, 5 tweets, 3 min read Read on Twitter
1/ Thierry #Baudet is een ontwapenend politiek talent. Hij kaart de juiste zaken aan, vaak ietwat aangezet en provocerend, maar dat is naar mijn mening nou juist wat een goede politicus behoort te doen. Ik vind het een verademing.
2/ Dat het debat in de mainstream media vervolgens telkens weer escaleert en alleen over #Baudet gaat en niet over het issue dat hij (terecht) aankaart ligt niet aan hemzelf maar aan zijn opponenten.
3/ #Baudet's politieke tegenstanders (en dat zijn er velen) doen niets anders dan ad hominems, stromannen en association fallacies op hem afvuren in plaats van oprecht, open en eerlijk het debat met hem aan te gaan op grond van de feiten. Wat een verspilling van tijd en energie.
4/ #Baudet heeft een roeping en dat is om de politiek-correcte vesting, waarbinnen elk maatschappelijk debat gedwongen moet plaatsvinden, te vermorzelen en tot de laatste steen af te breken. Daarbij heeft hij mijn volledige steun, want dit is hard nodig in ons land.
5/ Lukt dat niet dan zullen toekomstige generaties in hun denken nog decennialang worden geknecht door de beknellende dwangmatige axioma's, die de linkse goegemeente bij maatschappelijke discussies aan andersdenkenden oplegt. Begeef je je daarbuiten, dan ben je een 'fascist'.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Percolator 💎
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!