Discover and read the best of Twitter Threads about #DrAmbedkar

Most recents (8)

#புரட்சியாளர்_அம்பேத்கர்

லண்டனில் இரண்டாம் வட்ட மேசை மாநாடு, அண்ணல் அம்பேத்கார் காந்தி உள்ளிட்ட இந்தியாவிலிருந்த முக்கியஸ்தர்களுடன் ஆங்கிலேயர்களும் கலந்து கொண்டனர். அதில் அம்பேத்கார் பேசும்போது தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் இந்துக்கள் அல்ல முஸ்லீம், கிறித்தவர்களை போல ஒரு
தனி மாகாணம் ஒதுக்கீடு செய்து பிரித்து கொடுத்துவிட கோரினார்..

மாநாட்டில் பங்குபெற்ற பிற மதவாத அமைப்பினரும், காந்தி உள்ளிட்ட தேசிய தலைவர்களும், ஆங்கிலேயர்களும் அம்பேத்கரை எதிர்த்து கூச்சலிடுகின்றனர். காந்தி ஒரு படி மேலே போய் அம்பேத்காரை தேசத்துரோகி, பிரிவினை வாதி என்று சாடுகிறார்.
அமைதியாக இருக்கிறார் அம்பேத்கார்.

காந்தி தொடர்ந்து "தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள்தான் உண்மையான இந்துக்கள், அவர்கள் கடவுளின் குழந்தைகள்" என்றார்.. ,

உடனே அம்பேத்கார் அப்ப நீங்க எல்லாம் குரங்குகளின் குழந்தைகளா? என்று கேட்க கூட்டம் காச் மூச் என்று கத்துகிறது.

அடுத்த முறை அம்பேத்காருக்கு
Read 7 tweets
Of late, I have been tweeting threads on issues like #history & on #Maharashtra & #Mumbai. This is a compilation of some threads over the month

On a little-known attempt by an inebriated #British policeman to kill #MahatmaGandhi in #Pune


#NathuramGodse
The #ParvatiSatyagraha launched by Ambedkarites and reformist activities seeking that #Dalits be allowed to enter the Parvati temple in #Pune#DrBabasahebAmbedkar #DrAmbedkar #DalitMovement #history
How #Dussehra was once a rallying point for the Swadeshi movement. It was on this day in 1905 that #VinayakDamodarSavarkar organised a massive bonfire of imported clothes


#Savarkar #LokmanyaTilak #Tilak #Pune #Maharashtra #swadeshi #Gandhi #MahatmaGandhi
Read 14 tweets
Reminiscences of Babasaheb about Ramai :

" I have myself suffered many years in poverty . Even after returning from overseas with a legal degree , i had the difficulty practicing the law because of caste discrimination . Because of my financial struggles I used to eat just
broken rice and grew weak . One of my own children died of illness . I was too weak too even bury him ... My legal practice slowly improved but then fate struck another blow : my wife rama became grievously ill . The doctor warned that if she had another child ,
she would surely die . To keep her alive , then , we maintained celibacy ...

... She was so frail , I did everything in my power to save her ; we used all sorts of pills and injections . I spared no efforts . Yet she slipped away from this earth she left me '
Read 5 tweets
18th March #TheDayInHistory

Dr #BabaSahebAmbedkar paid a visit to Agra city #OnThisDay in 1956. During this visit, #DrAmbedkar addressed a huge public meeting, in which he said,"Educated People have Deceived Me". The speech was a guideline for the Dalit movement.

#AgraSpeech 👇
In his speech Dr #BabaSahebAmbedkar said, "I have been struggling for the last 30 years to get you political rights. I have got you reserve seats in Parliament and State Legislatures. I have got proper provisions made for education of your children"

#AgraSpeech
Now it is your duty to carry on a united struggle for removal of educational, economic and social inequality. For this purpose you should be ready for all kinds of sacrifice even to shed blood...

