, 38 tweets, 13 min read Read on Twitter
#Numerus_fixus. #Selectie_aan_de_poort. Daar gaan we weer. Nu is het de AWTI Adviesraad Wetenschap, Technologie en Innovatie. Maar voor dit onderwerp is dat echt een Raad van Stuurlui op Wal. Alleen het kabinet denkt dat AWTI ook van ho verstand heeft. volkskrant.nl/nieuws-achterg…
De voorpagina van mijn ochtendkrant staat vol met koffietafel-geleuter over hoger, sorry, universitair onderwijs. Mijn dag is naar de kloten.
Op zo’n moment denk ik dan met weemoed terug aan een pre-adviesproject voor diezelfde AWT (RAWB) over technisch wetenschappelijk onderwijs. De RAWB was wel zo wijs om dat samen met de ARHO te doen. Mooi pre-advies benwilbrink.nl/publicaties/91… adviseurs: Pim de Jong, Stan Ackermans.
De AWTI denkt ook verstand van de arbeidsmarkt te hebben. Het lijkt bij de AWTI wel de jaren 60, die van maakbaarheid en planning. Maar zo werkt het dus niet. Zie Andries de Grip, n.a.v. ‘Van Rijn’ trouw.nl/opinie/het-ond…
Didier Fouarge, ook van het ROA, over hetzelfde rapport Van Rijn : ‘Extra geld voor bèta-techniekstudies is geen panacee’ utoday.nl/news/67048/ext… Aan de koffietafel bedachte maatregelen zijn zelden doeltreffend voor problemen die op eerdere koffietafels zijn geboren. @d_fouarge
Over mogelijkheden en onmogelijkheden van selectie bij numerus-fixus, in opdracht van de Cie-Drenth,de laatste cie. over onze onvolprezen gewogen loting (ooit 1975 kamerbreed aangenomen, door Bussemaker gewoon maar verboden, tjonge jonge): benwilbrink.nl/publicaties/97…
Pieter Drenth (testpsychologie; oud-vz Cito; oud-president KNAW) zet nog eens uiteen waarom die selectie-aan-de-poort niet werkt, in tegenstelling tot wat aan onze nationale koffietafels wordt gedacht: KNAW 2013 benwilbrink.nl/projecten/lote…
De AWTI wil met ons universitaire bestel een ruk richting het Amerikaanse stelsel maken (de indruk die ik uit de Volkskrant krijg). Niet doen. Selectie in de VS: Rebecca Zwick (2017). ‘Who Gets In? Strategies for Fair and Effective College Admissions’ hup.harvard.edu/catalog.php?is…
Wie was het ook alweer, die onderwijsminister die in Amerika van collega te horen kreeg jaloers te zijn op de manier waarop in NL de toegang tot de universiteit is geregeld. Want in de VS is die selectie een gekkenhuis (trouwens ook in het VK). Ah, ja, Ronald Plasterk.
docu 1/n Doen we het, of doen we het niet? Over selectie voor het Hoger Beroepsonderwijs (Hogeschool Zuyd : Kennis in Bedrijf - 18 november 2010) benwilbrink.nl/publicaties/10…
docu 2/n Meer permanente selectie kan onze economie niet gebruiken (Studium Generale Universiteit van Tilburg 30-9-2004) benwilbrink.nl/publicaties/04…
docu 3/n Extra selectie aan de poort: wanneer is genoeg genoeg? (Onderzoek van Onderwijs, 2004, 33 nummer 3, 37-40) benwilbrink.nl/publicaties/04…
docu 4/n Decentrale toelating, eerste stap naar selectieve toelating HO?
Plaatsbepaling bij eindrapport van Commissie Sorgdrager (Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 2003, 1e nummer, 47-57) benwilbrink.nl/publicaties/03…
docu 5/n Rechtvaardigheid en selectie voor numerus fixusstudies (Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1999, 17, 136-152) benwilbrink.nl/publicaties/99…
docu 6/n Opsomming van de discussie over toelating bij numerus fixus-studies (Opdracht: Cie Drenth. Bijlage 3 bij Rapport van de Commissie Toelating Numerus Fixusopleidingen (vz P. J. D. Drenth) 'Gewogen loting gewogen.' 1997, p. 121-204. Sdu.) benwilbrink.nl/publicaties/97…
docu 7/n Samenvatting van de Opsomming van de discussie over toelating (Voor Cie. Drenth, 1996. Bijlage in het Rapport van de Cie Toelating Numerus Fixusopleidingen 'Gewogen loting gewogen.' 1997, p. 82-89. Sdu ISBN 90 346 34108. benwilbrink.nl/publicaties/97…
docu 8/n Lot in eigen hand? (Gepubliceerd als 'Voor loten aan universiteit bestaat geen redelijk alternatief.' NRC Handelsblad 12 september 1996) benwilbrink.nl/publicaties/96…
docu 9/n Arbeidsmarkt en hoger onderwijs: een blijvend problematische relatie (Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1994, jaargang 12, 24-32) benwilbrink.nl/publicaties/94…
docu 10/n NO-SHOW EN LOW-SHOW IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Hoe beurs-, tempo- en keuzeproblemen van studenten leiden tot schijnbare afwezigheid.SCO-Kohnstamm Instituut. (rapport 339) Met Uulkje de Jong, Marjon Voorthuis benwilbrink.nl/publicaties/93…
