released footage is from town outskirts where majority of regime & allied forces are.
In addition a group of 20 regime militants ambushed by rebels inside the town resulted in their death & injuries.
Turkish bombardments are also active in this axis and so far they destroyed 3 tanks & 4 rocket launchers, and a gathering of 30 regime militants where the Brigadier General Mohammad Abdol Hadi commander of the assault killed.
No need to say the outcome of this battle will have significant effect on outcome of upcoming meeting between Erdogan & Putin in March 5.
هدف قرارگرفتن یک کامیون حامل مهمات قوای رژیم اسد طی حمله‌ی پهبادی شب گذشته #ترکیه در ۹ کیلومتری شمال سراقب
Turkish drone destroyed a regimes ammo truck 9km north of Saraqib town last night.
درحالی که گارد مرزی یونان مانع ورود پناهجویان شده و با گاز اشک آور آنها را هدف قرار داده و حتی به ضرب گلوله این جوان بنام احمد ابوعماد را کشتند، لازم به یادآوری است که در بحبوحه جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۳، مردم #حلب #سوریه پذیرای پناهجویان یونانی بودند.
Greece border guards use tear gas to repel refugees from entering Europe, they even shot and killed this Syrian young man Ahmad AbuEmad.

Let’s remember in WW2 1943, Syrian people in #Aleppo welcomed Greece refugees in #Syria.
انقلابیون لشکر یکم ارتش ملی #سوریه سک پهباد ظاهرا ایرانی ابابیل ۳ را برفراز منطقه جبل الزاویة جنوب #ادلب سرنگون کردند.
SNA 1st Legion shot down an Iranian Ababil 3 drone over Jabal Al-Zawia south of #Idlib.
طبق گزارشها پهباد ارتش #ترکیه یک سامانه دفاع هوایی و راداری #روسیه که در اختیار واحدهای رژیم اسد بود را در غرب #حلب منهدم کردند.
Turkish drone destroyed a Russian anti-aircraft & radar system which was supplied to regime units in western #Aleppo.
لحظه‌ی انهدام یک خودروی مسلح به راکت انداز قوای اسد در جبهه‌ی معسکر جورین در غرب #حماة توسط انقلابیون #الجبهة_الوطنية_للتحرير
Regimes rocket launcher car destroyed by NLF ATGM strike in Jourin axis west of #Hama.
لحظه‌ی انهدام یک تانک قوای رژیم اسد در محور حزارین جنوب #ادلب توسط انقلابیون #الجبهة_الوطنية_للتحرير
Regimes tank destroyed by NLF ATGM strike on Hazarin axis south of #Idlib.
انهدام یک تانک قوای رژیم اسد در محور الفطیرة جنوب #ادلب توسط انقلابیون #الجبهة_الوطنية_للتحرير
NLF destroyed a regimes tank on Fatira axis south of #Idlib.
سروان ناجی مصطفی سخنگوی #الجبهة_الوطنية_للتحرير از تلفات و خسارات بالای قوای رژیم اسد در سراقب خبرداد، شامل انهدام بیش از ۱۰وسیله نظامی از جمله راکت انداز، ادوات سنگین، ادوات نفربر و خودرو بعلاوه کشته شدن بیش از ۷۰تن از قوای رژیم و متحدینش
نبرد در بخش شرقی شهرک همچنان ادامه دارد.
Captain Naji Mustafa the spokesperson of NLF said regime losses in Saraqib are extremely high, including destruction of their rocket launchers, heavy vehicles, carriers & pickups plus death of more than 70 of them.

Clashes still ongoing in eastern part of the town.
آخرین وضعیت در شهرک سراقب:

قوای رژیم اسد و انقلابیون در نبرد بسیار خونینی هستند.
خیابانهای شهرک مملو از اجساد قوای رژیم شده است.
نیروهای کمکی بسیاری از رژیم وارد شهرک شده و توانستند انقلابیون را از بخشهای شرقی و جنوبی شهرک به عقب برانند اما انقلابیون همچنان در مواضع خود در شمال و غرب شهرک حضور دارند.
پشتیبانی هوایی در این شرایط برای قوای رژیم کارساز نیست چراکه ریسک تلفات خودی دارند.
در مقابل حضور پهبادهای ارتش #ترکیه هم در این منطقه فعلا منتفی است.
قوای رژیم تلفات بسیار شدیدی داشته و طبق گزارش موثق علت عدم عقب نشینی آنها این است که طبق فرمان دریافت کرده اگر عقب نشینی کنند بدست افسران خود اعدام خواهند شد و باید تا پای مرگ بجنگند.
Latest situation in Saraqib town:

