Discover and read the best of Twitter Threads about #Pongal

Most recents (4)

🌾#தைத்திருநாள்_நல்வாழ்த்துகள்🌾

உயிர்களை வாழ வைக்கும் உணவு தானியங்களை விளைவித்துத் தரும் வேளாண் பெருங்குடி மக்கள், தாம் தாயாகப் போற்றும் நிலத்துக்கும், கால்நடைச் செல்வங்களுக்கும், நன்றி காட்டும் உன்னதப் பெருவிழாதான் தைப்பொங்கல் எனும் அறுவடைத் திருநாளாகும் - 1/4
அந்நாளில் உழவர்களுக்கு உலகம் நன்றி கூறும் நன்மரபைத் தமிழகம் பேணி வந்துள்ளது.

நாட்டின் தலைநகரில் இலட்சக்கணக்கான உழவர்கள் வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தி வரும் நிலையில் உழவர் திருநாளான தமிழர் திருநாளில் அனைவரும் விவசாயிகளுடன் நின்று அவர்களது கோரிக்கைகளுக்கு - 2/4
ஆதரவளிப்போம்.

இருள் விலகி தமிழகத்திற்கு விடியல் பிறக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு...

#உலகத்_தமிழர்கள்_அனைவருக்கும்

#இனிய_தமிழ்_புத்தாண்டு_மற்றும்_பொங்கல்_வாழ்த்துகள் 💐💚❤*

#வனத்துக்குள்_வாணியம்பாடி
#Pongal #Pongal2021 #PongalFestival - 3/4
Read 5 tweets
🕉 #Pongal #MakaraSankranthi 4day festival in TN- God Surya enters 'MakaraRashi' frm 'DhanuRashi' -1st day of Holy Uttarayana
Day 1: Bhogi
Day 2: Thai Pongal
Day 3: Maattu Pongal
Day 4: Kaanum Pongal
#Pongal is celebrated from last day of Margazhi -3rdday of Tamilmonth Thai🚩
🕉 2. Bhogi-celebrated on the last day of Margazhi by discarding old clothes/materials, setting them on fire, marking end of the old & emergence of the new. In villages there will be a simple ceremony of 'neem' leaves kept along walls & roof of houses to eliminate evil forces 🚩
🕉 3. Thai Pongal - 1st day of Tamil month Thai starts with the solar cycle when sun starts moving towards the summer solstice -Uttarayana. It is celebrated by boiling rice with fresh milk & jaggery in new pots, topped with brown sugar, cashew nuts & raisins early morning 🚩
Read 7 tweets
#Pongal #MakaraSankaranthi #பொங்கல் #அர்த்தமுள்ளஇந்துமதம்
இன்று தமிழர் திருநாள் என்று அழைக்கப்படும் பொங்கல் மகரசங்கராந்தி என்று பாரதம் முழுவதும் கொண்டாடப்படுகின்றது! இது அறுவடை திருநாளாகும்! விவசாயத்திற்கு உதவியாக உள்ள ஏர், சூரியன், பசு காளைகளுக்கு நன்றி கூறும் விழா! சுருக்கமாக
முல்லை நில மக்களது விழாவாகும்! முல்லை நிலத் தெய்வம் கிருஷ்ணர் கையில் ஏரை உடைய அவரது அண்ணன் விவசாய தெய்வம் பலராமர். எனவே இது கிருஷ்ணர் பலராமன் விழாவாகும்! பொங்கலுக்கு முதல்நாள் போகி -பலராமனை 'புஜங்கம புரஸ்ஸர போகி' எனக் கி.பி. 9ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த பராந்தக வீர நாராயண பாண்டிய
மன்னனின் தளவாய்புரச் செப்பேடு குறிப்பிடுகிறது எனவே போகிப் பண்டிகை என நாம் குறிப்பிடுவது பலராமனுக்கு உரிய விழாவே! போகி இந்திர விழாவா? இல்லை. போகி பலராமன் விழாவே! இந்திரவிழா சித்திரை மாதம் நடந்தது என்று சிலப்பதிகாரம் கூறுகின்றது! பூம்புகாரில் இந்திர விழாவின்போது
"சித்திரைச்
Read 14 tweets
Engineering a City #thread
Having spent my entire childhood in #Kochi (#Cochin ), it feels criminal to not know the story of how the city came to be the #metropolis it is today. Putting together a thread to trace the journey of the city which has been so endearingly mine (1)
Part 1: The #Malabar Mud-Banks
The story of Cochin is not just about how an engineering marvel can change social fabric, but also of many tenets of #British #Colonialism in India which is often taken for granted, passed off lazily as exploitation, missing nuance (2)
As with any coastal town, the cultural and economic history of Kochi is intertwined with maritime trade routes since the time of the Early Romans and Arabs. Thanks to the #biennale , most of us would now be familiar with the term #Muzuris (3)
Read 60 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!