, 12 tweets, 10 min read Read on Twitter
విద్యా విధానంలో @PawanKalyan ప్రసంగం విన్న తర్వాత, ఇంత కాలం నా లోపల ఉన్న కోపం, నిరాశను నియంత్రించలేక, నేను బయటకు వచ్చి మాట్లాడటానికి ఇది సరైన సమయం అని నేను భావిస్తున్నాను.

Thread on it

#JanSena #VoteForGlass #JSPForNewAgePolitics
మీకు తెలుసా, US లో దాదాపు 90% మంది విద్యార్థులు (kindergarten to 12th grade) ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చేరుతారు!

ప్రభుత్వ పాఠశాల వ్యవస్థ ఎంత బలంగా ఉందో అర్థం చేసుకోండి!!

అలాగే, ఎవరూ విద్యను వ్యాపారంగా భావించరు.
ఎంత మందికి తెలుసు ప్రపంచంలో టాప్ 10 విశ్వవిద్యాలయాలలో వున్న మసాచుసెట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (MIT), Stanford విశ్వవిద్యాలయం, హార్వర్డ్ విశ్వవిద్యాలయం ప్రైవేట్ (Private) మరియు లాభాపేక్షలేని (Non-profit) విశ్వవిద్యాలయాలు అని?

మన భారతదేశంలో ఇలా ఊహించగలమా?
అమెరికన్ విద్యావ్యవస్థ మరింత ఓపెన్ గా ఉంటుంది.సమస్యలను చర్చించి, ఆలోచనలపై ఎక్కువ దృష్టి పెడతారు

అమెరికన్ ఉన్నత విద్యవ్యవస్థలో చాలా ప్రత్యేక లక్షణం: మీరు ఎంచుకునే మీ ప్రధాన మేజర్ మార్చవచ్చు.అమెరికన్ విద్యార్థులు వారి #UnderGrad స్టడీస్ లో ఏదో ఒక సమయంలో మేజర్లను మారడం చాలా సాధారణం
(cont) తరచుగా, విద్యార్థులు రాణిస్తారు లేదా ఆనందిస్తున్న వేరొక ఆసక్తి రంగం కనుగొంటారు.

విద్యార్ధులు బాగా ఆసక్తితో ఉన్న ఇతర విద్యా విషయాలను అన్వేషించడానికి, విద్యా అనుభవానికి ఉపయోగకరమైన "elective" కోర్సులను తీసుకోవచ్చు.
ఇదికాకుండా, #college కళాశాల క్రీడలను ప్రత్యక్షంగా ప్రసారం చేస్తారని మీకు తెలుసా?

2016 రియో ఒలింపిక్స్ లో University of Florida విద్యార్థులు మరియు పూర్వ విద్యార్ధులు మాత్రమే 8 బంగారు, 3 వెండి మరియు 3 కాంస్య పతకాలను గెలుచుకున్నారు.

కానీ ఎంతమంది భారతీయులు పతకాన్ని గెలుచుకున్నారు?
నేను మన విద్యావ్యవస్థ మాత్రమే తప్పు అని చెప్పడం లేదు, మన తల్లిదండ్రులు ఆలోచన మార్గం లో కూడా తప్పు ఉంది. ఆ ఆలోచన యొక్క అవసరాలను అనుగుణంగా మార్చూకుని, ఈ విద్యావ్యవస్థ ప్రయోజనాన్ని పొందుతున్నారు.
As discussed in the video by @PawanKalyan

1. Education with Conceptual Understanding and Holistic Approach
2. Nutritious Food to students at Low cost @ canteens

You have no idea the change it brings if students get access to such an education system.

@PawanKalyan garu cheppinattu ivi chesthe

1. It addresses 70% of #poverty in the next 15 years.

2. #Unemployment rate will be down to the lowest levels.
Remember, the problem in India is not #Unemployment, it's #Unemployability
Also, let's take this moment to recollect the last time a politician had such a meaningful discussion on education system. Our great @ncbn and @ysjagan Will NEVER try to do that bcoz if they empower the people with such education, They KNOW it will be THE END for their atrocities
I strongly urge that we #Janasainiks should spread this video like wildfire. Show it to every parent and grandparents.

It's Our Moral Responsibility to Support a Person of such Vision and Conviction.

If Not NOW, WHEN?

#JanSena #VoteForGlass #JSPForNewAgePolitics
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to #SaveDemocracy
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!