Rebels and pro-regime forces are in a very bloody battle.
Town streets are filled with dead bodies of regime militants.
Many regime & #IRGC backed militias reinforcements arrived and managed to expel rebels from southern & eastern parts of town.
Air support is not working for regime forces due to danger close.
On other hand no Turkish drone is also in support of rebels for now.
Regime casualties are extremely high, and the reason why they don’t retreat is that they have threatened to be executed if withdraw and must fight till die.
Via @KurdishRebel49
آخرین وضعیت در شهرک سراقب:

انقلابیون از عمده شهرک عقب نشینی کرده اند درحالی که قوای رژیم برای این پیشروی تلفات سنگینی دادند.
البته خط مقدم حمله بهترین نیروهای #حزب_الله بوده اند که بهای سنگینی برای پیشروی در شهرک پرداخت کردند.
طبق گزارش منبع موثق در جبهه، وضعیت درگیریها در حال ادامه در مناطق اطراف شهرک است و هیچ ثباتی ندارد و هر لحظه موقعیتها دست بدست میشوند.
Latest situation in Saraqib:
Rebels retreated from the majority of the town, and regime forces, which the main spearhead was #Hezbollah, paid a heavy price for it.
Reports situation is dynamic and changes every minute while heavy clashes are still ongoing in the vicinity of town.
آخرین وضعیت در جبهه‌ی جنوب #ادلب

انقلابیون به سبب بازگشت بمبارانهای هوایی شدید #روسیه، از روستای حزارین در غرب شهرک کفرنبل که بتازگی آزاد شده بود، عقب نشینی کردند.
Latest situation in southern #Idlib:

Heavy Russian airstrikes backed and forced rebels to retreat from Hazarin village west of Kafranbel which was liberated early.
نیروهای لشکر دوم ارتش ملی #سوریه سه تن از قوای رژیم اسد را در محور فلیفل در جبل شحبو جنوب #ادلب از پای درآورده و غنایم را ضبط کردند.
SNA 2nd Legion forces killed 3 regime militants in Falifel axis in Jabal Shabou and captured their weapons.
یک سرباز ارتش #ترکیه امشب در بمبارانهای منتسب به رژیم اسد در #ادلب جانباخت.
A Turkish soldier killed by allegedly Assad regime bombardments in #Idlib.
شهرک سراقب، و روستاهای الترنبة، جوباس، دادیخ و کفربطیخ مجددا به اشغال قوای رژیم و متحدینش درآمده است.
Saraqib town, and nearby villages of Turunba, Jobas, Dadikh & KafrDadikh are occupied again with regime axis forces.
تلفات تایید شده قوای رژیم اسد در خلال دو روز گذشته، عمدتا دیروز و عمدتا شامل افسران
Assad regime casualties in recent 2 days, mostly from yesterday & most of them are officers.
انقلابیون اکنون در حال دفع حملات رژیم و متحدینش به روستای آفس در شمال سراقب هستند و تاکنون حداقل یک تانک آنها را منهدم کردند.
Rebels are now repelling regime attempts to take Afes village north of Saraqib, and destroyed one of their tanks so far.
پس از ناکامی قوای رژیم اسد در پیشروی در شهرک صنمین #درعا باوجود برتری نظامی و تعداد، سرانجام طی توافقی ۲۱ تن از انقلابیون سرسخت شهرک به شهر الباب در شمال #سوریه انتقال داده شدند.
Despite regime advantage in number & equipments, they lost to advance in Sanameyn town in #Daraa, a deal made to transfer 21 stubborn rebel fighters to Al-Bab north of #Syria.
انقلابیون یک دستگاه تانک قوای رژیم اسد را در محور العمقیة غرب #حماة منهدم ساختند.
NLF targeted a regimes tank on Al-Amqiya axis west of #Hama.
محمود دیوب فرمانده نیروهای ویژه الطه از قوای تایگر رژیم اسد طی حمله‌ی پهبادی ارتش #ترکیه در جوباس حومه سراقب کشته شد.
تاکتیک ترکیه بسیار خوب عمل کرده است، آنها اجازه ورود بهترین قوای رژیم و متحدینش به یک محدوده کشتار دادند تا نوک پیکان حمله رژیم شکسته شود.
دقت شود که عقب نشینی انقلابیون دیروز از سراقب، سریع و از سر فروپاشی نبود، بلکه از صبح تا نیمه شب بطول انجامید که نشان میدهد هدف وارد آوردن بیشترین تلفات ممکن به رژیم و قوای متحد آن بوده است.
Mahmoud Dayoub commander of Taha special forces, part of SAA Tiger forces killed in Turkish drone strike in Jobas near Saraqib.

