My Authors
Read all threads
#introvertday
మనుషులందరూ ఒకేలా ఉండరు… అలా ఉండాలనుకోవడం కూడా మూర్ఖత్వమే అవుతుంది.మన చుట్టూతా ఉండే వాల్లల్లో కొంతమంది అంతర్ముఖులు (introverts) గా ఉంటారు. అంటే తక్కువగా మాట్లాడుతారు,కేవలం తక్కువ మంది తోనే మాట్లాడుతారు.తమతో తాము ఎక్కువ సంభాషిస్తారు.
#introvert #introvertlife
ఏకాంతంగా,ఒంటరిగా ఉండటానికి ఎక్కువ ఇష్టపడతారు.అయినా సంతోషంగా,సంతృప్తి గా ఉంటారు.అవసరమైన వాటికే స్పందిస్తారు.అయితే పుస్తకాలు, లేదంటే సంగీతం ఇలా ఏదో ఒక వ్యాపకంతో కాలక్షేపం చేస్తూ ఉంటారు…!
#worldintrovertday
ఇలా అంతర్ముఖులుగా ఉండటం వల్ల కలిగే లాభ నష్టాలు.

ముందుగా నష్టాలు
1. అంతర్ముఖులు తమ భావాలను ఎక్కువగా పంచుకోరు కాబట్టి అందరూ వాల్లని అహంకారులుగా, స్వార్ధపరులుగా,గర్విష్టులుగా అనుకునే ప్రమాదం ఉంది.
2. ఒక విషయం పై పూర్తి అవగాహన,పరిజ్ఞానం ఉన్నా దాన్ని వ్యక్తపరచరు కాబట్టి జనాలు తెలివితక్కువ వారిగా భావిస్తారు.
3. చాలా అవకాశాలను కోల్పోతూ ఉంటారు .ఎందుకంటే అంతర్ముఖులను చాలా తక్కువ మంది అర్థం చేసూకుంటారు.
4. కొన్ని సార్లు చిన్న చిన్న విషయాలకు కూడా ఎక్కువగా ఆలోచిస్తారు.ఎవరితోను పంచుకోరు కాబట్టి కొన్ని విషయాలకు ఎక్కువగా బాధపడతారు. ఉపశమనం చాలా ఆలస్యంగా లభిస్తుంది.

5. చాలా తక్కువ మంది స్నేహితులు ఉంటారు, ఎవరితోనూ అంత చనువుగా ఉండరు..! అందరితో కలిసి ఆటలు ఆడరు.
లాభాలు
1. ఏదైనా పూర్తిగా తెలిస్తేనే మాట్లాడుతారు.
మాట్లాడే ప్రతీ మాటను ఒకటికి పది సార్లు ఆలోచించి మాట్లాడతారు.
2. తమకు నచ్చిన విషయాల గురించి ఆలోచించడానికి, నచ్చిన పనులు చేయడానికి ఎక్కువ స్వేచ్ఛ, సమయం ఉంటాయి(ఎవరూ డిస్టర్బ్ చేయరు కాబట్టి)
3. తమకంటూ తాము సృష్టించుకున్న ప్రపంచంలో సంతోషంగా ఉంటారు,తమ ఆలోచనలకూ,నిర్ణయాలకు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ను ఇస్తారు.
ఎవరినో ఇంప్రెస్ చేయడానికి ప్రయత్నించరు.ఆత్మాభిమానం కలిగి ఉంటారు.
4. ఉత్తమ లక్షణం ఏంటంటే ఎక్కువ వింటారు,తక్కువ మాట్లాడతారు.
5. తాము ఎవరికైనా సహాయం చేసినా దాన్ని పబ్లిసిటీ చేసుకోరు.తిరిగి ప్రతిఫలం కూడా ఆశించరు.
6. బందాలకు ఎక్కువ విలువిస్తారు.(Relationships ను చాలా serious గా తీస్కుంటారు).
7. పది మంది అల్లాటప్పా స్నేహితుల కంటే ఒక విలువైన స్నేహితుడు చాలు అనుకుంటారు.
అందుకే చాలా తక్కువ మంది స్నేహితులు ఉన్నా వారికి జీవితాంతం సరిపడా స్నేహాన్ని అందిస్తారు.
8. ప్రేమ విషయం లోనూ అంతే, వీరు ఎవరికీ నచ్చరు,వీరికి ఎవరూ నచ్చరు,ఒకవేళ అలా జరిగితే ఆ ప్రేమను చివరి వరకూ నిలుపుకుంటారు.నిజాయితీ గా ప్రేమిస్తారు..!
So మీ చుట్టూ ఉన్న వాల్లలో అరుదుగా కనిపించే ఈ అంతర్ముఖులను అర్థం చేస్కోవడానికి ప్రయత్నించండి.!వారితో స్నేహం చేయడానికి ప్రయత్నించండి…!మీ అవసరం వారికి లేకున్నా వారి అవసరం మీకు ఉండే ఉంటుంది..!అటువంటి వారు దొరకడం ఎంత అదృష్టమో మీకే తెలుస్తుంది…!
నేనంతే..
మొహమాటాన్ని జయించాలని
ప్రయత్నించినప్పుడల్లా ఓడిపోతూనే ఉంటాను!

ఎదుట ఎవరున్నా.

మాట పెదవులు దాటక

బాధ ఎంతున్నా బైటపడక
అసహాయుడిగా మిగిలిపోతూనే ఉంటాను!
అంతరంగాన ఆవేదనతో రగిలిపోతూనే ఉంటాను!!

ఎవరినీ నొప్పించక

ఎక్కడకూ తప్పించుకు తిరగలేక
'నన్ను' నేను ఒప్పించుకుని
'ఈసారికిలా కానిచ్చేద్దాం'
అనుకుంటూ నెట్టుకొస్తూనే ఉంటాను!
అయిందేదో మంచికే అయింది
కాబోయేదేదైనా మంచికే అవుతుంద'ని
వేదాంత ధోరణిలో లేని తృప్తిని నటిస్తూ ఉంటాను!

మనసుకు..చేతలకు
పొంతన కుదరక కొట్టుమిట్టాడినప్పుడు
సంఘర్షణ సాగరాన్ని మధించి
ఉప్పొంగే అలలన్నీ శోధించి
అమృతాన్ని సాధించినట్టు

'నేను' కొత్తగా జన్మించాలని

నాదైన లోకాన్ని నిర్మించుకోవాలని
నా మనసు చెప్పినట్టు నడుచుకోవాలని
తృప్తిగా 'నన్ను' నేను ఆస్వాదించాలని
గట్టిగా నిర్ణయించుకున్నప్పుడు
అటువైపుగా అడగులేస్తున్నప్పుడు
"మయొహమాటం" ఎదురైతే మాత్రం
తనని జయించాలని ప్రయతించి

మళ్లి నేను ఓడిపోతూ ఉంటాను!

సేకరణ:-
కవిత:- కుమారస్వామి కుచ్చ
వ్యాసం:- చాయ్ బిస్కట్.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with H. PARAMESHWARA (H.పరమేశ్వర రావు) RAO

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!