Discover and read the best of Twitter Threads about #Havel

Most recents (6)

بدون اغراق میتونم بهتون بگم که این فیلم هاول #HAVEL که براساس زندگی #واتسلاوهاول ساخته شده مهمترین فیلمیه که در ۱۰ سال گذشته دیدم .
ینی اگر من ۱ کتاب مینوشتم در ۱۰ جلد و هر جلد ۱۰.۰۰۰ صفحه که بخوام بهتون بگم واتسلاو هاول چه الدنگ پوفیوز اطلاعاتیی بود .
به اندازه همین Image
۱.
دوساعت این فیلم موفق نمیشدم .
فیلم با ورودی یک مرسدس بنز آخرین مدل به صحنه شروع میشه و در کنار یک خودرو درب و‌داغون لادای پلیس توقف میکنه و شما میفهمید که راننده و صاحب خودرو واتسلاوهاوله .
نمایشنامه نویس معترض چکسلواکیائی .
به دنبال این تصویر ، صحنه جالبتر هم میشه Image
۲.
و آن زمانیه که راننده اتومبیل به پلیسی که مراقب خانه وی هست حرفی میزنه و وارد یک ویلای فوق لاکچری با باغی بزرگ میشه و تازه شما میفهمید که این یکی از خانه‌هایی است که حکومت کمونیستی چکسلواکی به واتسلاوهاول داده و اسمش خانه روستائی است و محلی است برای عیاشیهای وی Image
Read 23 tweets
'Es ist seit vielen Jahrhunderten ein Problem, dass Russland nicht genau weiß, wo es beginnt und endet.'

Am 18.12.2011 starb Václav #Havel. Ein großer Verlust für🇨🇿und🇪🇺. Hier spricht er im August 2008 auf dem Open Air Festival in Trutnov zur Russ. Invasion in Georgien.

1/4
Vaclav Havel: "Ich denke, dass es seit vielen Jahrhunderten ein russisches Problem ist, dass Russland nicht genau weiß, wo es beginnt und wo es endet. Obwohl es das größte Land der Welt ist, fühlt es sich immer ein wenig klein und von den winzigen Nachbarn um es herum bedroht." 1
Vaclav Havel: "Die Überrumpelung und Besatzung Georgiens sendet eine ziemlich klare Botschaft über die Natur des derzeitigen Putin-Regimes. Es ist um ein Vielfaches raffinierter als der Kommunismus unter Breschnew, aber im Grunde trägt es erneut imperiale Ambitionen in sich." 2
Read 5 tweets
🔴 #Russia 🇷🇺 #USA #OTAN

Prof. Tiberiu Tudor (Ro 🇷🇴) : Création et extension de l'#OTAN #Gorbatchev ─ La Maison commune européenne

II. Gorbatchev ─ Maison commune européenne

En 1986, le processus de démocratisation de l'Union soviétique a commencé. Après une longue 🔽
2.
période de gérontocratie, en 1985, un dirigeant mûr, cultivé et charismatique, Mikhaïl Sergeïevitch Gorbatchev, a été nommé secrétaire général du PCUS. Il a radicalement changé le cours de l'évolution de l'URSS vers la démocratie, l'économie de marché et la normalisation 🔽
3.
des relations avec l'Occident, en premier lieu avec les États-Unis. Cette ouverture a eu lieu dans un contexte de manque de compétitivité de l'économie socialiste, qui poussait l'Union soviétique vers l'effondrement économique. L'économie soviétique suffoque sous la 🔽
Read 44 tweets
On this 33rd anniversary of the #VelvetRevolution - we reclaim our revolution, our democracy, our freedom, and our friends.
His Holiness @DalaiLama was the first foreign leader and friend President #Havel welcomed.

Mr. Havel didn't befriend him because of his military or economy. He befriended a leader who fled his home, who was not recognized by the world, and whose people faced annihilation.
President #Havel sought alliance and friendship with one who yearned to be free - who believed that truth and love must prevail over lies and hatred in the face of naked aggression and brutal repression.

#HongKongers need the same friendship from you - the Czech people - today.
Read 19 tweets
Excellent news from #Czechia @JanLipavsky’s confirmation is a very positive step. BUT … a short 🧵on #czech politics.
1. Beware expectations raised a little high here. portraying @P_Fiala as #Havel’s heir is v. problematic - he has a strange rel to #EU

politico.eu/article/czech-…
2. @JanLipavsky is from a different party than @P_Fiala - the pirates, who along with STAN have a much stronger claim to be the standard bearers of Havelism in #Czechia today.
Fiala’s support 4 Lipavsky is great but this is as much domestic power politics (v Zeman) as principle
3. The two are, nonetheless, connected as Zeman as been not only a disastrous President morally (migration, Allegations of corruption & influence from kremlin,etc) but an enabler for both 🇷🇺 & 🇨🇳 in 🇨🇿.
We can expect to see that diminish without Babis facilitating Zeman.
Read 6 tweets
Hay muchos tipos de #puentes: altos, bajos, largos, cortos, guapos, feos... pero un puente es un puente. Siempre lo mismo. Un puente une dos puntos de tierra separados por una masa de agua. Eso es así.

Pero, ¿y si no lo es?

🌉🌉🌉
ABRIMOS HILO
ABRIMOS #CuéntameUnPuente Image
Pensemos #OutOfTheBox. Démosle la vuelta al concepto. Imaginemos un #puente inverso, un puente que une a dos ríos... separados por otro río.

¿Cómo? ¿Acaso es eso posible?
Lo es.

Se llama 'Puente de Agua' y el más impresionante está en #Magdeburgo. El ser humano es la leche. Image
El canal #Havel (58 km) y el canal #Mittelland (325 km) son piezas clave de la #economía alemana. En 1919 comenzó a buscarse una idea que permitiera unirlos y sortear el río #Elba que está en medio. Tras 20 años de trabajos todo se paró por la #SegundaGuerraMundial. Image
Read 9 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!