Turkish army tactic worked well, they let most elite regime & allied forces to enter a dead zone trap, to smash their spearhead.
Note that yesterday retreat by rebels were not because of collapsing, they retreated gradually from the town from morning till midnight, to inflict as much as casualties possible to regime & allied ranks.
⚠️هشدار تصاویر⚠️

طی حملات هوایی رژیم اسد و #روسیه به شهر #ادلب شماری غیرنظامی از جمله چندین کودک جانباختند.
⚠️Beware Graphics⚠️

Syrian regime/Russian airstrikes on #Idlib city killed several civilians including a number of kids.
گزارش میشود یک فروند بمب افکن رژیم اسد بر فراز #ادلب مورد اصابت قرار گرفت.
Reports a regimes warplane hit over #Idlib.
گزارش میشود بمب افکن رژیم در نزدیکی معرة النعمان در قلمرو قوای رژیم سقوط کرد.
Reports regime bomber crashed somewhere near Ma’rat Al-Numan in regime territory.
هواپیمای سرنگون شده رژیم از نوع L-39 بوده است.
Regime downed plane was a L-39.
وزارت دفاع #ترکیه نیز سرنگونی این هواپیمای رژیم اسد را تایید کرد که نشان میدهد اقدام ارتش ترکیه بوده است.
Turkish MoD confirmed that regime L-39 jet shot downed, means Turkish army targeted it.
وزارت دفاع #ترکیه و آخرین نتایج عملیات سپر بهار (#درع_الربيع) در ۲۴ ساعت گذشته:

- انهدام ۱ هواپیما
- ۱ پهباد
- ۶ تانک
- ۵ قبضه توپ
- ۲ پدافند هوایی
- ۳ زره پوش
- ۵ خودروی مسلح
- ۶ خودرو
- ۱ انبار مهمات
- ۳۲۷ کشته
Turkish MoD announced latest results of operation shield spring in last 24 hours:

Destruction of:
- 1 aircraft
- 1 UAV
- 6 tanks
- 5 artillery pieces
- 2 AA defense systems
- 3 armored vehicles
- 5 technicals
- 6 vehicles
- 1 ammunition depot
- 327 militants killed
تظاهرات مردم شهرک اعزاز در شمال #حلب در حمایت از عملیات #درع_الربيع ارتش #ترکیه و انقلابیون
People in town of Azaz in north of #Aleppo demonstrated in support of Turkish/Rebels operationn spring shield.
جسد یکی از دو خلبان جنگنده رژیم اسد توسط انقلابیون پیدا شد.
ظاهرا خلبان دوم زنده است و جستجو برای یافتن وی ادامه دارد اما به احتمال زیاد موفق به فرار و ورود به محدوده تحت کنترل رژیم شده باشد.
First pilot of Syrian regime shot downed plane found dead.
Second pilot must be alive and rebels are searching for him.
He’s may have already managed to reach regime lines though.
انقلابیون شهرک الصنمین #درعا به سلامت وارد شهر الباب در شمال #حلب شدند.

رژیم اسد با دهها نیرو و تانک و غیره موفق به تسلیم کردن آنها نشد و در عوض پیشنهاد انتقال آنها را پذیرفت.
لازم بذکر است حملات دیگر انقلابیون درعا به قوای رژیم و به گروگان گرفتن آنها تاثیر مهمی در تامین امنیت و انتقال انقلابیون صنمین داشت.
Revolutionary fighters of Sanameyn in #Daraa reached Al-Bab city north of #Aleppo safety.
Regime couldn’t surrender them using tens of men & tanks, finally allowed them to get out.