docu 11/n Dilemma's bij groeiende deelname aan hoger onderwijs
Een verkennende studie (nr. 17, Achtergrondstudies Hoger onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1993. ISBN 90 346 2869 8) Met Jaap Dronkers. benwilbrink.nl/publicaties/93…
docu 12/n The first year examination as negotiation; An application of Coleman's (1990) social system theory to law education data.(In Tj. Plomp, J. M. Pieters & A. Feteris (Eds.), European Conference on Educational Research pp. 1149-1152) benwilbrink.nl/publicaties/92…
dou 13/n Strategic science policy and organizational structures in the engineering sciences (EAIR European Association for Institutional Research, 13th international forum 1st-4th September 1991, Napier Polytechnic, Edinburgh) Met Marco Roos. benwilbrink.nl/publicaties/91…
docu 14/nSelectie voor politie-officier. Een onderzoek naar de selectieprocedure voor de toelating tot de Nederlandse Politie Academie. (Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek UvA - rapport 245) Met W. van Hoorn, L. J. Th. van der Kamp en J. A. Algera benwilbrink.nl/publicaties/90…
docu 15/n Complexe selectieprocedures simuleren op de computer (Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek UvA - rapport 246) [software: Pascal] benwilbrink.nl/publicaties/90…
docu 16/n Arbeidsmarktposities voorspellen voor H.O.-disciplines (In van Hout, J. F. M. J., en van Wieringen, A. M. L. (Red.). Hoger onderwijs. ORD 1990. Nijmegen: ITS, 1990, p. 77-90) Met JanKarel Koppen benwilbrink.nl/publicaties/90…
docu 17/n Studielast, rendement, en functies propedeuse in de twee-fasenstructuur: relaties tussen wetgeving, theorie en empirie. literatuurstudie (Evaluatie-onderzoek Wet Twee-Fasenstructuur deelrapport 2; SCO-Rapport 112 ISBN 9068131354) Met M. Voorthuis benwilbrink.nl/publicaties/87…
docu 18/n De selectie voor Tweede Fase Opleidingen is al wettelijk geregeld; de vraag is: hoe wordt dat verder ingevuld? (niet gepubliceerd) benwilbrink.nl/publicaties/83…
docu 19/n Uitval en vertraging in het wo: een overschat probleem (Onderzoek van Onderwijs, 1980, jaargang 9, december, 14-18) benwilbrink.nl/publicaties/80…
docu 20/n Toelatingstoets voor het wetenschappelijk onderwijs? (Tijdschrift voor Onderwijsresearch 5 (1980), nr. 1, 39-40) benwilbrink.nl/publicaties/80…
dou 21/n De problematiek van de studentenstops en de toelatingsprocedure (COWO-rapport 1980) benwilbrink.nl/publicaties/80… en: Kansberekeningen bij Pais' voorontwerp van wet toelating tot numerus fixus studies in het w.o. (COWO-rapport 1980) benwilbrink.nl/publicaties/80…
docu 22 Loot om oud ijzer. Contactgroep Research Wetenschappelijk Onderwijs. (26 februari 1979. Destijds op kleine schaal verspreid standpunt van CRWO) benwilbrink.nl/publicaties/79… [Ik verwoordde destijds het standpunt van de CRWO, ik was niet die ene idioot die loten voorstond ;-)]
docu 23/n Gewogen loting (Centrum voor Onderzoek van het Wetenschappelijk Onderwijs, Universiteit van Amsterdam) benwilbrink.nl/publicaties/75…
docu 24/n Loten heeft slechts voorkeur bij gebrek aan beter (Onderzoek van Onderwijs, 1974, jaargang 3 nummer 3, 8-12.) Met Hans van der Vleugel. benwilbrink.nl/publicaties/74…
docu 25/n Selectie voor numerus-fixus irrationeel (NRC/Handelsblad Cultureel Supplement, 27 september 1974) benwilbrink.nl/publicaties/74… [Ik was maanden onkundig gebleven van een stortvloed ingezonden brieven bij de NRC nav kritiek van een hoogleraar biologie, Bakker, op OvO-artikel]
docu 26/n BIJ BEPERKTE TOELATING BESLIST ALLEEN HET LOT Standpunt Contactgroep Research Wetenschappelijk Onderwijs (Onderzoek van Onderwijs, 1974, jaargang 3 nummer 1, 3-5) Penvoerders: Ben Wilbrnk en Hans van der Vleugel. benwilbrink.nl/publicaties/74…
docu 27/n Tegenspraken in het selectievoorstel - De Groot (OTO Hoger Onderwijs Cahiers 13 (Jos de Mulder en Egbert Visscher redactie) Selektie van studenten: achtergrond / effekten, 1973, 166-176) benwilbrink.nl/publicaties/73…
28/28 Kenmerkende persoonlijkheid per studierichting (onderzoek verricht in het kader van een stage en bijvak bij prof. dr Willem Meuwese, groep onderwijsresearch T.H. Eindhoven) benwilbrink.nl/publicaties/68… [niet gepubliceerd, uit vrees dat koffietafelridders het kunnen misbruiken]
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Ben Wilbrink
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!