Discover and read the best of Twitter Threads about #Sinema

Most recents (1)

1. #MünirÖzkul,sahiden büyük bir aktör müydü?

2. #MünirÖzkul,komedyen miydi?

3. #MünirÖzlul,Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun bir temsilcisi miydi?

4. #MünirÖzkul’un,Türk Tiyatrosu’ndaki yeri nedir?
1.

#MünirÖzkul,doğal bir aktördü.Bu,sadece yetenekle açıklanabilen bir mesele değil,Allah vergisi bir güzellik.İstersen 40 konservatuvar bitir,bilgi değil,duygu toplumu olan halkımıza oyunculuğunuzun geçebilmesi için o sadeliği ve içtenliği bir şekilde var edebilmeniz gerekiyor.
#MünirÖzkul,bir dram aktörüydü. Batı kökenli #tiyatro kültürünü almıştı. 1950’li yılların başında açılan,Cumhuriyet dönemindeki ilk önemli #ÖzelTiyatro’larımızdan #KüçükSahne’de asıl kimliğini buldu.Pek çok yabancı eserde başarıyla rol aldı. #MuhsinErtuğrul’un öğrencisi oldu.
Read 42 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!