#AgraSpeech
Read 18 tweets
2nd Mar #TheDayInHistory

92 yrs ago OnThisDay in 1930, Dr #BabaSahebAmbedkar & Dadasaheb Gaikwad led a protest outside the Kalaram Temble, Nashik, in order to allowing Dalits into the temple.#DrAmbedkar Said, "We don't want to go to temples though, but we should have the right".
Kalaram Temple entry movement formed a pivotal role in the Dalit movement. Dadasaheb Gaikwad & Dr Ambedkar led a protest outside the temple, in order to allow Dalits into the temple. The movement was to have a #right_to_enter the temple. it was more towards having #equal_rights.
Dr Ambedkar said, “I didn’t launch the temple entry movement because I wanted the Depressed Classes to become worshipers of idols which they were prevented from worshiping or because I believed temple entry would make them equal members in & an integral part of the Hindu Society.
Read 7 tweets
#Thread

கலைஞரும், அம்பேத்கரும்.!!
------------------🔥🔥--------------

திமுகழக ஆட்சிக்காலங்களில் சட்டமேதை அண்ணல் அம்பேத்கருக்கு கலைஞர் சேர்த்திட்ட பெருமைகள்:

♦ அம்பேத்கர் கலைக்கல்லூரி - வியாசர்பாடி,1972

♦ சென்னை ஹாமில்டன் பாலம் அம்பேத்கர் பாலம் என பெயர் மாற்றம்,1972..

1/n
♦ அம்பேத்கர் நூற்றாண்டு விழா, 1990

♦ சென்னை சட்டக் கல்லூரி - அம்பேத்கர் பெயர் சேர்த்தல்

♦ இந்தியாவிலேயே முதன்முதலாக அம்பேத்கர் பெயரில் ஓர் சட்டப் பல்கலைக்கழகம், 1997

♦ சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் ரூ.25 லட்சம் நிரந்தர வைப்பு நிதிக் கொண்டு அம்பேத்கர் பெயரில்..

2/n
பட்டியலின மாணவர்களுக்கான கல்வி உதவி அறக்கட்டளை

♦ அண்ணல் அம்பேத்கர் மணிமண்டபம் - சென்னை, 2000

♦ பட்டியலின சாதனையாளர்களுக்கு அம்பேத்கர் பெயரில் தமிழக அரசின் விருது

♦ எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அம்பேத்கருடைய சொந்த மாநிலத்தில் அவருடை பெயரை ஒரு பல்கலைகழகத்துக்கு..

3/n
Read 6 tweets
12th Nov #TheDayInHistory

The First Round Table Conference officially inaugurated by His Majesty George V, #OnThisDay in the year 1930 in Royal Gallery House of Lords at #London. In this conference Dr #BabaSahebAmbedkar demanded separate electorates for the "untouchables".
First Round Table Conference was held during 12 Nov 1930 – 13 January 1931 at London. Dr #BabaSahebAmbedkar, during his presentation in 1931 round table conference, described the Indian society as divided in three distinct sections — Hindus, Muslims & the depressed classes.
Dr #BabaSahebAmbedkar further stated that India can be truly independent only if these classes elect their own representatives for taking part in the process of government. #DrAmbedkar, thus, juxtaposed the class concept on caste division in India.
Read 4 tweets
A heartfelt tribute to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar (Baba Saheb) on his 129th birth anniversary 🙏

He was a prolific scholar & a patriot. Honesty & foresightedness was clearly visible in his actions.

In this #thread we'll explore some less known facts about him.
#AmbedkarJayanti Image
Baba Saheb considered the mahavakyas of Upanishads the spiritual basis of democracy.

As per him, Hindus need not look anywhere outside to build a society based on the principles of,
👉liberty
👉fraternity
👉equality

It was all ingrained in Hindu scriptural philosophy
#BabaSaheb Image
Dr Ambedkar, as a law minister, wanted Sanskrit to be the national language of India.

He believed that India 🇮🇳 shall develop as a culturally united nation-state.

#DrAmbedkarJayanti
#AmbedkarJayanti2020
#DrAmbedkar Image
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!