It happened thanks to other resistance fighters in Daraa towns who took regime militants as hostages, to leverage on regime to stop attack on Sanameyn.
وزارت دفاع #ترکیه: “سیستم پدافند هوایی HISAR تا یکهفته دیگر در منطقه عملیات سپر بهار مستقر خواهد شد.”
Turkish MoD: “HISAR Air Defense System will be deployed in area of operation Spring Shield in a week.
Via @Acemal71
طبق گزارشها ارتش #ترکیه یک کاروان قوای رژیم اسد و متحدینش را در جنوب معرة النعمان بمباران کرد.
Reports that Turkish army targeted a regimes convoy south of Ma’rat Al-Numan.
نیروهای ارتش #ترکیه یک پهباد ایرانی دیگر را برفراز النیرب در شرق #ادلب سرنگون کردند.
Turkish forces shot downed another Iranian UAV over Neyrab east of #Idlib.
خلبان دوم جنگنده سرنگون شده رژیم اسد توانست به قوای رژیم برسد اما بنظر نمیرسد دیگر جرات پرواز داشته باشد😉
Second pilot is alive and among regime militants but he looks like doesn’t want to fly anymore.
فرستادگان هیئت آمریکایی درباب وضعیت اردوگاههای پناهجویان سوری برای نخستین بار وارد #ادلب شده و با چند از قهرمانان کلاه سفید دیدار کردند.

فرستادگان شامل Kelly Craft، Jim Jeffery و David Satterfield.
#US ambassadors entered #Idlib for the first time to check refugees crisis and met with WhiteHelmets heros.
پس از این دیدار وزارت خارجه #آمریکا وعده اختصاص ۱۰۸ میلیون دلار کمکهای بشردوستانه به مردم #سوریه داد.
After this #US State Department promised $108 million for humanitarian aid to Syrians.
تصاویر جدید از انهدام ادوات رژیم اسد توسط ارتش #ترکیه
New footages show regime assets targeted by Turkish Army.
مرکل صدراعظم آلمان از طرح اردوغان برای وضع منطقه امن برای پناهجویان سوری حمایت کرد.
Merkel supported Erdogan safe-zone proposal in #Syria.
تصاویری از انهدام کاروان قوای رژیم اسد در جنوب معرة النعمان توسط پهباد ارتش #ترکیه

نکته آنکه لحظه اصابت همزمان با رسیدن بیشترین تعداد نیروهای پیاده به تانکها انجام میگیرد.

Turkish drone targeting regime convoy south of Ma’rat Al-Numan.

Note that hit moment is exactly when most of regime infantry are near the tanks.
لحظه‌ی انهدام یک سامانه پدافند هوایی Pantsir S1 (SA-22) دیگر رژیم اسد توسط پهباد ارتش #ترکیه در #ادلب
Footage shows the new Syrian regime Pantsir S1 (SA-22) air defense destroyed in Turkish strike in #Idlib.
طبق گزارشها پهبادهای ارتش #ترکیه امشب برفراز مناطق #ادلب و #حلب بسیار فعال بوده و مشغول شکار ادوات و نفرات قوای رژیم اسد و متحدینش هستند.

ویدیوها و آمار تلفات بزودی رو خواهد شد.
Reports tonight is like a hunting season for Turkish drones above #Idlib & #Aleppo as they are very busy at targeting regime militants & vehicles.

