Discover and read the best of Twitter Threads about #ASHOKA

Most recents (11)

#అశోక #వృక్షాలు

-- ముత్తేవి రవీంద్రనాథ్ గారి వ్యాసం

ఇటీవలి మా ఈశాన్య రాష్ట్రాల పర్యటన సందర్భంగా మేము పలు ప్రాంతాలలో అశోక వృక్షాలు చూశాము. ముఖ్యంగా అస్సామ్ లోని #గువాహాటిలోని విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంగణంలో చాలా అశోక వృక్షాలు కనిపించాయి.

'అశోక' అనే సంస్కృత పదానికి శోకము Image
లేనిది (Sorrow-less) అని అర్థం. రామాయణ కథనం ప్రకారం సీతను చెరబట్టిన రావణుడు ఆమెను లంకా నగరంలోని #అశోకవనం లోనే బందీగా ఉంచాడంటారు. 'అశోకవనమున సీత .. శోకించె వియోగము చేత' అనే పాట మనందరం విన్నదే.

మన్మథునికి 'పంచేషుడు',' పంచబాణుడు', 'పంచశరుడు' అనే పేర్లున్నాయి. సంస్కృతంలో 'పంచ' Image
అంటే ఐదు అనీ, 'ఇషు' అన్నా 'శర' అన్నా 'బాణము' అని అర్థం. మన్మథుడికి 'పుష్పశరుడు', ' సుమశరుడు' అనే పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. అంటే ఆయన పూవులనే బాణాలుగా వేస్తాడన్నమాట. యువతీయువకులపై మన్మథుడు ఐదు రకాల పూలను బాణాలుగా ప్రయోగించి వారిలో కామతాపాన్ని రగులుస్తాడట. ఆయన అమ్ముల పొది(Quiver) లో Image
Read 14 tweets
अशोक: क्रूर बौद्ध राजा - 1

लगभग सारे विवरण इस बात पर सहमत हैं कि अशोक का प्रारंभिक शासनकाल हिंसक और अलोकप्रिय था, उसे ‘चंड अशोक’ कहा जाता था।

अशोक का 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। जबकि किसी भी बौद्ध ग्रंथ में इस युद्ध की चर्चा नहीं की गई है।
#ashoka
1/14 अशोक एक क्रूर बौद्ध राजा था...
2/14
262 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर हमला किया था जबकि लघु शिलालेखों से हमें पता है कि अशोक लगभग 2 साल पहले ही बौद्ध धर्म अपना चुका था।

कोई भी बौद्ध ग्रंथ उसके धर्म परिवर्तन को युद्ध से नहीं जोड़ता और चार्ल्स ऐलन जैसे अशोक के प्रशंसक भी सहमत हैं कि अशोक एक क्रूर बौद्ध राजा था...
3/14
उसने कलिंग युद्ध से पहले धर्म परिवर्तन कर लिया था। इसके अलावा धर्म परिवर्तन करने से एक दशक पहले से उसके बौद्धों के साथ संबंध प्रतीत होते हैं। यह साक्ष्य साबित करता है कि उसका बौद्ध धर्म अपनाना उत्तराधिकार की राजनीति ज्यादा रही होगी, युद्ध की त्रासदी से उपजा पश्चाताप कम। अशोक एक क्रूर बौद्ध राजा था...
Read 14 tweets
Hello #twitterstorians! Sorry about the break for the last two days. There were...uh...technical difficulties...
But we're back! In this thread, I, @StevenMVose, want to give a brief #history of the #Delhi Sultanate and share some facts and recent scholarly takes that may complicate the #narrative of the Sultanate, and of #Islam in So. Asia, that I alluded to in the previous thread. Qubbat al-Islam Mosque, Del...
I will also highlight some #Jain interactions with the Sultans, which suggest a complex set of interactions between #Indian religious communities and the emerging #Islamicate "state" in the late 13th and early 14th c's. CE
Read 26 tweets
#nationalflagadoptionday: On this day in 1947, #nationalflag of India was adopted by Constituent Assembly; Real #History of #IndianFlag and significance of #Tricolour; How Flag evolved over decades:
#Thread #FlagAdoptionDay #NationalFlagDay #flagadoptionday2021
#Indian #Tricolor, designed by #pingalivenkayya, became India's official flag on July 21, 1947. Several designs were scraped before Tricolor accepted by people of country. Final design #IndianNationalFlagAdoptionDay, hoisted by #PrimeMinister Nehru on August 16, 1947 at Red Fort,
Had history of several decades preceding #Independence.
Indian Tricolour is matter of pride for country. Symbol of #Unity, #diversity, #Courage and patriotism. Representation of country, its spirit, power and majesty, comprises 4 colors - #saffron, white, #green and blue.
Read 15 tweets
Respected all sir
I have observe that many times after high volume candle formed stocks price drop and that high volume candle's high is protected and break that high by another high volume candle only.

Here are some examples.
I have cover all large, mid and small cap stocks ImageImageImageImage
Some more examples
#adanigas
#eveready
#icicibank
#techm ImageImageImageImage
Read 55 tweets
#WorldEnvironmentDay2020 we bring you the story of #Mumbai's only #botanicalgarden, one of its most important environmental assets. Read the thread to know more about the founding of this important #green lung which was established together with #BDLMuseum in late 19th century
The Veermata Jijabai Bhonsale Udyan, formerly known as Victoria Gardens, was established with the #BDLMuseum as it's sister institution, enabling each other as "a Hall of Wonder and a Garden of Delight".
#WorldEnvironmentDay2020 @mybmc #botanicalgarden
A group of #Mumbai's eminent citizens- Dr. Bhau Daji Lad, #DavidSassoon, #JamsetjeeJeejeebhoy, and Sir #GeorgeBirdwood, later curator of the #BDLMuseum, decided to establish a botanical garden and a museum to study the #flora, #fauna and #culture of the Bombay Presidency. 
@mybmc
Read 19 tweets
Ashoka the Great's Empire after Kalinga War C.265 BCE, was the major power at that time.
#IndianHistory Image
Location of #KalingaEmpire. c.261 BCE, Kalinga was an early republic in central East India.
#IndianHistory Image
More than 150,000 #KalingaEmpire warriors & about 100,000 Ashoka's warriors were slain in Kalinga War
#IndianHistory Image
Read 21 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!