Profile picture
, 7 tweets, 5 min read Read on Twitter
😶Afshin Ellian was vandaag op een partij-bijeenkomst van de Vlaams-nationalistische partij N-VA.

Ellian - één van de leermeesters van Baudet - heeft de Vlamingen verteld dat het tijd is voor een reconquista.

Reconquista vraagt u? Dat maakte deel uit van de Kruistochten
Dhr. Ellian 👩🏽‍💻‘modelmigrant’ die over vergelijkingen tussen het #fvd prgramma en de jaren 30 beweert dat: “Elke vergelijking met de jaren dertig komt neer op het goedpraten 🧐van het criminele naziregime en een gebrek aan respect voor zijn miljoenen slachtoffers.”
dhr. Ellian legitimeert de reconquista: “Er zijn een hoop burgers die zich als toeristen zijn beginnen te gedragen in de democratische ruimte.”
“Honderdduizenden burgers in Europa trekken zich niets meer aan van hun eigen democratieën en luisteren liever naar Istanboel of Mekka.”
Enfin, ik heb het interview met opperste verbazing gelezen. U vindt het hier. tijd.be/politiek-econo…

Benieuwd naar de duiding van #historici als @PGKroeger @KleinpasteThijs en naar de analyses van anderen.
@PGKroeger @KleinpasteThijs Oh ja, das waar ook, dhr. Ellian staat voor de klas.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to dr. Marina
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!