More footages & losses report will come soon.
طبق گزارشها نیروهای پلیس نظامی #روسیه که کمی پس از اشغال مجدد شهرک سراقب وارد آن شده بودند تا بشکلی مانع از بمبارانهای #ترکیه شوند، بسبب بمبارانهای شدید و نیز حملات پراکنده انقلابیون در حومه، بسرعت شهرک را به معرة النعمان ترک کردند.
A while after that Saraqib town reoccupied with regime axis forces, Russian military police units entered town to prevent Turkish bombardments, but not only Turkish strikes increased but sporadic attacks by rebels near the town forced Russians flee back to Ma’rat Al-Numan.
دقایقی پیش بمبارانهای شدیدی قوای رژیم اسد و متحدینش را در سراقب و حومه آن هدف قرار داد.
Minutes ago heavy bombardments targeted regime axis forces and Saraqib and surroundings.
انقلابیون و مجاهدین چند حمله قوای رژیم اسد در محورهای السرمانیة و العنکاوي را دفع کردند.
Rebels repelled several attempts by regime forces to advance on Sarmaniya & Al-Ankawi fronts.
هدف قرارگرفتن یک تانک قوای رژیم اسد در محور حزارین جنوب #ادلب توسط انقلابیون #الجبهة_الوطنية_للتحرير
Another regimes tank targeted by NLF ATGM strike on Hazarin axis south of #Idlib.
انهدام کامل یک تانک قوای رژیم اسد در محور کفرنبل جنوب #ادلب توسط انقلابیون #الجبهة_الوطنية_للتحرير
Another regimes tank destroyed by NLF ATGM strike on Kafranbel axis south of #Idlib.
هدف قرارگرفتن یک تیربار ۱۴.۵ م.م قوای رژیم اسد در محور شیخ عقیل غرب #حلب توسط انقلابیون #الجبهة_الوطنية_للتحرير
NLF targeted a regimes 14.5 mm machine gun on Sheikh Aqil west of #Aleppo.
هدف قرارگرفتن یک تانک دیگر قوای رژیم اسد در محور کفرنبل جنوب #ادلب توسط انقلابیون #الجبهة_الوطنية_للتحرير
More regimes tank targeted by NLF ATGM strike on Kafranbel axis south of #Idlib.
هدف قرارگرفتن یک خودرو و شماری از نیروهای رژیم اسد در محور حزارین جنوب #ادلب توسط انقلابیون #الجبهة_الوطنية_للتحرير
Regimes vehicle & militants targeted by NLF ATGM strike in Hazarin axis south of #Idlib.
هدف قرارگرفتن یک تانک نیروهای رژیم اسد در محور حزارین جنوب #ادلب توسط انقلابیون #الجبهة_الوطنية_للتحرير
Regimes tank targeted by NLF ATGM strike in Hazarin axis south of #Idlib.
تلفات و خسارات قوای رژیم اسد از زمان آغاز عملیات #درع_الربيع ارتش #ترکیه:

- ۳۱۳۸ کشته
- ۳ بمب افکن
- ۸ بالگرد
- ۳ پهباد
- ۸ سامانه پدافند هوایی
- ۵۲ راکت انداز
- ۴۷ واحد توپخانه ای
- ۱۵۱ تانک
Syrian regime losses since start of operation spring shield by #Turkey:

- 3138 killed
- 3 aircrafts
- 8 helicopters
- 3 UAV
- 8 air defense systems
- 52 rocks launchers
- 47 artillery units
- 151 tanks
یک جنگنده رژیم اسد از شلیک موشک هوا به هوای اف ۱۶ #ترکیه جان سالم بدربرد و بسرعت منطقه #ادلب را ترک کرد.

آسمان ادلب دیگر برای حضور نیروی هوایی رژیم اسد ناامن شده و پرواز روسها نیز بسیار کاهش و در بسیاری مناطق متوقف شده است.
A regimes plane managed to escape Turkish F-16 air-to-air missile and left #Idlib sky immediately.

Idlib skies are no longer safe for regime warplanes, and even Russian sorties are reduced or stopped in some areas.
روستای استراتژیک شیخ عقیل و تپه های اطراف آن در غرب #حلب پس از کشته و مجروح شدند دهها تن از نیروهای رژیم اسد به کنترل انقلابیون درآمد.

