Discover and read the best of Twitter Threads about #Nieuwsuur

Most recents (4)

Bij #Nieuwsuur en #NRC onderzoek naar 50 informele weekendscholen die volgens hen zijn of sterk door het #salafisme worden beïnvloed. Ze bekeken het lesmateriaal voor verschillende leeftijdsgroepen.
De aankondiging eerder was gebruikelijk: NRC en Nieuwsuur volgen redelijk de agenda vd veiligheidsdiensten en komen nu net als die diensten met focus op informeel onderwijs. Er worden wat quotes gepubliceerd die mensen zeker een probleem vinden, reacties politici gevraagd. klaar.
De uitzending begint met de claim dat #nieuwsuur en #nrc voor het eerst onderzoek hebben gedaan, naar de inhoud van de lessen van informeel onderwijs van 'salafisten'. Dat is pertinent onjuist: journalisten en wetenschappers hebben dat al gedaan. De boeken zijn dan ook bekend.
Read 42 tweets
Herlezende: #FvD verwijt Otten de publiciteit te zoeken terwijl de partij zelf de publiciteit zoekt met een procedure die intern zou moeten zijn. [begin van dit stuk] forumvoordemocratie.nl/actueel/partij…
#FvD claimt vervolgens dat Otten de Senatoren van de partij heeft geschaad. Waaruit blijkt dat het juist om die groep gaat? Dat is wel heel streng. Zou betekenen dat een FvD’er publiekelijk niets over andere FvD’ers mag zeggen.
Het verwijt over een bonus van 5000 euro van het Renaissance Instituut is op Twitter door Otten weerlegd. #FvD heeft daar niet meer op gereageerd. Wie besloot dat die bonus er moest komen is onduidelijk.
Read 15 tweets
Commentaar Julian Borger op de 'constitutional Rubicon' :theguardian.com/media/2019/may…
Reactie Edward Snowden: rt.com/news/460120-as…
Read 12 tweets
#journaal Waarom wordt ISR waarschuwing voor uitbreiding van luchtaanvallen, sluiting van grensovergangen met Gaza en de visserijzone en ontdekking van PIJ tunnel naar Israel niet genoemd?
#journaal Waarom wordt gesproken over 'PAL militanten' terwijl PAL organisaties in een verklaring gezamenlijk de verantwoordelijkheid hebben genomen voor de aanvallen met projectielen en dreigen met hardere en meer grootschalige aanvallen in reactie op ISR vergeldingsaanvallen.
#journaal Waarom wordt niet gesproken over de waarschuwingen om de nucleaire faciliteit in Dimona en de luchthaven Ben Gurion aan te vallen: timesofisrael.com/islamic-jihad-…
Read 41 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!