, 12 tweets, 2 min read
My Authors
Read all threads
வள்ளுவரைக் காத்த எல்லைச்சாமி !

#Thread

தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமல்லாது, உலகத் தமிழர்கள் அனைவருக்கும் அடையாளமாக இருப்பது குமரி முனையில் வானுயர நிற்கும் வள்ளுவர் சிலை. அந்தச்சிலையை அமைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் 1970களிலேயே கலைஞருக்கு முளைவிட்டு விட்டது.
குமரி முனையில் விவேகானந்தர் பாறைக்கு அருகில் 75 அடி உயரத்தில், அன்றைய நிலைக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் செலவில் சிலை அமைக்கப்படும் என 1976 ஜனவரி 1ம் தேதி கலைஞர் அரசு அறிவித்தது.

ஆனால் அதற்கான பணிகள் மும்முரம் ஆவதற்கு முன்பே, நெருக்கடி நிலையால் திமுக ஆட்சி 1976 ஜன.31 கலைக்கப்பட்டது.
இதன் பிறகு 1989ல் திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தபோது வள்ளுவருக்கு சிலை எடுக்கும் பணியை புதுப்பிக்க நினைத்தார் கலைஞர். ஆனால், 1991ல் மீண்டும் கழக ஆட்சி கலைக்கப்பட்டது. இதனால், 1996ல் ஆட்சிக்கு வந்த கலைஞர் மீண்டும் சிலை நிறுவும் பணிகளைத் துரிதப்படுத்தினார்.
மொத்தம் 133 அடி உயரம் , அதில் 95 அடி உயரத்தில் வள்ளுவர் உருவம், 38 அடி உயரத்தில் அடி பீடம் என 7000 டன் எடையில் பிரம்மாண்டமாக உருவாக்கப்பட்டது வள்ளுவர் சிலை
133 அடி என்பது 133 அதிகாரங்களைக் குறிக்கும். 38 அடி பீடம் அறத்துப்பாலையும், 95 வள்ளுவர் சிலை பொருட்பால் மற்றும் இன்பத்துப் பாலை குறிக்கும். அறத்தின் மீதே பொருள் ஈட்டு வாழ்க்கையும், இன்ப வாழ்க்கையும் அமையவேண்டும் என்கிற சமூக லட்சியத்தின் இலச்சினை இந்த சிலை அமைப்பு.
வள்ளுவருக்கு கலைஞர் சிலை அமைக்க நினைத்ததன் பின்னணியில் மிக நுணுக்கமான பண்பாட்டு வரலாற்று உணர்வு உண்டு. இந்தியாவை இந்து நாடாக்க நினைக்கும் ஆர்.எஸ்.எஸ், இந்தியா முழுவதும் இந்துத்துவ அடையாளத்தை உருவாக்கி வளர்த்தது.
அதன் ஒரு பகுதியாகத்தான், குமரி முனையை இந்துராஜ்ய கனவிடமாக்கும் முயற்சியாக விவேகானந்தர் பாறையில் மணிமண்டபம் கட்டப்பட்டது. விவேகானந்தருக்கு மணிமண்டபம் கட்ட திட்டம் தீட்டியது ஆர்.எஸ்.எஸ் தான் என தனது வாழ்க்கை வரலாற்று புத்தகத்தில் குறிப்பிடுகிறார் அத்வானி.
இந்த பண்பாட்டுச் சதியைத் தெரிந்துகொண்டுதான், குமரியில் பிரம்மாண்ட சிலை திறந்து தமிழ்ப்பண்பாட்டை நிறுவினார் கலைஞர்.
பாபர் மசூதி இடிப்புக்கு பிறகு இந்தியா முழுவதும் இனதேசிய அடையாளங்களை இந்துத்துவம் அதிவேகமாக காவுவாங்கிக் கொண்டிருந்த நேரத்தில், குமரி முனை வழியாக தெற்கு பிராந்தியத்தை வளைத்துப் போட 25 ஆண்டுகளாய் ஆர்.எஸ்.எஸ் செய்த முனைப்புகளை வள்ளுவர் சிலையால் குப்புற வீழ்த்தினார் கலைஞர்.
அந்த வயிற்றெறிச்சல் அவர்களுக்கு எப்போதும் உண்டு. திருவள்ளுவரை ஒரு இந்து அடையாளமாக்குவதற்கு அறிவுத்துறையிலும் பலநூறு கோடிகளை ஆர் எஸ் எஸ் செலவு செய்கிறது.
ஆனால், பேருந்துகளில் குறள், மேடைதோறும் குறள் உதாரணங்கள், குழந்தைகளுக்கு திருக்குறள் ஒப்புவித்தல் போட்டிகள், உலக நாடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் தமிழ் செம்மொழி இலச்சினையில் வள்ளுவர் முகம், வள்ளுவர் பெயரில் பல்கலை என ஆர்.எஸ்.எஸ் சேனையின் குயுக்திகளை தனிமனித சேனையாக முறியடித்தவர் கலைஞர்
வள்ளுவர் தமிழ் மூலதெய்வம் என்றால், அவரை தமிழ் வாசலில் காத்து நின்ற எல்லைச்சாமி கலைஞர் !
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Vivek Gananathan

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!