این نخستین بازپسگیری مهم در غرب حلب پس از تجاوز اخیر رژیم و متحدینش بشمار میرود.
Strategic village of Sheikh Aqil & surrounding hills recaptured by rebels after inflicting tens of casualties to regime forces.
It’s first regained village in western #Aleppo after regime offensive.
موشکباران ارتش #ترکیه علیه مواضع رژیم و متحدینش در #ادلب و #حلب
Regime in #Aleppo & #Idlib targeted byn Turkish MLRS units.
سه تلاش قوای رژیم اسد و متحدینش در پیشروی در محورهای #اللاذقية امروز همگی به شکست انجامید.
Regime & allied forces tried to advance on #Latakia fronts 3 times today, All repelled by rebels.
پس از آزادسازی شیخ عقیل انقلابیون اکنون در حال تمرکز بر قبتان الجبل در غرب #حلب هستند.
After liberation of Sheikh Aqil, rebels are now advancing more in western #Aleppo,
پس از آنکه #ترکیه بیش از ۳۰۰۰ تن از قوای رژیم اسد را کشته و صدها ادوات آنها را منهدم ساخت، بشار اسد در موضعی از سر ضعف و وحشت اعلام کرد که #سوریه با ترکیه دشمنی ندارد و این اختلافات غیرمنطقی است!
ظاهرا پیام ترکها به رژیم و متحدینش فراتر از حد باور آنها بوده و ادامه جنگ درحالی که ارتش ترکیه حتی هنوز از قوای زمینی خود برای حمله استفاده نکرده، برای رژیم و متحدینش از اکنون شکست دیده میشود.
After that Turkish army killed more than 3000 Syrian forces & destroyed hundreds of their vehicles, Bashar Assad has shit on his pants and said #Syria has no hostility with Turkey & current indifferences are illogical!
It seems that Turkish message to regime and its allies was beyond their imaginations, as Turkey has not yet even used its ground troops. So regime & allies know well if they continue this war like this, they will end in a total defeat.
توافق انجام شده بین پوتین و اردوغان بر سر #سوریه به شرح زیر است:

۱- آتش بسی دائمی از طرف تمام طرفین باید از امشب اجرا شود.
۲- محدوده ای ۱۲ کیلومتری، ۶ کیلومتر به سمت شمال و ۶ کیلومتر به سمت جنوب بزرگراه M4 بعنوان محدوده عاری از مسلحین به جز نیروهای گشتی #ترکیه و #روسیه اعمال خواهد شد.
۳- اهداف غیرنظامی ازین پس به هیچ بهانه ای نباید هدف قرار بگیرند و روند تسهیل بازگشت مردم آواره به شهرها و روستاهای خود انجام پذیرد.

اما این توافق نه تنها در عمل اجرایی نخواهد بود، بلکه به ضرر انقلاب سوریه و ترکیه نیز میباشد:
۱- در مسیر بزرگراه M4 که قرار است عاری از قوای رژیم و متحدینش و نیز انقلابیون و مجاهدین باشد و صرفا نیروهای محدود گشتی روسیه و ترکیه در آن باشند، اکنون محل حضور سرسخت ترین مخالفین از جمله گروههای جهادی...
چون #هيئة_تحرير_الشام، حزب اسلامی ترکستان و نیز انقلابیون جیش العزة می باشد که بسیار بعید است بدون جنگ و نبردی شدید بتوان آنها را خارج کرد، بدون شک در این توافق اصلا به این چالش بزرگ توجهی نشد.
۲- درباره سرنوشت پایگاههای دیده بانی ترکیه که هنوز کیلومترها در عمق قلمرو رژیم هستند و سربازان ارتش ترکیه نیز در آنها حاضرند، صحبت و تصمیم گیری نشد و درنتیجه از یکی از اهداف اصلی عملیات سپر بهار که عقب راندن رژیم تا پشت این پایگاهها بود، ظاهرا صرفنظر شده است.
۳- درباب بزرگراه M5 که در اشغال رژیم و متحدینش قرار دارد، توافقی مشابه مورد بزرگراه M4 انجام نشد در نتیجه ادامه درگیری و پیشروی رژیم یا انقلابیون و مجاهدین در این سمت همچنان پابرجاست.
۴- تا زمانی که شهرکها و روستاهای اشغال شده اخیر در سیطره رژیم اسد و نیروهای تروریستی آن است، صحبت کردن از بازگشت اهالی آواره به آنها توهم است چراکه در غیراینصورت آوارگی رخ نمیداد و اهالی در منازل خود باقی میماندند و از هراس رژیم اسد نمی گریختند.
بدین ترتیب بنظر میرسد این توافق نیز به مانند آتش بسهای گذشته شکننده و بزودی مجددا شکسته خواهد شد.
آیا توافق آتش بس انجام شده بین پوتین و اردوغان پابرجا میماند؟
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with اخبار انقلاب سوريه

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!