, 8 tweets, 2 min read Read on Twitter
Nog even over curriculum.nu, want ik zag nog wat onzin voorbijkomen. Is dat erg, dan? Ontwikkelteams die komen met aanbevelingen die goed klinken maar in strijd zijn met wetenschappelijke inzichten (een Dijsselbloem-criterium) bedrijven kwakzalverij. Zo simpel is dat.
Mag een team dat onzin opschrijft erop rekenen dat die onzin wel wordt gecorrigeerd door goedwillende wetenschappers? Nee, daar mag het team niet op rekenen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van het team, van niemand anders, ervoor te zorgen dat het zijn zaak op orde heeft.
Mijn opmerkingen slaan op psychologie en onderwijsresearch, van die beide dan vooral psychologie. Dat is mijn expertise. Dan zie ik het ontwikkelteam de traditie van Freudenthal en de zijnen voortzetten: het onderwijs psychologische onzin (transfer, probleemoplossen) opdringen.
Het ontwikkelteam rekenen en wiskunde kan zich hier niet van vrijpleiten met het argument dat zij nu eenmaal leraren zijn, geen psychologen. Wie geen arts is, moet geen medische adviezen geven. Toch adviseren? Roep dan passende expertise in, of doe er anders het zwijgen toe.
De psychologische kritiek heb ik elders gegeven: een goede ingang is mijn blog op Komensky komenskypost.nl/?p=4304, die verwijst verder naar blogs over onderwijs_2032. Zie ook blogs over het psychologisch broddelwerk van Freudenthal cs benwilbrink.nl/projecten/dit_… (googel ze op titel)
De kritiek, wat het psychologiseren betreft, kan vrijwel naadloos ook op het werk van enkele andere ontwikkelgroepen van toepassing zijn. Dit tot troost, de psychologische misvattingen zijn niet beperkt tot uw ontwikkelgroep, maar wereldwijd.
Deze draad ingediend, 11-8-2019, als feedback op het conceptvan de ontwikkelgroep rekenen en wiskunde.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Ben Wilbrink
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!