Discover and read the best of Twitter Threads about #niet_in_journaal

Most recents (24)

Wie geinteresseerd is in nasleep van #J6 kan dit rapport lezen. Daar steek je meer van op dan die oppervlakkige reportage van @MariekeNOS voor @Nieuwsuur atlanticcouncil.org/in-depth-resea…
Heb je Lorenzo Vidino, een toponderzoeker, te pakken en gebruik je slechts twee qootjes. In je reportage ook helemaal niets over aanpassing van inlichtingendiensten en pogingen tot invoering nieuwe wetgeving om 'binnenlands terrorisme' vijand nummer 1 te maken.
In de reportage ook helemaal niets over de FBI provocaties en infiltranten tijdens #J6. In de reportage ook helemaal niets over de voortgang van de #J6_Commission. De berechting van de meer dan 700 aangehouden personen kwam er ook bekaaid vanaf.
Read 15 tweets
De vier elementen van een mass formation pychosis zijn de volgende: 1) een periode van langdurige isolatie; 2) onthouding van zaken waar mensen normaal gesproken van genieten; 3) een constante staat van opwinding en boosheid;
en tenslotte 4) Een enkelvoudige oplossing die wordt aangeboden door een gezaghebbende instantie. Jullie mogen zelf invullen in hoeverre deze vier elementen van toepassing zijn op de huidige situatie in Nederland en of we kunnen spreken van een #massa_psychose.
Read 5 tweets
'Het was overduidelijk, er waren lijkenzakken' #niet_in_journaal #nieuwsuur #Teletekst #China #Covid_19 #lab_leak_hypothesis
Waarom is geen enkele NL journalist op het idee gekomen om NL inlichtingenfunctionarissen aan de tand te voelen zoals Sharri Markson met MI6 en CIA functionarissen heeft gedaan?
Five_Eyes beschikken over HUMINT, SIGINT en andere bronnen dat zich een incident in het WIV heeft voorgedaan in de herfst van 2019.
Read 14 tweets
Valt het u ook op dat de Amerika-correspondenten niets meer melden over het debat over de NDAA en stimuleringswet in de Senaat, de hoorzittingen over verkiezingsfraude, de scenario's in aanloop naar 6 januari, de scenario's voor 6 januari zelf. #journaal #nieuwsuur #1V
Read 24 tweets
#journaal #nieuwsuur In deze deep dive aan de hand van Q-berichten zet Katie G zeer gedetailleerd uiteen welke rol militaire inlichtingen momenteel spelen: rumble.com/vbnv7d-deep-di…
Misschien moeten NL Amerika-correspondenten instructies krijgen van #journaal en #nieuwsuur om toch eens wat dieper in het aspect van militaire inlichtingen te duiken bij de strijd om de verkiezingsuitslag.
#journaal #nieuwsuur Ik weet dat mijn hoop vergeefs is. Die correspondenten mochten de belangrijkste speech van Trump afdoen als 'geraaskal', zichzelf verschuilend achter de NYT als 'betrouwbare bron'. Zij gingen volstrekt voorbij aan de werkelijke betekenis van die speech.
Read 25 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!