Discover and read the best of Twitter Threads about #bkt

Most recents (6)

Ketju:

Mitäs se hyvinvointi oikein on? Entäs elintaso? Miten elintaso eroaa hyvinvoinnista ja miksi erolla on (valtavasti) väliä?

Ja miksi "hyvinvointi"-twiittejä on keskimäärin aika raskasta lukea.

#hyvinvointi #elintaso #swb #bkt

1/x
Hyvinvointi ja elintaso ovat eri asioita. Hiukan kärjistäen, elintaso on materiaa ja hyvinvointi onnellisuutta. Erityisesti julkisessa keskustelussa olisi tärkeää ymmärtää termien erot, niitä kun käytetään (turhaan) ristiin.

2/x
Mitä on elintaso?

Elintaso määritellään eri lähteissä eri tavoin. Esim. EK kuvaa elintason olevan "saatavilla olevien tavaroiden ja palveluiden määrää".

Wikipedia määrittelee elintason eri tavalla, mutta myöhemmin kuvataan "Viron saavuttavan Suomen elintason jos ..

3/x
Read 26 tweets
#Engel suunnitteli tämän rakennuksen #Senaatintori'n ladalle, mutta #venäläiset rakensivat sen.
- Kuten #siionisti'en määräämät #Lenin- ja #RauhanPatsas poistot, tämä häpeällinen 'valtioneuvoston linna', olisi enempien miljardi -tuhojen estämiseksi poistettava #WTC911 tapaan. Image
Niinsanotun 'Valtioneuvoston', linna
- Eugen #Schauman ampui kenraalikuvernööri Nikolai #Bobrikovin kuoliaaksi linnan toisen kerroksen tasanteella vuonna 1904. Surmapaikalle on myöhemmin kiinnitetty muistolaatta.
fi.wikipedia.org/wiki/Valtioneu… ImageImage
The #Davos controlled #FifthColumn, selected by rigged #elections in 2019 in the #HappiestCountry.
- The only target is to destroy #Finnish #economy by crushing the resistance using famine, to pave a way to a archipelago of #NATO #NuclearWeapons. Image
Read 9 tweets
A quick snapshot of Rajratan Global Ltd: sedg.in/4rbc6npw

A thread(🧵)....
1/n
2/n Detail Report: sedg.in/ji5gmfb1
Read 9 tweets
Taloudellinen #eriarvoisuus tai tasa-arvoisuus on aina poliittisten päätösten seurausta. Verojärjestelmällä on tässä suuri rooli: se ohjaa sitä kenelle varallisuus kertyy ja kenelle ei. Maija Mattila kirjoitti aiheesta hyvän blogin:

sorsafoundation.fi/tulot-varallis…

Seuraa nostoja. 1/10
Eriarvoisuus ja #köyhyys kulkevat aina käsi kädessä. Jos haluamme vähentää köyhyyttä, meidän pitää puhua tulo- ja varallisuuseroista. 2/10

sticerd.lse.ac.uk/case/_new/rese…
Jos haluamme kasvattaa vaurautta, tulee tällöinkin puhua tulo- ja #varallisuusero’ista. Vaurauden epätasainen jakautuminen pienentää #BKT:n kasvumahdollisuuksia, kun taas tasainen jakautuminen kasvattaa niitä. 3/10

oecd.org/newsroom/inequ…
Read 10 tweets
Stock Visualisation🔗: Bal Krishna Industries🚜

Video Link🎥:

Look for a low cost producer with expanding margins. #BKT ImageImageImageImage
ImageImageImageImage
ImageImageImageImage
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!